تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن کنجد فدک

استاد بهبودی و گزینش احادیث صحیح

چکیده   استاد بهبودی یکی از دانشمندان عصر حاضر در عرصه علوم قرآن، تاریخ اسلام و حدیث است. ترجمه کتب اربعه حدیثی شیعه، شرح و انتخاب روایات صحیح آن، در قالب گزیده کتب اربعه یا صحاح کتب اربعه، از آثار مهم وی به شمار می رود

استاد بهبودی و گزینش احادیث صحیح

چکیده
 

استاد بهبودی یکی از دانشمندان عصر حاضر در عرصه علوم قرآن، تاریخ اسلام و حدیث است. ترجمه کتب اربعه حدیثی شیعه، شرح و انتخاب روایات صحیح آن، در قالب گزیده کتب اربعه یا صحاح کتب اربعه، از آثار مهم وی به شمار می رود. این مقاله برای شناخت روش او در انتخاب روایات صحیح، به مطالعه دیدگاه های وی ، از رهگذار آثار دیگرش از جمله علل الحدیث، معرفة الحدیث و مقالات پراکنده او در مجلات مختلف می پردازد. تلاش بر این بوده که این دیدگاه ها در دسته بندی های جداگانه ترتیب یافته و برای هریک مثال هایی ارائه شود که موشکافی های او را در نقد و انتخاب روایات برتابد. از مهم ترین روش های وی در نقد و اصلاح روایات، مقابله و مقایسه آن است. وی توجه ویژه ای به علل حدیث و معاریض حدیث نیز داشته است.
کلید واژه ها: بهبودی، گزیده کافی، گزیده فقیه، گزیده تهذیب، علل الحدیث، نقد حدیث، احادیث صحیح.

در آمد
 

در این مقاله به معرفی و بررسی مبانی استاد محمد باقر بهبودی(1) در شناخت حدیث و گزینش احادیث صحیح می پردازیم. پیش از این حیدر حب الله در کتاب خود، نظریة السنة فی الفکر الامامی الشیعی (التکون و الصیرورة) به اجمال، در باره بخش هایی از روش وی در نقد حدیث، سخن رانده و مصاحبه ای نیز از وی در این زمینه در پایان کتاب آورده است.(2)

انگیزه بهبودی در گزینش روایات صحیح
 

بهبودی درباره انگیزه خود در باب نگارش صحاب کتب اربعه و سپس ترجمه آن، اظهار داشت که به دلیل ورشکستگی چاپخانه آخوندی در آن زمان، او دیگر حاضر به چاپ بحارالانوار نبود؛ زیرا برای این کار باید هزینه های زیادی را متحمل می شد، از جمله: اجرت برای مقابله و تخریج سند روایات، در آن زمان بهبودی قبول کرد با هزینه کم تر از نصف، مقابله، تحقیق و تصحیح را انجام دهد. وی نهایت تلاش خود را به کار گرفت تا با صرف پایین ترین هزینه، این کار به ثمر برسد. در همان زمان قرار شد چاپخانه آخوندی تا جلد 51 را به طبع برساند و از آن به بعد را کتاب فروشی اسلامیه چاپ کند. روزی که او به کتاب فروشی اسلامیه رفته بود، چند صندوق مهیا از کتاب دید که قرار بود به جایی ارسال شود؛ زیرا چند تن رجال دانشگاهی از عربستان سعودی برای خریداری این کتب آمده بوند تا نقایص کارهای شیعی را به طور مستقیم از منابع موجود به دست آورند. در همان زمان، بهبودی معتقد بود که باید منابعی موثق و منقح از اباطیل در میان کتب مرجع شیعه موجود باشد تا در صورت اعتراض آنان به سخنان ناروا در منابع، امکان پاسخ گویی وجود داشته باشد؛ به گونه ای که بتوان گفت مانند دیگر آثار حدیثی مسلمانان، منابع شیعی نیز از عارضه جعل و تحریف مصون نمانده و عقاید شیعه، جز اباطیلی است که بر آن به عنوان نقطه ضعف دست گذاشته اند، هم چنان که وقتی شیعیان به ایشان اعتراض می کنند که در منابع خودتان حقانیت امامان شیعه، مطرح شده است، آنان پاسخ می دهند این نسخه ها صرفاً گردآوری روایات اسلامی است و تنها آنچه در صحاح ما آمده، قابل استناد است؛ مثلاً بخاری می گوید که در تألیف صحیح خود، ششصد هزار حدیث در اختیار داشته و تنها دو هزار و ششصد حدیث آن را (پس از حذف مکررات) انتخاب کرده است. مسلم نیز می گوید از میان سیصد هزار حدیث - که در اختیار داشته - در حدود چهار هزار روایت را (پس از حذف مکررات) برگزیده است. ظاهراً بهبودی وقتی دست به کار یافتن و نوشتن احادیث صحیح شد، دریافت که شیعیان در ایران بیشتر نیاز به چنین کتابی دارند، از این رو، به ترجمه کامل و شرح برخی از احادیث آن نیز پرداخت.(3)

منابع شناخت روش او در گزینش احادیث صحیح
 

برای شناخت مبانی بهبودی در زمینه گزینش روایات صحیح، باید بیشترین توجه را به دو کتاب حدیثی وی، معرفة الحدیث و علل الحدیث مبذول داشت. نوشته های متفرق وی در مقدمه های گزیده های کتب اربعه، پاورقی های بحارالانوار(4) و پاره ای از مسودات وی - که هنوز به چاپ نرسیده(5) در شناسایی روش و تعریف حدیث صحیح در نزد او مؤثر است. در این امر، لازم است به توضیح های او در مقدمه کتاب هایش بپردازیم تا زاویه نگرش وی را به حدیث دریابیم.

ضرورت نقد حدیث از منظر بهبودی
 

استاد بهبودی در مقدمه معرفة الحدیث، سیر تاریخ پیدایش علم حدیث مسلمانان(6) را برای نمودار شدن اهم مشکلات حاملات مواریث اولیه حدیث متذکر شده است. او نوشته است که امت مسلمان برای دست یابی به موازین اداره اجتماعی اسلامی، سیره پیامبر از دوران جوانیش تا روزگار بعثت، دعوت، ایام هجرت، حکومت، غزوه ها و سریه هایش را نیاز داشتند. به این ترتیب، به فاصله اندکی، علم حدیث و بررسی صحت و سقم آن مورد نیاز بود؛ زیرا تعارضی که از قبل در امت اسلامی به وجود آمده بود، در روایات نیز به چشم می خورد. خواستگاه این مشکلات در نزد نخستین حاملان مواریث حدیثی به چشم می خورد. این مشکلات بیان گر میزان نیاز مسلمانان به نقد حدیث است. در زیر سیر این مشکلات را که بهبودی به آن اشاره کرده، با اندکی تلخیص می آوریم:
1. امی بودن نخستین حاملان مواریث حدیث و پیروی از مشایخ عشیره و رؤسای قبایل خود از روی تقلید و تعصب: اعراب امی خود قادر به تجزیه و تحلیل مشکلات و تمییز صحیح از سقیم نبودند.
2. حضور موالی عرب در مجالس درس و محاوره ای اعراب: موالی از فرزندان روم و عجم، با وجود گنگی در زبانشان، در معارف قرآن و نشانه های سنت تفکر می کردند و یا این مطالب را از زبان مردم امی که خود نیز شناخت چندانی نداشتند، دریافت می کردند؛ و یا پیش از آن که در شناخت زبان و ادبیات عرب به حد کفایت تبحر یابند و بتوانند بین حقیقت و مجاز در کلامشان تمییز دهند یا شرایط استعاره و تشبیه، کیفیت لغز، کنایه، ایهام و مانند آن را بدانند، در مجالس درس و محاوره اعراب شرکت می کردند.
3. رجوع عالمان نخسیتن به سخنان خرافی یهود و نصارا برای فهم قرآن، شناخت سنت، عمق تفسیر و تأویل: آنان حقایق ایمان را با اوهام خودشان به تأویل می بردند و قواعد فقه را بر شاکله فقه خودشان بنا می کردند. همین امر سبب ورود شک و تردید در احادیثشان گردید. مسلمانان نسل های بعد نیز دنباله روی راه همین افراد بودند که ائمه حدیث محسوب می شدند. این چنین، حق و باطل ممزوج شد.
استعداد متفاوت صحاب پیامبر از رفتار او و صدور فتوا بر اساس همان برداشت های خام و خطا، در بین مردم: مثلاً ابن عباس درباره قصر نماز در سفر فتوایی داده که نشانه برداشت کاملاً خطای او از رفتار پیامبر است. بخاری به سند خود از عکرمة از ابن عباس نقل می کند که گفت:
أقام النبی تسعة عشر یقصر. فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا و إن زدنا أتمنا؛(7)
پیامبر نوزده روز اقامت کرد و نمازش را قصر کرد. ما نیز اگر نوزده روز در سفر باشیم، نماز را قصر می کنیم و اگر بیشتر بمانیم، نماز را تمام می خوانیم.(8)
بهبودی می گوید این نهایت فهم و درک ابن عباس، یکی از دانشمندان امت مسلمان، از سیره رسول خداست. ابن عباس می گوید ما نیز چنان که پیامبر در سفر رفتار می کرد، عمل می کنیم. اما در فتوای او هیچ فهم و درایتی از سنت به چشم نمی خورد؛ زیرا وقتی پیامبر وارد مکه شد، نمی خواست ده روز یا بیشتر در آن جا اقامت کند و به همین دلیل، دستور داد قبه اش را بر فراز مکه بر پا دارند؛(9) زیرا اگر می خواست پس از ورودش، بیش از سه روز در مکه اقامت کند و در آن بماند، هجرت خود را نقض کرده بود. یهودی این توضیح را نیز اضافه می کند که پیامبر پس از هجرت از مکه، دیگر هرگز بیش از سه روز در مکه اقامت نکرد. وی این فتوای پیامبر را که مهاجران نباید در مکه بیتوته کنند، از طرق متعدد نقل می کند.(10) به عقیده او، درست به همین دلیل است که پیامبر در حجة الوداع نیز به مکه داخل نشد، مگر برای انجام مراسم طواف یا ادای بعضی حاجاتش؛ و قبه اش ر در أبطح افراشت. او می افزاید با وجود فتوای ابن عباس و عمل به آن، دیگر چه توقعی از انس بن مالک و فتوای او می توان داشت که می گوید:
خرجنا مع النبی إلی مکة. فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا إلی المدینة. قبل له: أقمتم بمکة شیئاً؟ قال: اقمنا به عشراً؛(11)
به همراه پیامبر از مدینه به مکه رفتیم و همواره پیامبر دو رکعت دو رکعت نمازمی خواند. به او گفتند: آیا در مکه هم ماندید؟ گفت ده روز در آنجا ماندیم.
به این ترتیب، صورت ظاهر درک آنان از عمل رسول خدا این است که با وجود ده روز اقامت، قصر نماز واجب است؛ چنان که رسول خدا قصر کرد.(12)
به نظر یهودی آرای صحابه و تابعان و به تبع تابعان و به تبع آن، اختلاف فقها در اکثر ابواب فقهی، از جمله صلاة، صیام، حج و مانندآن، از همین روست.(13) تعدادی به دسته ای از روایات تمسک می جویند وشماری دیگر بر اساس روایات دیگر فتوا می دهند.
4. سقوط در ورطه محنت از یک سو(14) و ظهور و فتنه غلات و زنادقه از خاستگاه واحد از سوی دیگر: بهبودی می گوید پس از سقوط حکومت شرق و غرب به دست مسلمانان و فتح بلاد روم شرقی، کارگزاران نصرانی و سیاست مدارانشان دریافتند که اسلام با ویژگی هایی که دارد، علاوه بر نفوذ در قلب ها، عقاید مردم را تحث تأثیر قرار می دهد، کیان مذهب و حکومت آنان را به زودی منحل و زبان آنان را نیز متحول خواهد کرد. از این رو، پس از چاره اندیشی از افرد با کفایت و بعد از تبادل آرا با افراد با بصیرت، عمّال خود را به بلاد مسلمانان در مجمع قرّا، فقها و عرفای آنان گسیل داشتند تا جوان و پیر را با القای شبهه و انتشار اکاذیب، جهت مزید تفرقه در میان آنان گمراه کنند.(15)
به عقیده وی، گروه نامبرده در زمینه مسائل زیر به القای شبهه و جعل حدیث می پرداختند: جبر، قدر، مشکلات اختیار، اختبار، معضل تشبیه و تعطیل، نزول، جمع و تدوین قرآن، شبهه تحریف، تشویق به تلاوت آیات، حفظ تجوید، ترتیب و خواندن آن به طور مداوم، در صبح و شام، معجزات خرافی و نشر آن توسط قصه گویان یا مشایخ غافل، دعاهای عرفانی و وعده به ثواب های گزاف، خلق آسمان و زمین و شناخت خورشید، ماه، ستاره، ایجاد ابر، توفان و باران و علت خسوف، کسوف و زلزله.
بهبودی ادامه می دهد که پس از ظهور شیعه در عراق و تأسیس جامعه فرهنگی در آن جا، گروهی از این زنادقه به سوی شیعه در کوفه شتافتند. احادیثی در غلو و تفویض برای آنان ساختند؛ مانند این که اگر کسی امامش را بشناسد، هر چه خواست، انجام دهد و همچنین جعل کردند که گناهان شیعیان، در روز قیامت بر پیروان اهل تسنن بار می شود و طاعات اهل سنت به طاعات شیعه اضافه می شود، به این ترتیب، شیعیان به خاطر طاعات دیگران به بهشت می روند اهل تسنن به خاطرگناهان دیگران به جهنم رانده می شوند. البته امامان شیعه مسلمانان را از نیرنگ های آنان بر حذر می داشتند.
حضور غلات و زنادقه در عرصه ای واحد:(16) بهبودی می گوید سید مرتضی، به طور مفصل، درباره این دو گروه و خاستگاه پیدایش آنان در الامالی سخن رانده است.(17) یکی از این زنادقه عبدالکریم بن ابی العوجاء است. او به اعتراف خود چهار هزار حدیث جعل کرده که در آن حلال خدا را حرام و حرام را حلال کرده تا آن حد که مسلمانان روزهایی را که باید روزه بگیرند، افطار کنند و روزهایی را که باید افطار کنند، روزه داری کنند.(18) به نظر بهبودی این اعتراف گزاف نیست؛ زیرا نمونه این روایات در الکافی و الفقیه(19) فراوان است و به نام احادیث عددیه شهرت یافته.(20) .شیخ صدوق بر اساس آن فتوا داده است. صدوق در کتاب الخصال، بعد از ذکر نه مورد از این گونه احادیث، در باب این که ماه رمضان هیچ گاه از سی روز کم تر نمی شود و ماه شعبان نیز هرگز تمام نمی شود.(21) بنابراین، بهبودی معتقد است که اگر کسی از گروه شیعه به اخباری استناد کند که در شرایط تقیه از امامان صادر شده است، مبنی بر این که ماه رمضان نیز مانند ماه های دیگر ممکن است تمام نشود و زیاده و نقصان می یابد، مانند عامه (اهل تسنن) رفتار کرده است و به شرایط تقیه توجه نکرده است.
مهم ترین روش بهبودی در رد این اخبار، این است که راویان این دست روایت ها را از طریق کتاب های تاریخی در شمار زنادقه معرفی می کند و اگر کسی از علمای سلف به این امر توجه کرده باشد، به نظریات آنان نیز ارجاع می دهد. او ابتدا به رساله سید مرتضی اشاره کرده که در باره رد اصحاب عدد است. سپس چنین ادامه می دهد که شیخ صدوق نیز درباره اصحاب عدد، رساله ای نوشته که پس از تألیف، آن را برای حمّاد بن علی الفارسی در رد جنیدیه ارسال نمود. این دسته از روایت ها - را که بعدها احادیث عددیه خوانده شد- رضی الدین بن طاووس (م664ق) در کتاب خود، اقبال الاعمال نقل کرده است. بهبودی سخن ابن طاووس را نقل می کند تا بفهماند در سند این دست روایت ها افرادی چون عبدالله بن معاویة بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب وجود دارد که از امام صادق (ع) در شناخت ماه ها با حساب نقل کرده است. بهبودی نوشته است که راوی این روایت، همان طور که از نظر ابن طاووس گذشته است، عبدالله بن معاویه جعفری است که از زنادقه بود و اصحاب او نیز مانند ابن ابی العوجاء از گروه زنادقه بودند. پس از آن، بهبودی برای نشان دادن ریشه این راویان، از تاریخ ابونعیم نقل می کند که عبدالله بن معاویه در ایام مروان به زور شمشیر همراه ابوجعفر منصور به مداین وارد شد. از 128 تا 129 ق، در آن جا ماند و سپس به خراسان گریخت و ابومسلم او را به زندان انداخت تا در 131ق، در همان جا در گذشت. بهبودی به این مطلب اکتفا نکرده و از الملل و النحل ابن حزم نیز آورده است که او متهم به زندقه گری بود. وی دو تن دیگر از ندیمان عبدالله بن معاویه، مطیع بن إباس و بقلی، را به عنوان افراد معروف به کفر و دهری بودن ذکر می کند. در ادامه بحث، بهبودی تاریخچه این موضوع را بیان می کند تا متذکر شود که در اواخر قرن دوم این احادیث شهرت یافت و تا قرن پنجم این موضوع را بیان می کند تا متذکر شود که در اواخر قرن دوم این احادیث شهرت یافت و تا قرن پنجم مشورترین فقهای شیعه، مانند ابن قولویه، شیخ صدوق و شیخ مفید در جوانی، در حالی که به تواتر این روایت ها حکم می راندند، بر اساس آن فتوا می دادند و به آن عمل می شد.(22) در پایان، بهبودی متذکر می شود که سرانجام، شیخ طوسی این احادیث را منکر قلمداد می کند و در کتاب تهذیب الاحکام آن را رد می کند. بهبودی پس از ذکر فتوای ابن طاوس درباره روزه در ماه رمضان بر اساس رؤیت، به سخن أبوریحان منجم (م430ق) اشاره می کند.(23)

تعریف حدیث صحیح در نزد بهبودی و شیوه او در نقد روایت
 

بهبودی در مقدمه گزیده الکافی به این نکته اشاره می کند که ضعف و بی اعتباری بعضی روایت ها بیشتر از آن جا ناشی شد که نسخه های دست دوم، با دقت و حوصله کافی مقابله و تصحیح نشد و بی مایگان، هرچه بیشتر، به خود اجازه دادند که سخنان ائمه را نقل به معنا کنند و در ضمن نقل حدیث، برداشت خود را با اصل حدیث چاشنی کرده و برای دیگران بازگو نمایند. اسف بارتر این که جمعی از مشایخ علم حدیث در اثر ساده لوحی، هر نسخه ای که در گوشه کتاب خانه ای پیدا کردند، برای دیگران روایت و در کتاب های خود درج نمودند، در حالی که باید نسخه اصل را از دست استاد خود دریافت کنند.
در نزد بهبودی تأمل دقیق در متن و سند، برای اعلام صحت احادیث لازم است. او در گزینش اخبار صحیح تنها به صحت سند اکتفا نکرده و به تواتر آن با الفاظ متقارب نیز اعتماد نمی کند، بل بر خود لازم می داند به هر طریق ممکن به حقیقت دست یابد. او بر این باور است که نباید به شهرت حدیث، کثرت فتوا و کثرت راویان فریفته شد.(24)
برای نمونه، بهبودی در مقدمه معرفة الحدیث، به بررسی حدیثی می پردازد که برخی از علما تصریح به صحت و عالی السند بودن آن کرده اند،(25) ولی وی صحت حدیث مذکور را نمی پذیرد. این حدیث به نام صحیحه حمادبن عیسی الجهنی در آداب نماز و کیفیت آن وارد شده که بسیاری از پیشگامان علم حدیث، آن را قبول نموده، در رساله های علمیه خود ذکر و به آن اعتماد و عمل کرده اند.(26) بهبودی، پس از ذکر سند، متن حدیث را از قول حماد بن عیسی به نقل از ابوعبدالله الصادق (ع) آورده است. مبنی بر این که امام(ع) از حماد که به ادعای خود، کتاب حریز را در نماز از حفظ دارد، می خواهد که نماز را جلوی حضرت بخواند، حماد نیز به قول خود با رعایت تمام نکات، نماز را می خواند ولی مورد رضایت امام قرار نمی گیرد. سرانجام امام صادق (ع) به او می گوید که به خوبی نماز نمی گزاری و چه قدر زشت است که مردی شصت یا هفتاد ساله شود، ولی نتواند یک نماز را با رعایت حدود کامل آن به جا آورد. در آخر، حماد از امام می خواهد که نماز صحیح را به او یاد دهد.(27)
بهبودی با بررسی عمیق این روایت، در متن و سند، این حدیث را ساختگی می داند. روش او در نقد این روایت عبارت است از رجوع به نظر رجالیان درباره شرح حال راوی، توجه به سن راوی در زمان نقل حدیث و بررسی سخن امام از لحاظ عقلی که به ترتیب زیر می آید: 1. او درباره حماد بن عیسی از الفهرست نجاشی نقل می کند که مسموعات وی در قرب الاسناد، به اعتراف خود او، بیست مورد است و از طریق عبدالله بن جعفر حمیری از محمد بن عیسی بن عبید و حسن بن ظریف و علی بن اسماعیل، که همگی از حماد بن عیسی جهنی روایت می کنند؛ در حالی که روایت مذکور در بین آن بیست مورد وجود ندارد؛ 2. به نقل از نص صریح کشی و طوسی در اختیار و ابن داود حلی در رجال آورده است که حماد بن عیسی در 209ق، وفات یافت؛ در حالی که هفتاد و چند سال داشت. به این ترتیب، نتیجه گرفته است که سال تولد حماد تقریباً 135ق، است و در این صورت حماد در زمان وفات امام صادق (ع) (=148ق) کم و بیش تنها سیزده سال داشته و چگونه ممکن است امام به کودکی سیزده ساله بگوید: «ما أقبح بالرجل یأتی علیه ستون سنة او سبعون سنة فما یقیم صلاة واحدة بحدودها تامة»؟ 3. حماد راوی کتاب حریز در باب صلاة است و امروز آنچه ما در این باره در دست داریم، از طریق حماد از حریز از زراره از امام باقر (ع) است که حق مطلب را به جا آورده است. در این صورت شایسته نیست امام به کسی که می گوید من کتاب حریز را در نماز از حفظ دارم، بگوید: «لا علیک، قم فصل». از سوی دیگر، مدعی چنین مطلبی باید به بهترین وجه با رعایت تمام آداب، نماز را به جا می آورد؛ در حالی که مطابق این حدیث، گویا حماد نمازی ناقص انجام داده و امام او را سرزنش کرده است.(28)

روش بهبودی در بررسی احادیث
 

اهل سنت قواعد علم الحدیث را از بدو تأسیس این علم در کتاب های حدیثی اعمال کرده اند،(29) ولی در جوامع شیعی چنین کاری جز به طور پراکنده،(30) پیش از بهبودی، انجام نشده است. شهید ثانی - که در تألیف کتاب الدرایة پیش قدم شده - هر جا که انواع حدیث را بر می شمارد، با استخدام اصول اهل سنت، برای تقریب به ذهن، احیاناً یک یا دو مثال از احادیث تحقیق شده آنان را درج می کند، ولی متأسفانه از حدیث شیعه نمونه ای ارائه نمی کند. کسان دیگر از جمله صاحب المعالم،(31) میرداماد یا مجلسی نیز - که به راه شهید ثانی رفته اند - درصدد بر نیامدند که کار را درباره جوامع حدیثی شیعه انجام دهند. ظاهراً بهبودی، برای نخستین بار، به منظور استخراج صحاح شیعه، به وارسی و اعمال قواعد پرداخته و حاصل آن را برای تمرین طالبان علم الحدیث در کتاب علل الحدیث فراهم آورده است.
به این ترتیب، برای شناخت روش بهبودی در نقد روایات، لازم است کتاب علل الحدیث را، مطالعه کنیم. وی در این اثر تلاش کرده است تا چهره های متفاوت حدیث معلل (32) و احادیث ضعیف را به طور فنی و علمی، با شواهدی از روایات شیعه تبیین کند. به نظر می رسد از این رهگذر معیارهای وی در عدم گزینش بعضی اخبار از کتاب اربعه و تصحیح سند و متن روایت ها، در صحاح أربعه قابل شناسایی و فهم باشد.

الف. توجه به عیب غیر آشکار در سند و متن روایت
 

حدیث معلل به حدیثی گفته می شود که وجه یا وجوه علت و بیماری(33) راجح و مظنون باشد. اگر قطع به بیماری و علت حاصل شود، حدیث را به همان نام ویژه علت، مثلاً مرسل، مقطوع، مخلط، محرّف و نظایر آن می نامند. در صورتی که وجوه علت و بیماری محتمل باشد، یعنی راجح و مرجوحی در میان نباشد، حدیث را متروک و معطل وا می گذارند تا برائت آن احراز گردد.(34)
بهبودی به انواع گوناگون علت ها، با شواهدی از روایات شیعی اشاره کرده است. در این جا برای بیان روش او به ذکر اجمالی این اشکال ها و احیاناً بیان کامل نمونه هایی می پردازیم:

1. توجه به عدم امکان سماع
 

گاه بعضی از روایت ها سند منقحی دارند و در شمار صحاح اند، ولی بهبودی با بررسی دقیق در تاریخ تولد و وفات راویان، انقطاع سند را روشن و آن را از درجه صحت ساقط کرده است. در برخی موارد تولد راوی پس از وفات امام معصوم (ع) بوده و یا زمانی به دنیا آمده که نتوانسته آن امام را درک و در نتیجه، امکان سماع از آن امام را نداشته است، در حالی که ظاهراً ادعای سماع دارد.(35) به این ترتیب، چنین روایتی، در صورتی که به نقل مستقیم آن راوی از امام معصوم منتهی شود، در شمار روایت های مرسل خواهد بود؛ (36) مثلاً به نظر بهبودی حسن بن محبوب (ت149ق) دوره ابوحمزه ثمالی را درک نکرده است و از این رو، او را در شمار اصحاب امام رضا و کاظم (ع) ذکر کرده اند و در نتیجه، روایت حسن از وی بر سبیل وجاده خواهد بود.(37) به این ترتیب تعداد ده حدیث از روایت های کتب اربعه و روایت های فراوانی که به این طریق در جوامع دیگر حدیثی نقل گردیده، مرسل بوده و از شمار احادیث صحیح خارج می شود. همچنین است احادیثی که از طریق صادقین (ع) و مقاتل بن سلیمان (ت 150ق) روایت می شود.

2. توجه به تقطیع متن و قصه پردازی در حدیث
 

به اعتقاد بهبودی، گاهی تقطیع متن و داستان مشاجره ای در متن حدیث، از عیوب پنهان در حدیث است. بهبودی روایتی را ذکر می کند که همان روایت به صورت تقطیع شده در کتب دیگر با زیادت آمده است؛ برای نمونه،(38) گاهی به متن بعضی از روایت ها توجه می دهد که به اسلوب قصه پردازی روایت شده و به همین سبب نام قهرمان های داستان در موارد دیگر جابجا می شود.(39)

3. توجه به اشتراک کنیه فرد راوی با امام معصوم (ع)
 

بهبودی توجه کرده است که در بعضی از سندها با کنیه ای مواجه می شویم که راوی تصور کرده آن کنیه امام معصوم است، در حالی که راوی دیگر با همان کنیه نامیده می شده است، در نتیجه، آن حدیث در شمار احادیث فقهی درج گردیده است؛(40) مانند ابوالحسن که مراد از آن علی بن یقطین است و نه ابوالحسن الرضا (ع) یا ابوالحسن علی بن مهزیار اهوازی است و نه امام هادی (ع) و ابو عبدالله که مراد از آن یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام است که سیف بن عمر از او روایت می کند. مهم ترین روش بهبودی در فهم این مطلب، مراجعه دقیق به شرح حال راویان و شناخت نسب آنان و تحلیل احوال راویان، از رهگذر رجوع به کتب رجالی است.(41) برای نمونه در سند روایتی آمده است:
محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عیسی الیقطینی قال بعث إلی ابوالحسن (ع) رزم ثیاب الحدیث.(42) بهبودی می گوید، با توجه به متن، مراد از ابوالحسن، علی بن یقطینی است، نه ابوالحسن الرضا (ع)، به عقیده وی محمد بن عیسی یقطینی عهد امام رضا (ع) را درک نکرده او از غلات(43) است. او هم چنین می گوید خطای اصلی از محمد بن احمد بن یحیی اشعری است که تصور کرده مراد از ابوالحسن، امام رضا (ع) است و این حدیث را در سلک احادیث فقهی درج کرده است. از سوی دیگر، بهبودی توجه می دهد که این روایت در کامل الزیارات هم آمده، با این تفاوت که ابن قولویه متنبه بوده که یقطینی عهد رضا (ع) را درک نکرده است و به همین دلیل سند را به صورت مرسل (با تعبیر عن رجل) آورده، بدون این که اشکال اصلی را متذکر شود.(44)

4. توجه به تطابق ادعای راوی با وضعیت جسمانی وی
 

در بعضی از روایت ها از اشخاصی چون ابوبصیر مرادی یا اسدی و همچنین محمد بن سنان یاد می شود که با وجود نابینایی شان، روایت را طوری نقل می کنند که گویی همه صحنه را با چشم خود دیده اند؛(45) مانند این که در روایتی راوی حدیث که ابوبصیر است و به گفته بهبودی، خواه مرادی باشد، خواه اسدی، گفته است:
ابوعبدالله پرده ای را که بین آن اتاق و اتاق دیگر بود، بالا زد و به آن اتاق سرک کشید و بعد گفت: هرچه می خواهی بپرس که کسی این جا نیست.(46)
بهبودی با توجه به چنین شواهدی اتهام جعل را قوی تر می بیند.

5. توجه به ناسازگاری متن روایت با تاریخ و فرهنگ زمان صدور
 

برخی از روایت ها را با توجه به فرهنگ مردم در آن تاریخ مورد نقد قرار می دهد؛(47) مثلاً روایتی را که از پیامبر(ص) نقل شده می آورد که فرمود هر که به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد، بدون لنگ به حمام وارد نمی شود و همسرش را به حمام نمی فرستد.(48) بهبودی به طرز استفاده از حمام یا مستراح در آن زمان اشاره می کند تا نشان دهد متن حدیث مورد نظر، با فرهنگ و روش مردم آن عصر انطباق ندارد؛ مانند این که در آن زمان، در عهد رسول خدا در مدینه و مکه حمام نبود و مردم برای رفع حاجت به پشت بام ها، پشت درخت، کنار دیوار، دره ها، خرابه ها یا نخلستان های متروکه می رفتند. بنابراین، راوی نمی تواند این مطالب را از زبان رسول خدا نقل کند؛ گرچه که این اعمال در سال های بعد اتفاق افتاده باشد، ولی آن حدیث - که مطلب را از زبان رسول بیان می کند،(49) ساختگی است. در بعضی از این دست روایات، از تعابیری چون کراییس و مراحیض استفاده شده که به گفته بهبودی، آثار تمدن مصر و شام است که با فتح آن در زمان های بعد به عربستان راه یافت. از این رو، قبول این روایات به نقل از رسول خدا با شواهد تاریخی انطباق ندارد.(50)

6. علیل دانستن متنی که راوی به سود خود نقل کرده است
 

به عقیده بهبودی، اگر راوی متنی را به سود خود روایت کند، آن متن را باید علیل شمرد؛ خواه متضمن سود معنوی، تمجید و تقدیس او باشد - که این گونه احادیث بر اعتبار راوی نمی افزاید - و خواه سود دنیوی او را تضمین کند یا سوء استفاده او را مباح و روا اعلام کند. در این باره روایت های زیادی را مورد بررسی قرار داده که بسیاری از آنها علاوه بر تأمین منفعت مادی یا معنوی برای فرد راوی، با موازین شرعی اسلام و حتی با نص صریح قرآن مخالف است؛(51) برای نمونه در روایتی به نقل از عبدالله میمون از امام باقر (ع) آمده است که امام از او سؤال کرد چند بار به مکه رفته ای و او گفت چهار بار. ابن میمون می گوید که ابوجعفر فرمود: تو نوری در تاریکی های زمین هستی.(52)

توجه به معاریض حدیث
 

یکی از برجسته ترین روش های استاد بهبودی - که نشانه تقطن او در امر تشخیص حدیث است - توجه به تعریض در حدیث است. تعریف او از معاریض چنین است:
معاریض جمع مِعراض به معنای وسیله تعریض و کنایه است؛ به این صورت که امام معصوم نتواند آزادانه سخن بگوید، یعنی به خاطر تقیه و حفظ جان خود یا شنونده، نتواند فتوای واقعی خود را با شیعیان در میان بگذارد، گه گاه به مسائل جنبی می پردازد و توضیح های غیر ضروری بر فتوای غیر واقعی خود می افزاید تا موقعیت تقیه آمیز خود را برای سؤال کننده و یا هر کس که حدیث را از دست این راوی دریافت می کند، روشن کرده باشد.(53)
بهبودی در بحث اصحاب اجماع و خصوصاً مقاله «طلوع و غروب اصحاب اجماع» روشن کرده است که فراوان بوده اند افراد معمولی که به خدمت امام خود می رسیدند و پاسخ مسائل مورد نیاز خود را دریافت می کردند، ولی در مراجعت باید این حدیث را به یک تن از این اصحاب اجماع - که در دسترس بوده اند - عرضه می کردند تا اگر فتوای صادر شده تقیه آمیز بوده، به آن عمل نکنند.(54)
به علاوه، لازمه تشخیص معاریض در احادیث، توجه به معیارهای متنی است که بهبودی در این زمینه مثال های متعددی طرح می کند؛ زیرا معاریض سابقه چندانی ندارد و اصل آن باید از نمونه ها ریشه یابی شود. او در این باره روایت هایی را مطرح می کند که حاوی فتواهای تقیه آمیز ابوعبدالله الصادق (ع)، ابوجعفر الباقر (ع) و یا ابوالحسن الرضا (ع) است، به نظر او حدیثی که دچار تعریض است، از حجیت و اعتبار ساقط، بل روایت هایی که حکم خلاف آن را شامل می شود، بر سایر احادیث حکومت دارد. بهبودی در این فصل از کتاب علل الحدیث بیش از پنجاه حدیث را - که با سند صحیح روایت شده - آورده است و آنها را به خاطر انواع تعریضی که داشته اند، صحیح نمی داند. روش او را در این بخش می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

1. طرح مسائل بی ربط
 

بهبودی می گوید در برخی روایات امامان ضمن صدور فتوا، مسائل بی ارتباط با موضوع سخن را طرح کرده اند؛ برای نمونه حدیثی آورده است با سند صحیح که از امام صادق (ع) سؤال می شود آیا موقع وضو گرفتن باید تمام سر مسح شود؟ و آن حضرت پاسخ می دهد:
گویا من هم اکنون می نگرم که پدرم روی چین و شکن گردنش دست می کشد و آن را مسح می کند.
این متن با همین عبارت، با سند صحیح در چند روایت درج شده است. ولی ملاحظه می کنیم که امام صادق (ع) نمی گوید پدرم موضع وضو یا آب غسل را به چین و شکن گردنش می رسانید؛ با آن که گردن حتی به فتوای اهل سنت جزء سر نیست تا موقع وضو گرفتن مسح آن لازم باشد.(55)
همچنین است روایتی که در آن از امام صادق (ع) می پرسند اگر شراب تخمیری بر زمین بریزد و به لباس من ترشح شود، می توانم با آن لباس نماز بخوانم یا باید آن را تطهیر کنم و امام صادق (ع) می گوید: مانعی ندارد. لباس آدم که مست نمی شود.(56)

2. استناد به روایت یا اعمال دیگران
 

بهبودی معتقد است که استناد به روایت دیگران یا عمل دیگران، وسیله تعریض است و احادیث از این دست از درجه اعتبار ساقط است؛ مثلاً در روایتی از امام رضا (ع) درباره عدم غسل جنابت در رمضان تا صبح می پرسند و امام پاسخ می دهد جنابت ضرری ندارد و نباید روزه را باز کرد؛ زیرا پدرم از عایشه روایت کرده است رسول خدا در شب های رمضان جنب می شد و تا صبح غسل نمی کرد.(57)

3. تعلیل ناموجه فقهی
 

بهبودی می گوید تعلیل فقهی، بویژه بر اساس فقاهت ناموجه و بدون استفسار، نشانه تعریض است؛ (58) برای نمونه عدم جواز غسل دادن همسران به همراه تعلیل و توضیح ناخواسته،(59) عدم جواز وصیت به نیابت زن از مرد در انجام حج به همراه تعلیل حکم شهادت زن نسبت به مرد(60) وجواز شلوار پوشیدن بانوان در حال احرام به همراه تعلیل ستر بدن.(61)

4. سند گرفتن افراد ناموثق
 

بهبودی اشاره می کند که در بعضی روایات ، فردی را سند گرفته اند که در لسان امامان ملعون است؛ مثلاً روایتی که درباره حلیت ازدواج با زنانی که خلاف سنت طلاق گرفته اند، به روایت علی بن ابی حمزه استناد می کند، در حالی که او غالی، واقفی و در لسان امامان ملعون است.(62)

5. نقل فتوای اهل سنت از قول پدران امامان
 

بهبودی می گوید در برخی روایات، امامی فتوای اهل سنت را از قول پدر خود بازگو کرده است. این دست روایات، با توجه به چنین تعریضی، مفاد حدیث را الغا می کند و احادیث مقابلش تأیید می گردد؛(63)برای نمونه امام صادق (ع) از قول پدرش امام باقر (ع) فتوا می دهد که اگر کسی در حال نشسته، جمع جور بخوابد وضویش باطل نمی شود.(64)

6. ذکر پدران به نام و نه کنیه
 

گاه امامان پدران خود را به نام خوانده اند و نه کنیه تا بفهامانند که درصدد فتوای جدی نیستند؛ برای نمونه در این روایت تعریض است که از ابوعبدالله صادق به عنوان «جعفر» یاد می کند و تعبیر از ابوالحسن امام کاظم به عنوان «موسی» است.(65) در روایتی دیگر، امام باقر یا صادق از جد خود امیرالمؤمنین، با نام کوچک علی یاد می کند و هم سند حکم را به روایت مشهوری - که از امیرالمؤمنین نقل می شده، حوالت می دهد.(66)

7. قسم جلاله برای اثبات حکم شرعی
 

بهبودی می گوید اگر امام معصوم برای اثبات حکم شرعی، بدون ضرورت، قسم جلاله بخورد، روایت از اعتبار ساقط است؛ زیرا فتوای امام نیازمند قسم نیست؛ مثلاً در روایتی، راوی درباره غنیمت در آیه 41 سوره الانفال سؤال می کند امام صادق می فرماید: به خدا سوگند که این غنیمت شامل تمام منافعی است که همه روزه به دست می آورند!(67)

8. استناد به سنتی از پیامبر که وجود ندارد
 

بهبودی معتقد است که اگر امام حکم را منوط به سنتی از رسول خدا کند که در آن زمینه، سنتی از پیامبر وجود ندارد، نوعی تعریض است؛ برای نمونه روایتی را ذکر کرده است که در آن راوی درباره نماز قضا می پرسد، اگر فردی آماده سفر باشد و نماز فریضه را ادا نکرده باشد، می تواند نماز قضا را در سفر شکسته بخواند؟ امام صادق (ع) پاسخ می دهد:
نمازش را قصر بخواند و می گوید اگر نمازش را قصر نخواند، به خدا سوگند که با رسول خدا مخالف کرده است.(68)
بهبودی می گوید در این زمینه سنتی از رسول خدا وجود ندارد و برای توضیح بیشتر به روایت های صحیح درباره معیار قصر و اتمام اشاره می کند.(69)

9. تعلیق حکم شرعی به مشیت خدا
 

بهبودی می گوید اگر امام در روایتی، حکم شرعی را به مشیت خدا معلق کند، با توجه به این که تکلیف شرعی قابل تعلیق نیست، در این صورت نیز مفاد حدیث از حجیت ساقط می شود.(70) در این دست روایت ها غالباً جمله «ان شاء الله» تعریض دارد.
گفتنی است در بسیاری از این موارد، بهبودی برای تشخیص حکم صحیح و البته شاهدی بر مدعای خویش، به قرآن یا حدیث دیگری که معارض و راجح است، استناد می جوید.(71)

مقابله سند و متن روایت های مشابه
 

یکی از اساسی ترین روش های بهبودی در یافتن عیب و اصلاح حدیث، مقابله سند و متن های مشابه روایت های موجود در تمام کتب اربعه است. مهم است توجه شود که در این مقابله ها، بهبودی دقت می کند که گاهی روایت ها هم در متن و هم در سند، مشابه هم باشد. او با این روش عیب های متفاوتی را از نظر فنی در متن و سند روایت ها یافته و تصحیح کرده است، این موارد را به طور مجزا در زیر می آوریم. گاهی برای اصلاح اعضال در سند یا اموری مشابه آن، تنها سندهای مشابه در روایت ها را با هم مقابله می کند و ممکن است متن حدیث مشابه نباشد. گاهی تنها به مشابه بودن متن در روش مقابله اکتفا می کند. در هریک از سه طریق نامبرده عیب های موجود در متن یا سند را می یابد که در زیر به آن می پردازیم.

1. یافتن تصحیف، تحریف و اسقاط در متن و سند
 

بهبودی سند بعضی روایت ها را از کتاب های اربعه حدیثی آورده و رجالی را که نام آنها تصحیف شده، با توجه به سند دیگر - که در متن و سند مشابه همان حدیث است-(72) متذکر می شود. به علاوه، با یافتن روایت های مشابه و کنار هم قرار دادن آن، به مواردی از اسقاط متن نیز دست یافته است.(73) وی موارد تصحیف یا اسقاط از متن و سند را با علامت{} متمایز کرده و نگارنده نیز به همان سبک شواهد را ذکر می کند. او گاهی متن یک حدیث را از کتاب التهذیب می آورد و سپس مشابه آن را از کتاب الکافی ذکر می کند و به این ترتیب، به میزان اضطراب و احیاناً سقط در متن نیز اشاره می کند.(74)
لازم به تذکر است، بهبودی هر جا عیب و عوار سند را از نظر تصحیف، اسقاط یا انقطاع و مواردی ذکر کرده است؛ برای نمونه یکی از موارد یافتن تصحیف سند، در روایت های زیر با توجه به علائمی که بهبودی استفاده کرده. قابل ملاحظه است:
التهذیب:(75)
علی بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر،عن أبی المغرا حُمید بن المثنی، عن أبی العباس {و عبید بن زیاد}، عن أبی عبدالله (ع) فی الصّبی تزوّج الصّبیة؟...
الکافی:(76)
محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضَال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بکیر، عن عبید بن زرارة ، عن أبی عبدالله (ع) قال: سألته عن الصّبی یزوّج الصّبیة... .
الفقیه:(77)
روی النضربن سوید، عن القاسم بن سلیمان، {عن عبیدبن زرارة} ، عن أبی عبدالله (ع) أنَه سأله عن الصّبی یزوّج الصّبیة، هل یتوارثان؟...
بهبودی در این باره توضیح می دهد کلمه «عبید بن زیاد» در نسخه التهذیب، تصحیفِ «عبید بن زرارة» است؛(78) زیرا نسخه های الکافی و الفقیه مانند هم است و التهذیب پس از آن دو، به ظاهر دچار تصحیف شده است.
نمونه دیگر تصحیح بهبودی از تصحیف متن و اسقاط در سند، چنین است: در التهذیب آمده است:
محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن علی بن النعمان عن سوید القلّا، {عن أبی سعد}، عن أبی عبدالله (ع) قال: یجب الحلق علی ثلاثة نفر: رجل لبّد {و رجل حجّ ندباً} لم یحجّ قبلها ورجل عقّص رأسه.
همین حدیث در وسائل الشیعة چنین آمده است: محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعیل، عن علی بن النعمان، عن سوید القلّا، عن أبی سعید، عن أبی عبدالله (ع) قال: یجب الحلق علی ثلاثة نفر : رجل لبّد و رجل حجّ بدواً لم یحجّ قبلها و رجل عقص رأسه.
در این روایت به زعم بهبودی، علاوه بر تصحیف ابوسعید قماط یا ابوسعید مکاری هاشم بن حیان بن ابوسعد در نسخه التهذیب، جمله «حجّ ندباً»تصحیف نشده است.(79)ظاهراً او نقل وسائل را صحیح دانسته است.
ناگفته نماند که در بسیاری موارد، در تحریف، تصحیف و اسقاط در متن، بررسی های او تنها به مقابله روایت ها محدود نمی شود، بلکه متن روایت ها را در درجه اول با متن قرآن و فتوای شیعه مورد مقایسه و نقد قرار می دهد.(80)
یافتن تصحیف با اصل قرار دادن مکتوبات رجالی اقدمین
بهبودی برای یافتن شرح حال راویان به کتب رجالی اقدمین مراجعه می کند و گفته های آنان را در مقام معارضه با روایت های منقول، اصل قرار می دهد؛ یعنی اگر بین شرح رجالیان در باره راویان و روایت های ایشان در عمل تعارضی حاصل آید، بهبودی شرح رجالیان را می پذیرد و برای اصلاح سند تلاش می کند؛ برای نمونه در باره عبدالله بن مُسکان به قول ابن النجاشی و کشی مراجعه می کند و از آن دو نقل می کند که این راوی تنها از ابوالحسن موسی (ع) نقل می کند و از امام صادق (ع) نقل نمی کند. در این صورت، تصور همگان مبنی بر مرسل بودن روایات ابن مسکان از امام صادق (ع) یا عدم پذیرش قول اقدمین در باره روایت های وی را نمی پذیرد. بلکه او به دلیل قبول قول ابن النجاشی و کشی معتقد است که در 35 روایتی که از ابن مسکان از امام صادق آمار شده است، همگی تصحیف عبدالله سنان وجود دارد. البته بهبودی این مورد تصحیف را در اثر مقابله احادیثی که در سند و متن کاملاً با هم مشابه است، به دست آورده و اصلاح کرده است؛(81) برای نمونه در التهذیب:
محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن النضربن سوید، {عن ابن مُسکان} قال: سمعت أباعبدالله (ع) و هو خارج من الکعبة و هو یقول: الله اکبر...(82)
همین روایت با همین متن و سند در الکافی با این تفاوت آمده است که به جای عبدالله بن مسکان عبدالله بن سنان است.(83) بهبودی با توجه به پذیرش قول ابن النجاشی و کشی و نیز از رهگذر مقابله این روایات مشابه با یکدیگر به مورد و اصلاح تصحیف دست یافته است.(84)

2. یافتن موارد تعلیق در سند
 

در این بخش نیز بهبودی با کنار هم قرار دادن و مقایسه کردن دو یا چند سند که در یکی از کتب أربعه، پشت سر هم قرار دارند، موارد تعلیق را تشخیص داده و سندی را که در یکی دیگر از کتب اربعه آمده، از حالت تعلیق خارج می کند. او در تمام این موارد، برای نشان دادن تعلیق از علامت {} استفاده می کند و نگارنده مقاله نیز به همان سبک موارد را مشخص می کند.
برای نمونه به دو حدیث - که در الکافی پشت سر هم درج شده - اشاره می کند که در ابتدای سند روایت نخست، {علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن اسماعیل بن مرار، عن یونس} آمده است و در ابتدای سند روایت بعدی که بلافاصله در الکافی پس از حدیث اول آمده، تنها {یونس} ملاحظه می شود. بهبودی نشان می دهد که شیخ طوسی هر دو روایت را از الکافی نقل می کند. ولی حدیث دوم را مرسل معرفی می کند؛ به این صورت: محمد بن یعقوب {مرسلاً} ، عن یونس بن عبدالرحمن ... در حالی که به گفته بهبودی سند حدیث دوم در الکافی، آن طور که شیخ تصور کرده، مرسل نبوده بل معلق بر سند حدیث او در همان کتاب الکافی بوده است.(85)

3. یافتن ارسال و انواع ارسال و تبیین آن
 

بهبودی ارسال را به انواع مختلفی بیان می کند؛ گاهی به طور مطلق سقط آخرین راوی در سند حدیث را ارسال می نامد و گاهی اگر این ارسال ظهور نداشته باشد، آن را ارسال خفی نامیده و شاهد ارسال را ذکر می کند.
اگر صاحبان کتب اربعه در نقل روایت اختلاف نظر داشته باشند؛ به این صورت که مثلاً صدوق روایت عبدالرحمن بن ابی نجران از ابوالحسن موسی بن جعفر را قبول کند ولی تصور طوسی این باشد که عبدالرحمن نمی تواند از امام کاظم (ع) روایت کند، در نتیجه، آورده باشد که {عبدالرحمن عن رجل حدثه} ، بهبودی آن مورد را ارسال محتمل یا مزعوم نام می نهد. در بخش ارسال محتمل و مزعوم توضیحاتی در باره برخی از راویان و احتمال نقل مستقیم آنان از امامان می آورد و براساس این شرح ها با مقابله روایت آن افراد به موارد ارسال دست می یابد.(86)
در تمام موارد ارسال نیز با مقابله و مقایسه دو سند به بیان آن می پردازد؛ مانند این که ارسال حدیثی در الکافی که با تعبیر {عن بعض اصحابه قال : سأل المرزبان} آمده را با سند دیگر همان حدیث در الفقیه بیان می کند که به این صورت آمده است: روی {عن صفوان بن یحیی قال: سأل المرزبان} .(87)
همچنین بهبودی با کنار هم قرار دان روایت های مشابه به ارسال مخفی در حدیث پی برده و شاهد آن را نیز از روایت مشابه می یابد. برای نمونه روایتی را از الفقیه آورده که در آن سؤال از زبان أبوأیوب به صورت {سأل} أبوأیوب الخزار أباعبدالله حکایت شده است، ولی در التهذیب آمده است : رَوی أبوأیوب الخزّاز أن أباعبدالله { سئل عن الرجل} ؛ و نسخه الکافی نشان می دهد که سائل اصلی منصوربن حازم است، به این صورت: حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد، عن جعفربن سماعة، {عن أبان، عن منصوربن حازم قال: سألت} .(88) بهبودی این مطلب را از مقایسه متن روایت آخر در الکافی نتیجه می گیرد؛ زیرا عین متن روایت هایی که در الفقیه و التهذیب، درج شده، در روایت موجود در الکافی با سند اخیر آمده است.(89)

4. یافتن انقطاع و اعضال سند
 

بهبودی با مقابله سندها با یکدیگر موارد حذف یک(90) یا دو راوی (91) از وسط سند را نیز معلوم می کند و به تصحیح سند می پردازد.(92) برای نمونه از الکافی و التهذیب دو روایت با متن متفاوت آورده است که زرعة از سماعة نقل می کند، ولی سند روایت در الکافی انقطاع دارد؛ زیرا از طریق مقابله سند آن با سند روایتی در التهذیب معلوم می شود که احمد بن محمد از عثمان بن عیسی از زرعة نقل می کند، در حالی که در الکافی نقل احمد بن محمد بدون واسطه از زرعة درج شده است.(93)
تصحیح ارسال، انقطاع و اعضال سند با یافتن طبقه رجال
باید توجه داشت که بهبودی ضعف انقطاع و اعضال را در سند روایت ها، تنها از روش مقابله اصلاح نمی کند، بل با رجوع به کتب رجالی و اطلاع از طبقه رجال، احتمال روایت راوی را از مروی عنه دریافته و در نتیجه به مورد انقطاع یا اعضال سند نیز دسترسی پیدا می کند. برای نمونه به روایتی در التهذیب و الاستبصار اشاره می کند که انقطاع در سند آن با این توضیح مشخص می شود: سعد بن عبدالله در طبقه عبدالرحمن بن أبی نجران نیست و هماره به واسطه احمد بن عیسی روایت می کند، چنان که از حسین بن سعید هم به واسطه احمدبن محمد بن عیسی روایت می کند. بر این اساس سند صحیح را درج می کند. (94)

5. توجه به تخلیط و اقتحام سند و متن
 

بهبودی با مقایسه روایت ها نشان می دهد که چگونه طوسی در التهذیب، به هنگام نقل دو حدیث از الکافی متن حدیث اول را با سند حدیث دوم درج می کند ویک حدیث واهی خلق می شود.(95)
هم چنین موقعی که سه حدیث را پشت سر هم از الکافی نقل می کند، متن حدیث سوم را به سند حدیث دوم می چسباند و حدیث مرسل به صورت حدیث صحیح ارائه می شود.
برای نمونه بهبودی دو روایت از الفقیه (96) را - که صفوان بن یحیی از ابوالحسن (ع) نقل کرده - با دو روایت در التهذیب(97) که متن همه آنها در باره انفاذ ثلث میت است، مقابله می کند و می گوید موقعی که طوسی با دو حدیث در الفقیه مواجه شده، متن حدیث دوم را با متن حدیث اول خلط کرده است. به این صورت که گویی نگاه طوسی در زمان استنساخ روایات، از جمله «یوقف الضیعه» - که در حدیث دوم بوده است - به جمله «یوقف ثلث المیت» که در حدیث اول بوده است - افتاده و به جای ثبت دنباله حدیث دوم که چهار سطر است، دنباله اول که نصف سطر است را به حدیث دوم افزوده است و در نتیجه، یک حدیث مختلق، مغلوط و نامفهوم، ولی با سند کاملاً صحیح و نامخدوش ارائه شده است.(98)

6. یافتن اضمار و بیان آن، تمییز مشترکات
 

گاهی در نتیجه مقابله سندهای مضر با سند مشابه آن، به مورد اضمار وقوف یافته و آن را اصلاح می کند؛ برای نمونه روایتی را از الکافی نقل می کند که در سند آن اضمار به این صورت است: {عن سماعة قال: سألته} ، سپس برای رفع اضمار، روایتی را از التهذیب می آورد که با سند برابر و متنی مشابه، آمده است: {سماعة بن مهران قال: سألت أباعبدالله (ع)} .(99) به همین شیوه مشترکات را نیز در بسیاری از موارد تمیز می دهد.(100)

7. یافتن اختلال یا تلخیص بدون اختلال متنی، در اثر نقل به معنا
 

بهبودی برای یافتن موارد نقل به معنا نیز علاوه بر مقابله متن روایت هایی - که حاوی حکم فقهی مشابه هستند - در کتب اربعه، به نص قرآن و روایت های صحیح صادر شده از امام معصوم و احتمال وجود تقیه در زمان صدور، توجه می کند تا معلوم شود چگونه و به چه دلایلی در متن بعضی احادیث اختلال به چشم می خورد؛(101) مثلاً روایتی از امام باقر (ع) در الکافی (102) و التهذیب(103) آمده که از او درباره کفاره فردی می پرسند که مملوک خود را کشته است و حضرت پاسخ می گوید: یعتق رقبة و یصوم شهرین منتابعین و یتوب إلی الله عز و جل. همین حکم با سند همان روایت قبلی، در بخش دیگر از التهذیب(104) و الفقیه (105) آمده که ذیل پاسخ را حذف کرده اند و جواب امام این است: یعتق رقبة. بهبودی از رهگذر مقابله این دو روایت، به اختلاف در طرح سؤال توسط راوی نیز اشاره می کند.(106)
بهبودی برای یافتن موارد نقل به معنا درحدیث به روش فوق، گاهی برای نمونه سه روایت از تهذیب می آورد و سپس متذکر می شود که مفهوم یک حدیث، با منطوق حدیث قبل از آن برابر است.(107) به همین روش، نمونه هایی از تلخیص متن را ذکر می کند که گاهی آسیبی به حکم فقهی وارد نمی کند.(108) و گاهی سبب اختلال در حدیث می شود.(109)
یافتن نقل به معنا با توجه به عدم امکان سماع
بهبودی در مبحث نقل به معنا، تنها به روش مقابله روایات اکتفا نمی کند، بل به موقعیت راویانی مانند حریز بن عبدالله اشاره می کند که از تشرف به خدمت امام صادق (ع) محروم بود و ادعای تشرف به حضور امام کاظم (ع) را هم نداشته است. در نتیجه، حریز متن روایت ها را از دیگران می گرفته است و احتمال نقل به معنا در روایت های او زیاد می شود. به علاوه، در اثر این مقابله در روایات، بر اثر تشابه به متن پی می برد، که بعضی از این دست روایات از طریق اسحاق بن عبدالله اشعری نقل شده و به سبب نقل به معنا اختلالاتی هم به بار آورده است؛ مثلاً در روایتی از التهذیب از طریق اسحاق از امام کاظم(ع) آمده است:
{سألت أباالحسن (ع)} عن رجل دخل مکة مفرداً للحج {فخشی أن یفوته الموقفان} .فقال: له یومه إلی طلوع الشمس من یوم النحر. فإذا طلعت الشمس فلیس له حج فقلت: کیف یصنع بإحرامه؟ فقال: یأتی مکة فیطوف بالبیت و یسعی بن الصفا و المروة فقلت له: إذا صنع ذلک فما یصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمکة و إن شاء رجع إلی الناس بمنی و لیس منهم فی شیء فإن شاء رجع إلی أهله و علیه الحج من قابل.(110)
بهبودی به روش مقابله، مشابه این روایت را در متن، از التهذیب شیخ، به طور مرسل یافته است؛ به این صورت:
حماد {عن حریز قال: سئل} أبوعبدالله (ع) عن مفرد الحج {فاته الموقفان جمعیاً}. فقال:... و لیس هو من الناس فی شیء.(111)
بهبودی به همین ترتیب، روایت مشابه دیگری را در التهذیب یافته است که طوسی آن را به صورت مسند آورده است؛ به این صورت:
الحسین سعید، عن حمادبن عیسی، {عن حریز قال: سألت} أباعبدالله (ع) عن رجل مفرد الحج الخ.(112)
بهبودی می گوید تشابه متن احادیث حریز با حدیث اسحاق، نشان می دهد که حدیث حریز همان حدیث اسحاق است که گاهی از امام صادق و گاهی از امام کاظم نقل می کند و چون نقل به معنا شده، در متن احادیث حریز اختلال به بار آورده است. در روایت حریز عبارت «فاته الموقفان جمیعاً» به «یخشی أن یفوته الموقفان» قرار گرفته و تناسب سؤال و جواب را مختل کرده است. از سوی دیگر عبارت آخر حدیث حریز، «ولیس هو من الناس فی شیء» بی جا نشسته و به زعم بهبودی، باید بعد از جمله «و إن شاء أقام یمنی» قرار بگیرد، چنان که در حدیث اسحاق آمده است.(113)

8. یافتن و اصلاح متن به قرینه حضور دیگران در سند
 

یکی دیگر از مواردی که بهبودی به روش مقابله و مقایسه روایت ها به آن دست یافته، اصلاح متن حدیث، به قرینه حضور افراد دیگر در زمان صدور روایت است که در سند حدیث، به گونه های مختلف، تصریح شده است؛ مانند این که راوی می گوید:
{سئل ابوعبدالله (ع) و أنا أسمع} یا {سئل ابوعبدالله (ع) و أنا حاضر} .
به عقیده بهبودی با تأمل در این گونه روایت ها، کیفیت تعلیم و نشر حدیث و روابط بین محدثان روشن می شود.(114) وی هم چنین معتقد است که اگر راوی بگوید: «سمعت أباجعفر؛ یا سمعت أباعبدالله؛ یا سمعت الرضا»، آن شخص صاحب مسأله نیست، بلکه در حضور او راوی دیگری سؤال خود را مطرح می کند و دیگران نیز می شنوند.(115) به این صورت، امکان نقل روایت از طریق افراد متعدد، قابل فهم تر و در صورت بروز اختلاف در روایات، با رجوع به روایت شخص حاضر در هنگام صدور حدیث، قابل اصلاح است.(116)

9. یافتن کتاب های مشترک
 

بهبودی با مقابله متن حدیث های مشابه، به وجود کتاب های مشترک بین افراد پی برده است و از این رهگذر رمز نقل مطلب از طریق دو نفر به طور مجزا را قابل فهم می کند؛ برای نمونه به کتاب مشترکی بین جمیل بن دُرّاج و محمدبن حُمران تذکر می هد و با مقایسه احادیث فراوانی که متن یکسان دارند (در حالی که یکی از طریق ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج از امام صادق (ع) و دیگری از ابن ابی نجران از محمد بن حمران از امام صادق (ع) نقل شده است)، نتیجه می گیرد که محمدبن حمران و جمیل بن دراج هر دو یک کتاب داشته اند که از آن روایت نقل می کرده اند.(117)

دقت در گفتارهای رجالی
 

بهبودی در رجوع به شرح های رجالی، مفهوم دقیق و فنی الفاظ رجالیان را در نظر می گیرد؛ برای نمونه جمله کشی درباره اصحاب اجماع را به صورت فنی تعریف می کند؛(118) یا توجه می دهد که اگر در شرح حال راوی مثلاً آمده باشد «کان کاتباً» معنای آن مقامی سیاسی و ادبی است و اگر فقط بنویسند «کان وراقاً» یعنی نسخه بردار کتاب حدیث.(119) همچنین اگر رجالیان گفته باشند قال، ذکر، اخبرنا یا حدثنا، هر یک مفهوم جداگانه ای القا می کند. منظور از قال این است که به طور شفاهی از راوی شنیده اند. اگر حدیث بر مبنای سماع در نزد آنان باشد، می گویند: «حدّثنا فلانُ»، اگر حدیث در نزد آنان بر مبنای اجازه باشد، می گویند: «أخبرنا فلانُ»، اگر حدیث در نزد ایشان بر مبنای کتابت بدون سماع و اجازه باشد، می گویند: «قال فلانُ»، «ذکر فلانُ»(120) و «وجدنا فی کتاب فلان» و زمانی که کیفیت تحمل حدیث برای روات، در نزد آنان معلوم نباشد، می گویند: «نقل فلانُ عن فلان»، یعنی سند حدیث را به صورت معنعن می آورند.(121)
همچنین اگر راوی بگوید حدّتکم، یعنی شاگرد، برای استاد می خواند و اگر مثلاً بگوید حدّتکم محمد بن یعقوب کلینی، یعنی نسخه استاد را در حضور او برای دیگران می خواند و استاد با سکوت خود، آن را تأیید می کند.(122)

توجه به عدم تناسب جواب با سؤال در متن روایات اصلاح شده توسط اقدمین
 

بهبودی با مقایسه متن روایت های مشابه در الکافی از یک سو و الاستبصار و التهذیب از سوی دیگر؛ یا الکافی و الفقیه از یک سو و التهذیب و الاستبصار از سوی دیگر، مواردی را به دست آورده که صاحبان این کتاب ها خود اصلاح کرده اند. گاهی این اصلاح ها در الکافی به چشم می خورد. در بعضی بخش ها متذکر شده که اصلاح آنان، تبدیل حکم حدیث، مطابق فتوای مشهور بوده است؛ و گاهی نشان می دهد که این اصلاح ها به طورکامل در الوسائل مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که کلینی آن مورد حذف و اصلاح را انجام داده است.(123)
یکی از روشن ترین نمونه ها در این باره چنین است: الاستبصار:
أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبی ولاد الحنّاط قال: سألت أباعبدالله عن رجل قتلته امرأة وله دب و أمٌ وابن. فقال الابن:أن أقتل قاتل أبی ... و قال الاب:أناأعفو. و قالت الام أنا آخذ الدّیة. قال: فقال: فلیعط الابنُ أمٌ المقتول السدس من الدیة و یعطی ورثة القاتل السدس من الدیة حقّ الاب الّذی عفی و لیقتله.(124)
بهبودی می گوید در این روایت تناقض دیده می شود؛ زیرا قاتل زن است و یک ششم جان او توسط پدر عفو شده است. پس اگر پسر مقتول بخواهد قصاص کند، باید یک دوازدهم دیه، به ورثه قاتل بپردازد، نه یک ششم. بنابراین، پاسخ امام با صورت مسأله برابر نیست و باید حدیث را طرح کنند. بهبودی ادامه می دهد که این حدیث را در الکافی، التهذیب و الفقیه به صورتی عوض کرده اند که تناقض ندارد، به این صورت:
أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبی و لاد الحنّاط قال: سألت أباعبدالله عن رجل قتل و له أب و أمّ و ابن. فقال الاین أن أقتل قاتل أبی. و قال الاب: أنا أعفو. و قالت الامٌ: أنا آخذالدیة... الحدیث بتمامه.(125)
چنان که ملاحظه می شود، در این صورت مسأله جنسیت قاتل معلوم نیست، از این رو، بهبودی می گوید پاسخ امام با فرض این که قاتل را مرد بدانیم، درست است؛ اما پاسخ آن است که امام تفصیل کند و بگوید اگر قاتل مرد باشد، یک ششم و اگر قاتل زن باشد، یک دوازدهم دیه، به ورثه قاتل بپردازند. به عقیده بهبودی این عدم تفصیل در جواب، تأیید می کند که نسخه الکافی، التهذیب و الفقیه مطابق فتوای مشهور تبدیل شده است.(126)
ارجاع به روایات صحیح برای یافتن زیادات، الحاقات، توضیحات و فتواهای مدرَّج در متن
از نظر بهبودی برخی زیادت ها در متن روایت ها، فتوای درج شده شیخ صدوق یا راویان است. او این موارد را نیز در بین دو علامت {} متمایز کرده است. وی برای تأیید این نظر - که فلان جمله جزو حدیث نیست و فتوای راوی یا شیخ صدوق است - به روایت های دیگری که مطابق با قواعد است و یا روایت صحیح به شمار می رود، ارجاع می دهد؛(127)
برای نمونه روایتی را از الفقیه و وسائل الشیعة آورده که درباره نیت عمره در شوال و بازگشت به وطن است که حدیث، جواز عمره را اعلام می کند و ادامه می دهد که اگر شخصی تا زمان حج بماند، می تواند حج تمتع به جا آورد؛ زیرا ماه های شوال، ذوالقعدة و ذوالحجة از ماه های حج است. اما در ادامه، همان طور که بهبودی فتوا را بین علامت {} گذاشته، در روایت درج شده است که اگر کسی در این ایام عمره به جا آورد و تا حج در مکه بماند، عمره او برای تمتع محسوب می شود و اگر شخص به وطن خود باز گردد در حالی که به حج مبادرت نکند، اعمال او به حساب عمره گذاشته می شود.(128)
بهبودی می گوید آن بخشی که با {} مشخص کرده ام، مخالف قواعد و مخالف حدیث صحیح از امام صادق است. او در این زمینه به روایتی صحیح از الکافی ارجاع می دهد که مطابق آن، اگر عمره مفرده در ماه های حج صورت بگیرد، قربانی بر عهده او نخواهد بود و اجباری ندارد تا فصل حج و انجام مراسم حج در مکه بماند؛ زیرا از ابتدا نیت حج نداشته است.(129) بنابراین قطعی است که عمره تمتع باید به نیت عمره تمتع باشد.

توجه به وثاقت راوی
 

چنان که در خلال بخش های قبل گذشت، پر واضح است که بهبودی به وثاقت راویان حدیث نیز اهمیت زیادی می دهد. یکی از مهم ترین مطالبی که در کتاب علل الحدیث در این باره به چشم می خورد، بخش مکاتیب و توقیعات(130) است. روش بهبودی در این مورد بر این اساس است که مکتوبات و توقیعات اصولاً حجت نیست؛ زیرا پیک و قاصد هماره ناشناس باقی می ماند، بویژه موقعی که مکتوب و توقیع به وسیله چند وکیل دست به دست بگردد. در این صورت، وی حدیث را در حد مرسل می داند، مگر آن که راوی مشخص باشد. در این صورت، سند را از حالت ارسال خارج دانسته و اعتبار و حجیت را دائر مدار راویان و پیک ها می داند. در این باره نمونه هایی از مکتوبات که به دلیل وثاقت پیک، مورد اعتماد می داند و نمونه هایی را که در آن، حامل مشخص نیست و در نتیجه سبب عدم اعتبار روایت می شود، با توجه به مشکلات دیگر آن بیان می کند.(131)
بهبودی بسیاری از احادیث را که دیگران به خاطر توثیق نشدن ابراهیم بن هاشم ابن الخلیل حسن می شمارند، صحیح دانسته و در صحیح الکافی درج کرده است. او وثاقت این مرد را به طور مطلق تأیید می کند و در عین حال، توثیق نشدن او را هم به وسیله دیگران موجه می شناسد؛ مثلاً سبحانی معتقد است در باره ابراهیم بن هاشم مدح بالایی به این صورت رسیده که وی نخستین کسی است که احادیث کوفیان را در قم منتشر کرده، ولی با این حال وی را توثیق نکرده اند؛ زیرا رجالیان در تعریف عدالت حصول ملکه تقوا را شرط می دانند.(132) اما بهبودی می گوید این مرد - که از یاران خاص امام جواد (ع) است - به سبب وضع نابه سامانی که برای تشیع و امامان مذهب پیش آمده بود و مردم کم تر می توانستند به خدمت امام خود برسند، بر آن شد که احادیث امامان پیش را از حوزه بغداد و کوفه گردآوری و به حوزه قم، ری و قزوین منتقل سازد، مبادا در آینده تاریکی که رو نموده بود، دچار نابودی گردد. از طرفی، چون با حجم زیادی از آن روایت ها موجه بود و در فرصت کم امکان رسیدگی به اسناد و صحت نسخه های کهن وجود نداشت به آن نپرداخت. به همین سبب اگر اهل فن او را توثیق می کردند، تمام روایت ها و نسخه هایی که به وسیله او روایت می شد، یک جا عنوان صحت می گرفت و اگر او را تضعیف می کردند، تمام دستاورد او بی اعتبار و بی ارج جلوه می کرد، در حالی که این خود مشکل تازه ای ایجاد می کرد و خلط شدن صحیح و سقیم را موجب می گشت. لذا اهل فن از توثیق و تضعیف او سخنی به میان نیاوردند و برای این که واقعیت بر آیندگان پوشیده نماند، گفتند: ابراهیم بن هاشم اول کسی است که حدیث کوفیان را به حوزه ری و قم منتقل کرده است.(133)

ردّ حدیث مخالف اجماع
 

بهبودی متن حدیثی را که مخالف اجماع باشد، از درجه اعتبار و حجیت ساقط می داند، اگر چه سند آن معتبر باشد. وی گاهی متن این دست روایت ها را علیل می داند، برای نمونه متن حدیثی مشتمل بر حکم دیه مقتول است و دیه مقتول را بر مردم شهری تحمیل کرده که قاتل در آن جا به دنیا آمده است.(134) او می گوید: این حکم مخالف اجماع مسلمانان است؛ زیرا دیه قتل خطا بر وارث طفیلی قاتل است؛ از جمله: برداران، عموها، دایی ها و پسرانشان. آنان باید ظرف سه سال دیه را تأدیه کنند و اگر استطاعت نداشته باشند، به اتفاق اهل بیت، دیه باید از بیت المال مسلمانان پرداخت شود؛ مثلا حدیثی را که درباره آداب دریافت زکوة در الکافی درج شده است(135) و پس از آن به المقنعة مفید، (136) التهذیب(137) و وسائل الشیعة(138) راه یافته است، به علت مخالفت با اجماع، از درجه اعتبار ساقط می داند و آن را در صحیح الکافی درج نکرده است. مفاد این حدیث طولانی آن است که امیرالمؤمنین به مأمور زکات خود توصیه کرد که اگر کسی دارای رمه گوسفند، شتر یا گاو باشد، دام های او را به دو دسته از هم جدا کن و انتخاب یک دسته آن را به صاحب دام واگذار کن تا هر دسته ای را به صلاح خود بداند، برای خود برگزیند و چون یک دسته دام را انتخاب کرد، دیگر متعرض نشو دوباره دسته باقی مانده را به دو بخش تقسیم کن و انتخاب یک بخش آن را به صاحب رمه تفویض کن. به همین ترتیب، ادامه بده تا در آخر این بخش و تقسیم، تعدادی که به حق زکات وافی باشد، باقی بماند و تو آن را دریافت کنی، اگر احیاناً تصور کرد که این تقسیم به مصلحت او نبوده و تقاضای تجدید برنامه کرد، دوباره رمه او را به حال اول باز گردان و فرصت بگذار تا در هم شوند و تو دوباره همین برنامه را به اجرا بگذار.
بهبودی معتقد است به دلایل مختلف، بویژه به دلیل مخالف بودن این حکم با اجماع، توصیه و برنامه ارائه شده در این روایت موهوم است. وی می گوید:
به اجماع شیعه و سنی و اتفاق محتوای حدیث آنان در باب زکات، زکات چهل گوسفند، یک گوسفند است، آن هم در صورتی که همان چهل گوسفند، یک سال تمام در تملک این فرد باشد، بدون شریک و تعویض. از طرفی، کم تر از چهل گوسفند، حتی 39 تا هم زکات ندارد از سوی دیگر، زکات چهل گوسفند، پنجاه گوسفند یا بیش تر تا 120 گوسفند نیز همان یک گوسفند است، با همان شرایط که صحاب دام شریک نداشته باشد و تعویض هم نکرده باشد. شرط لازم دیگر این است که رمه او در تمام دوران سال، در چرا باشند و خرجی بر صاحب رمه تحمیل نکنند، حتی اگر در سال خشک سالی، ضایعه مرتع یا در اثر سرما مجبور شود گوسفندان را به سر پناه ببرد و با علوفه شخصی تغذیه کند، اصلاً زکات ندارد. نصاب بعدی در زکات گوسفند از 121 عدد شروع می شود تا دویست گوسفند که صاحب رمه باید دو گوسفند بدهد. به همین ترتیب کسی که 201 گوسفند دارد و بیشتر تا به سیصد گوسفند برسد، سه گوسفند می دهد. از 301 گوسفند هر قدر بیشتر داشته باشد تا چهارصد گوسفند، چهار رأس را زکات می دهد و بر همین منوال.(139) افزون بر این اگر آن گوسفندی که باقی می ماند، شیرده باشد و بره های خود را شیر دهد، نباید دریافت شود، اگر گوسفند بلوچی که از نژاد برتر است باشد، نباید دریافت شود. دست آخر اگر قوچ رمه باشد که برای تخم کشی لازم است یا چاق ترین گوسفند باشد، نباید دریافت شود. در مقابل، اگر گوسفند باقی مانده بیمار، نزار و لاغر و یا پا شکسته باشد نیز نباید دریافت شود. رعایت این شرایط و این مراتب، بر اساس اجماع فریقین از حیث فتوا و روایت قطعی است و به منزله تبصره ای است که در مورد اصل نصاب باید اجرا شود. به این معنا که باید از همان نخست بدون این زحمت ها و مشکل ها؛ مثلاً مطابق نصاب اول، یک گوسفند معمولی دریافت کنند.(140)

محاسبه عقلی در روایات
 

بهبودی گاهی برای تشخیص صحت و سقم روایات، از نظر عقلی به وارسی حدیث می پردازد؛ مثلاً در نمونه قبلی برای زکات گوسفندان، به شیوه ای که در روایت فوق آمده، می گوید برنامه کسی که 120 گوسفند دارد و باید یک گوسفند بدهد، مطابق روایت مذکور، باید هفت بار این بخش و تقسیم تکرار شود تا یک گوسفند باقی بماند. اجرای عملی این برنامه، بر اساس طبیعتی که گوسفند دارد، نیازمند 120 کارگر است که هریک گوسفندی را در بغل بگیرد و یا به گردن او بچسبد تا بتواند آنها را از هم جدا نگه دارد، در غیر این صورت در هم می شوند و قرار نمی گیرند.(141)

پی نوشت ها :
 

* دکتری تخصصی قرآن و حدیث. شایسته است از همکار ارجمندم، آقای سیدعلی آقایی به خاطر قبول زحمت مطالعه کامل مقاله و تذکر اشکال های آن سپاسگذاری کنم.
1. محمد باقر بهبودی در 1307 در مشهد به دنیا آمد و در 1327 تحصیلات مذهبی خود را در حوزه آن شهر آغاز کرد و اساتیدش ادیب نیشابوری دوم، میرزا هاشم قزوینی و احمد یزدی بودند. در سال 1333 به قم و سپس به نجف مسافرت کرد در نجف نیز از محضر اساتیدی چون مرحوم سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم و عبدالهادی شیرازی بهره برد و در سال 1335 به مشهد بازگشت. در سال 1337 به تهران آمد و تصحیح، مقابله، تحقیق و تألیف کتب را آغاز کرد. او چند سالی را (1369-1372) در دانشگاه تربیت مدرس، به تدریس علوم دینی پرداخت، وی همچنین در کتابخانه مسجد جعفری واقع در خیابان قیطریه، در شب های ایام تعطیل تدریس می کرد. از جمله فعالیت های او می توان تصحیح، تحقیق و مقابله المیزان فی تفسیر القرآن از جلد 7 تا جلد 20 و بحارالانوار از جلد 17 تا آخرین مجلد، بجز جلدهای 77 و 78 را نام برد. بهبودی آثار فراوانی در زمینه قرآن، تفسیر، فقه، علوم قرآنی، تاریخ و حدیث دارد. او با زحمت های توان فرسایی که برای کسب صلاحیت لازم در این زمینه به کار گرفته و با ذهنی نقاد و منطقی، به آثار خود جایگاهی ویژه بخشیده است. وی در طول سالیان دراز، در عرضه داشت ده ها جلد از کتب حدیث، فقه، تاریخ و تفسیر به شیوه ای منقح و مصحح به نقل و نقد همت گماشته و کارنامه ای درخشان از خود به یادرگار گذاشته است؛ هر چند که دیدگاه های ویژه او در نقد حدیث، با نظرهای متفاوت و گاه مخالفت های جدی روبه رو بوده است.
2. ر. ک: نظیره السنة فی الفکر الامامی الشیعی التکون و الصیرورة، ص564 - 576 و 775-782.
3. بر اساس مصاحبه منتشر نشده نگارنده با بهبودی.
4. بهبودی قول چاپ جداگانه این مجموعه گران بها از یادداشت هایش که در پاورقی های بحارالانوار درج شده، داده است و این اثر، به احتمال قوی، به صورت الکترونیکی نیز منتشر خواهد شد.
5. برای نمونه در باره احمد بن علی بن احمد بن عباس النجاشی و کتاب او، فهرست اسماء المصنّفین، مطالب مهم و نوینی در قالب مقاله ای مبسوط نوشته که تا کنون به چاپ نرسیده است. در باره شیخ طوسی و هم چنین رجال حدیثی دیگر نیز مسوداتی در حدود شش دفتر دارد که آن نیز منتشر نشده است.
6. ر. ک: معرفة الحدیث، ص5-6.
7. صحیح البخاری، ج2؛ ص53.
8. مشابه این فتوا در روایت های دیگر منقول از وی نیز قابل ملاحظه است، برای نمونه: «أقام النبی بمکة تسعة عشر یوما یصلی رکعتین؛ پیامبر در مکه 19 روز ماند و دو رکعت نماز خواند. اضافه می کند: «أقمنا مع النبی فی سفر تسع عشرة نقصر الصلاة». و قال ابن عباس: و نحن نقصر ما بیننا و بین تسع عشرة فإذا زدنا أتممنا؛ در سفری با پیامبر نوزده روز همراه شدیم، در حالی که نماز را شکسته می خواندیم. ابن عباس گفت: و ما تا نوزده روز نماز را شکسته می خوانیم و اگر مدت اقامت سفر را بیشتر کنیم، نماز را تمام می خوانیم. (همان، ج5، ص191؛ صحیح مسلم، ج1، ص481؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص342)
9. سیرة النبی، ج2، ص407.
10. از جمله ر. ک: طبقات الکبری، ج2، ص125؛ صحیح مسلم، ج2، ص985.
11. به نقل از صحیح مسلم، ج1، ص 481؛ صحیح بخاری، ج2، ص53، و سنن ابن ماجه، ج1، ص342.
12. بهبودی می نویسد؛ با این که رسول خدا به مدت ده روز، پشت سرهم اقامت نکرد، بلکه پیامبر در روز پنجم ذی الحجة به حال احرام به مکه وارد شد، به همراه مهاجران و انصار طواف و سعی انجام داد و سپس همگی پس از احلال فقط و فقط سه روز ماندند. در روز ترویه به منا و فردای آن به عرفات رفتند و از عرفات به مشعر و سپس در صبح روز عید به منا و پس از ذبح و حلق به مکه کوچیدند. در آن جا طواف نساء و سپس سعی بین صفا و مروه انجام داده و سپس به منی رفتند. در تمام این روزها همه نمازها را شکسته خواندند؛ زیرا در حال سفر بودند. پس از این شرح، به مستند فتوای شیعه درباره قصر نماز پرداخته و در این باره به میقات موسی در طور (الاعراف، 142) نیز اشاره نموده است(ر. ک: تدبری در قرآن، ج1، ص634-636). برای مشاهده نمونه های دیگر از فتواهای خطای ابن عباس از سیره پیامبر، مانند استفاده از مشک در حال احرام، به بقیه بحث در مقدمه معرفة الحدیث مراجعه کنید.
13. برای مشاهده نمونه دیگر از برداشت اشتباه و در نتیجه فتوای خطای ابن عباس و توضیح آن ر.ک: معرفة الحدیث، ص9-11.
14. منظور دورانی است که نزاع بین اشاعره و معتزله در گرفت و بسیاری از مسلمانان یک دیگر را تکفیر می کردند و نیز مسأله خلق قرآن مطرح شد و همگان پس از تفتیش عقاید، دچار رنج های فراوان شدند. از جمله احدبن حنبل که در زندان بسیار مورد آزار قرار گرفت. این دوران در تاریخ اسلامی به دوران «محنت» نام بردار است. (ر.ک: بحارالانوار، کتاب الفتن و المحن).
15. برای روشن تر شدن بحث به طور مستند ر. ک: معرفة الحدیث، ص73-80 در گفت و گویی شفاهی بهبودی اظهار کرد که این نتایج را بیشتر علاوه بر منقولات سید مرتضی در الامالی، بیشتر با تدبر در روایت هایی به دست آورده که نشان می دهد جعل بعضی احادیث از فتنه زنادقه نشأت گرفته است؛ او به اخباری درباره فتنه غلات و زنادقه در جله 25 بحارالانوار اشاره کرد که بر اساس آن، معلوم می شود بسیاری از فرقه های دیگر که در بین مسلمانان به وجود آمدند، از ریشه فردی چون مسیلمه کذاب بودند (ر. ک: بحارالانوار، ج25، ص263). وی به روایت هایی اشاره کرد که ریشه غلات و زنادقه را از یهود، نصارا و مجوس معرفی می کند (همان، ص265). با مروری بر این روایات روشن می شود که روشن فکران مملکت هایی که مغلوب سپاه مسلمانان شدند، این جریان را به راه انداختند. بهبودی با ریشه یابی دقیق عملکردهای راویان دروغ پرداز در روایات این بخش و مطالعه پیدایش نام زندقه در کتب تاریخی، معلوم شود اصل این دو گروه، مثلاً از اعضای کاتولیک ریشه می گیرد. بهبودی می گوید چرا یک نفر کاتولیک باید در لباس مسلمانان، بین آنان به القای شبهه بپردازد؟ (ر. ک: اختیار معرفة الرجال، ص 262 - 265). او همچنین به روایاتی در عیون اخبار الرضا ارجاع می دهد که براساس آن معلوم می شود، هزینه های هنگفتی برای تحقیق اهداف این خراب کاری ها صرف می شد. به عقیده وی، این خرج ها از اموال خارجی تأمین شده است. ناگفته نماند پژوهش در این باره می تواند خود موضوعی مجزا برای تحقیق جدیدی باشد.
16. برای مشاهده نمونه ها، جهت اثبات این ادعا ر. ک: بحارالانوار، ج10، ص163؛ نیز امالی، ج1، ص134؛ معرفة الحدیث، ص67.
17. امالی، ج1، ص88-109.
18. معرفة الحدیث، ص14، به نقل از : تاریخ طبری، ج8، ص48؛ الکامل، ج4، ص7؛ میزان الاعتدال، ج2، ص644، لسان المیزان، ج4، ص51، البته در این زمینه مخالفت هایی با نظر بهبودی بوده که به همراه پاسخ آن در «آخرین کلام در عرصه روایت و درایت حدیث»، کیهان فرهنگی، 33ش، به چاپ رسیده است.
19. الکافی، ج4، ص78؛ من الایحضره الفقیه، ج2، ص170.
20. نیز ر. ک: مقدمه معجم الرجال، 30-35.
21. گفته است: روش خواص شیعه و اهل بصیرت در ماه رمضان این است که در ماه رمضان که هیچ گاه از سی روز کم تر نمی شود. روزه می گیرند و این امر کاملاً موافق با کتاب خدا و مخالف عامه است. (الخصال، باب الثلاثین)
22. یهودی می گوید؛ این احادیث توسط برخی از اصحاب مورد عمل قرار گرفت. تا زمانی که محمد بن مسعودبن محمد العیاشی (م320ق) کتابی در ردّ احادیث عددیه به نام الردّ علی من صام و أفطر قبل الرویة نوشت (الفهرست، ص352 و ص312). نخستین تصنیفی که در زمینه دفاع از این دست احادیث تألیف شد، اثر ابوالقاسم جعفربن محمد بن قولویه(م368ق) بود (همان، ص124). در همان زمان ابوالحسن محمد بن احمد بن داود القمی (م378ق) این فتوا و نظر را با تألیف کتابی به نام الردّ علی ابن قولویه فی الصیام مردود اعلام کرد (همان، ص384). وقتی ابن قولویه از این ردّیه اطلاع یافت، به جهت تأیید کتاب نخست خود، العدد فی شهر رمضان، ردّی بر رد ابن داود نوشت. پس از آن شیخ مفید(م 413ق) در لمح البرهان، در دوران جوانی برای دفاع از فتوا بر اساس احادیث عددیه به اجماع فضلا و فتوا به صحت آن توسط بزرگان آن روزگار توجه می دهد. البته شیخ مفید از این عقیده خود در کتاب مصابیح النور برگشته و از سخن ابن داود قمی دفاع کرده است. همین سبک را در دفاع اولیه و سپس برگشت از این قول، ابن طاووس در باره محمد بن علی کراجی (م429ق) نقل می کند.
23. او می گوید که مجلسی (م1111ق) این مطلب را در بحاالانوار با ذکر آیه «یسالونک عن الاهلة قل هی مواقیت للناس و الحج» آورده و این سخن حاکی از آن است که رؤیت هلال ماه بر سنت واحدی حمل نمی شود؛ زیرا حرکت ماه دارای اختلاف است و نیز به سبب اختلاف عرض جغرافیایی کشورها، نزدیکی یا دوری ماه از زمین، صعود و هبوط آن در شمال و جنوب و مواردی مانند آن، رؤیت ماه در نقاط متفاوت زمین، دچار اختلاف می شود.
24. یهودی در این زمینه متذکر می شود که خوانندگان کریم متوجه باشند که اعتماد به قوانین خشک و بی روح صحیح نیست و درست نیست که بگوییم هرچه در آن آمده است؛ فلان عن فلان، پس صحیح است. بلکه باید با دقت کامل حدیث را از نظر متن و سند، کلمه به کلمه وارسی کنیم.
25. او نوشته است که فرزند شهید ثانی راویان این سند را از آن جهت موثق می داند که دو تن از ائمه رجال آنان را تعدیل کرده اند، بر خلاف قول مشهور در احراز وثاقت راویان که در صحت حدیث تنها به تعدیل یکی از ائمه رجال کفایت می کنند.
26. از جمله جمال الدین حسن بن زین الدین، فرزند شهید ثانی این حدیث را با رمز «صحی» یعنی صحیح در نزد من، در کتاب منتفی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، باب کیفیة الصلاة وبیان مابقی من افعالها، آورده است.
27. «تحسن ان تصلی یا حماد؟ قال: قلت: یا سید أنا أحفظ کتاب حریز فی الصلاة قال: فقال: لا علیک. قم فصل، قال: فقمت بین یدیه متوجّها إلی القبلة فاستفتحت الصلاة و رکعت و سجدت، فقال: یا حمّاد! لاتحسن ان تصلّی. ما أقبح بالرجال ان یأتی علیه ستّون سنة او سبعون سنة فما یقیم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد: فأصابنی فی نفس الذل. فقلتُ: جعلتُ فداک. فعلّمنی الصلاة... الحدیث».
28. این نقد نمونه روشن از روایت ساده ای است که بهبودی آن را در مقدمه معرفة الحدیث آورده است. نمونه های دیگر از این نوع نقد را می توان در الاخبار الدخیلة از شوشتری نیز ملاحظه کرد. (ر. ک:«روش شناسی علامه محمد تقی شوشتری در نقد احادیث ساختگی». ص238-240)
29. برای نمونه در سنن ترمذی و سنن ابن ماجه، اعمال این قواعد تا حدودی به چشم می خورد.
30. برای نمونه ر. ک.: « روش شناسی علامه محمد تقی شوشتری در نقد احادیث ساختگی». (علوم حدیث، 220-243)
31. منظور فرزند شهید ثانی در منتقی الجمان است.
32. توضیح آن می آید.
33. برای شناخت حدیث معلل و دریافت علل ناپیدا، موازینی هم ارائه کرده اند؛ از جمله تفرد راوی. به این معنا که تنها یک نفر سندی ارائه دهد که هم درسان او ارائه نکرده اند و یا متنی را روایت نماید که سایر همگنان او روایت نکرده اند و یا دیگران همان متن و سند را به گونه ای دیگر در اصل خود ضبط کرده اند و یا چون وارسی شود، معلوم گردد که سند موصول، ارسال دارد و یا حدیث موقوف در قالب حدیث مرفوع آمده است و یا متن حدیث با یک متن دیگر خلط شده است و یا آن که راوی در نقل به معنا دچار توهم و تحریف گشته است. (یهودی، علل الحدیث، ص1 و 2، به نقل از شرح درایة شهید ثانی)
34. همان.
35. همان، ص3-5. برای نمونه وی در باره سند روایتی که در آن آمده است:«عن ابن مسکان عن أبی بصیر قال: قبض موسی بن جعفر (ع)...» می گوید: در حالی که ابن مسکان خود قبل از موسی بن جعفر فوت کرده است و ابوبصیر در 150 ق، وفات یافته و عهد امام کاظم (ع) را درک نکرده است تا چه رسد به سال وفات امام کاظم (ع) یعنی 183ق. هم چنین، در حدیثی عبدالله بن جبله کنانی مستقیماً از امام صادق روایت می کند، در حالی که بهبودی می گوید: امام صادق در 148ق، رحلت کرده و عبدالله در 219ق، که فاصله این دوتاریخ 71 سال است و چون وی نه در شمار معمرین ذکر شده و نه در شمار اصحاب امام صادق (ع) پس نمی توانسته مستقیماً از او نقل کند.
36. بهبودی توجه دارد که اگر این نوع ارسال از طرف مشایخ ثقه حاصل شود، تا حدی قابل اعتماد است، ولی در بسیاری از موارد دیده می شود که این روایت ها با کثرت وافری از سوی افراد بسیار ضعیف نقل می شود به این ترتیب، با وجود وثاقت شخصی راوی، به مرسلات او اعتماد نمی کند.
37. شرح مفصل این مطلب را در فصلنامه فقه مندرج کرده است. با رجوع به این مقاله معلوم می شود که بهبودی با توجه به این که در الفهرست ابن النجاشی آمده است که حسن بن محبوب در 224ق، وفات یافت، در حالی که هفتاد و پنج سال داشت، نتیجه گرفته است که وی حدود 149ق، به دنیا آمده است (ر .ک: «حسن بن محجوب کوفی». ص411)
38. علل الحدیث، ص7-8.
39. همان، ص9-10. او با بررسی چنین روایت هایی در بحارالانوار به این نتیجه دست یافته است که همین مسائل به نقل از کتبی مانند المناقب شهر آشوب، الارشاد مفید و احتجاج طبرسی به راوی دیگری نسبت داده شده است.
40. همان، ص11-12. برای نمونه روایتی در التهذیب، ج8، ص40 آمده که درباره طلاق و پرداخت متعه است.
41. همان؛ برای شرح مفصل مطلب ر. ک: کیهان فرهنگی، سال5، ش4، 47ص.
42. التهذیب، ج8، ص40: الاستبصار، 3، ص280.
43. رجال الکشی، ص955.
44. کامل الزیارات، ص278.
45. علل الحدیث، ص14-19.
46. الکافی، ج1، ص238-240.
47. ر. ک: همان، ص20-23.
48. الکافی، ج6، ص497 و 502؛ الترمذی، ج4، ص199.
49. ر. ک: الکافی، ج6، ص497 و 502؛ سنن الترمذی، ج4، ص119.
50. علل الحدیث، ص22.
51. همان، ص23 و 33.
52. اختیار معرفة الرجال، ج2، ص687.
53. علل الحدیث، ص35.
54. «طلوع و غروب اصحاب اجماع». ص397-414.
55. همان، ص35و 36.
56. همان، ص36و 37. برخی نمونه های دیگر عبارت اند از: عدم نجاست ادراری که با آب فراوان بر لباس شخص ریخته است (همان، ص37-39).
57. علل الحدیث، ص41؛ ر. ک: التهذیب، ج4، ص210، ش610 و ج4، ص213، ش619، برخی نمونه های دیگر عبارت اند از: جواز نماز خواندن مرد و زن در کنار یکدیگر یا جواز جنب ماندن تا صبح، در رمضان به همراه تعلیل با این قید که عایشه در کنار رسول خدا دراز کشیده بود و پیامبر برای سجده پای او را کنار می زد یا نقل روایتی از او در باره عدم غسل تا صبح در رمضان(همان، ص40-41)؛ عدم تخییر زن در طلاق به همراه ذکر نام عایشه و روایت او (همان،42. در باره طلاق و تخییر همسران شرح مفصلی در ترجمه صحیح الکافی، ذیل ش3400 مندرج است)؛ جواز نکاح با زنان اهل کتاب به همراه نقل نکاح طلحه با زنی یهودی (همان ، ص43، بهبودی در این باره متن حدیث را با نص قرآن مخالف اعلام کرده است و احادیث مقابل آن را که حاکی از جواز نکاح موقت است، بلا معارض می داند. برای توضیح بیشتر ر. ک: صحیح التهذیب، ش31317)؛ اعلام بلوغ دختران در نه سالگی به همراه تعریض از سخن عایشه (همان، ص54 و 55. برای توضیح بیشتر ر. ک: صحیح الفقیه،ش 709).
58. همان، ص45-51. نیز برای نمونه همراه با شرح ر. ک: صحیح الکافی ، ش 2304 و 2311.
59. همان، ص39. التهذیب، ج1، ص437. البته بهبودی برای اثبات مدعای خویش به آیه 12 سوره نساء نیز استناد می کند.
60. همان، ص45-46. التهذیب، ج9، ص229.
61. همان، ص46-48. ر. ک: التهذیب، ج5، ص74 و 76؛ الکافی، ج346؛ الفقیه، ج2، ص344؛ الاستبصار، ج2، ص309.
62. همان، ص51-52 نیز ر. ک: «حسن بن علی بن ابی حمزه البطائنی»، ص297-304.
63. همان، ص70 و 71.
64. التهذیب، ج1، ص7.
65. علل الحدیث، ص68-69.
66. همان، ص70 و 71. بهبودی به نظیر همین روایت در التهذیب، ج8، ص22، اشاره می کند که جمله تعریضیه را حذف کرده اند. به زعم او چنین تلخیص فقیهانه نیست؛ زیرا تعریض را نشانه تشخیص حکم است، از بین برده است.
67. التهذیب، ج4، ص121؛ الاستبصار، ج2، ص54: الکافی، ج1، ص544. ر. ک: علل الحدیث، ص75.
68. التهذیب، ج3، ص163؛ ج2، ص13.
69. علل الحدیث، ص72-75؛ نیز ر. ک: صحیح الکافی، ح1259 و 1260.
70. علل الحدیث، ص76-78.
71. علل الحدیث، ص54، 55، 59، 61، 63، 65، 69، 72 و 70.
72. سندهای مشابه را با ستاره مشخص کرده است.
73. برای نمونه ر. ک: همان، ص83-85 نیز ص92.
74. شوشتری نیز بعضی از روایات را با مشابه خود مقایسه می کند تا خاستگاه روایت مجعول کند یا به انگیزه جعل پی ببرد؛ برای نمونه به روایتی درباره مهدی صاحب الزمان اشاره می کند که در یکی از روایت ها «اسم ابیه اسم ابی» را افزوده واضح تصور می کند. برای دیدن نمونه های دیگر ر. ک: «روش شناسی علامه محمد تقی شوشتری در نقد احادیث ساختگی».ص237-238.
75. التهذیب، ج9، ص382.
76. الکافی، ج7، ص132.
77. الفقیه، ج4، ص309.
78. علل الحدیث، ص114، نیز برای تصحیح ارجاع داده است به: وسائل الشیعة، ج17، ص528.
79. همان، ص94 و 95. برای نمونه های بیشتر در تحریف و تصحیف متن به روش مقابله، ر. ک: ص 190-237 وبرای اسقاط از متون ر. ک: ص 238-250. هم چنین سقط در التهذیب را ر. ک: ص 251-262.
80. برای نمونه ر. ک: علل الحدیث، ص224 و 249، روایت ها را در این دو نمونه از الفقیه در باره دیه و التهذیب در باره دیه قتل خطایی نقل می کند و علاوه بر موارد اسقاط یا تصحیف، برای تصحیح به فتوای شیعه و آیه قرآن مراجعه می کند.
81. روش مقابله در بخش های بعدی می آید.
82. التهذیب، ج5، ص279.
83. ر. ک: الکافی، ج4، ص529.
84. علل الحدیث، ص160 و 161. او موارد دیگری از این تصحیف را مقابله کرده و در کتاب خود درج نموده است. ر. ک: ص162 و 163.
85. علل الحدیث، ص120؛ روایت ها را ببینید در : التهذیب، ج4، ص111؛ الکافی، ج3، ص503.
86. ر. ک: علل الحدیث، ص158-165. مثلاً در باره عبدالله بن مسکان مطالبی را از رجال کشی و فهرست ابن النجاشی آورده تا معلوم کند که روایت های وی از امام صادق مرسل است. وی توضیحات اقدامین را در باره رجال، به دلیل اشراف آنان بر اصول ابن مسکان برای پذیرش، اولی می داند (ر. ک: همان، ص160).
87. علل الحدیث، ص133.
88. همان، ص141.
89. روایت ها را ببینید در : الفقیه، ج3، ص28؛ التهذیب، ج6، ص232؛ الکافی، ج5، ص104.
90. به این حدیث منقطع می گویند.
91. این حدیث را معضل می نامند.
92. ر. ک: همان، ص166-176.
93. الکافی، ج7، ص67؛ التهذیب، ج9، ص240.
94. ر. ک: علل الحدیث، ص176.
95. ر. ک: همان، ص185.
96. الفقیه، ج4، ص239.
97. التهذیب، ج9، ص144.
98. علل الحدیث، ص 184 و نیز ر. ک: ص177-186.
99. ر. ک: همان، ص337-340.
100. همان، ص341-343.
101. همان، برای نمونه ر. ک: همان، ص279 و 291.
102. الکافی، ج7، ص303.
103. التهذیب، ج10، ص235.
104. همان، ج10، 236.
105. الفقیه، ج4، ص125.
106. علل الحدیث، ص278.
107. همان، ص283.
108. همان، ص301.
109. همان، ص303.
110. التهذیب، ج5، ص290.
111. همان، ج5، ص480.
112. همان، ج5، ص291.
113. علل الحدیث، ج293-294. در این زمینه بهبودی توضیحات دیگری نیز می دهد تا معلوم شود که راویان دست دوم با غفلت از نکات یاد شده در باره حریز، احادیث معلق را به حساب مسند گذاشته اند.
114. علل الحدیث، ص330-333.
115. همان، ص332. در بخشی از علل الحدیث روایت هایی را ذکر کرده است که متضمن سفارش و حضور دیگران است (ص327-333).
116. همان، ص331-332.
117. همان، ص334-336.
118. «طلوع و غروب اصحاب اجماع»، ص397-414.
119. کیهان فرهنگی، ص37.
120. بهبودی متذکر می شود که ابن النجاشی از هم درس خود، ابن غضایری پسر، به صورت شفاهی نقل می کرده و از این رو، با تعبیر قال یا ذکر به دلیل نقل از نسخه او از وی نقل می کند (ر. ک: معرفة الحدیث، ص112-114).
121. معرفة الحدیث، ص65.
122. نقل شفاهی از بهبودی.
123. معرفة الحدیث، ص309.
124. الاستبصار، ج4، ص264.
125. الکافی، ج7، ص356؛ التهذیب، ج10، ص175؛ الفقیه، ج4، ص138.
126. علل الحدیث، ص305-306. در برخی موارد با توجه به امر تقیه حذف ها و اصلاحات کلینی را متذکر شده است (ر. ک: ص 309).
127. همان، ص271.
128. الفقیه، ج2، ص448؛ وسائل الشیعة، ج8، ص195.
129. الکافی، ج4، ص442؛ نیز گزیده کافی، ش2171.
130. مکاتیب نامه هایی است که اصحاب فقاهت به طور استفتا خدمت امام معصوم ارسال نموده و پاسخ گرفته اند. اگر پاسخ سؤال ها در همان نامه به خط مبارک امام معصوم در زیر و روی کلمات، یعنی لابه لای سطرها مندرج گردد، به نام توقیعات خوانده می شود(علل الحدیث، ص344).
131. برای دیدن نمونه ها ر. ک: همان، ص344-360.
132. کلیات فی علم الرجال، ص39-40.
133. روش بهبودی برای اثبات این عقیده، توجه به تاریخ زندگی امامان است؛ زیرا به دوران خفقان از زمان امام رضا (ع) تا امام عسکری (ع)، به طور مفصل، اشاره می کند و نتیجه می گیرد که ابراهیم می دید که شیعیان نمی توانند با امام خود برای طرح سؤال های مذهبی از امام به حضور آنان شرفیاب شوند. از این رو، دستاورد علمی او برای تمام شیعیان غنیمتی بود که قدر آن را در حد لازم ادا نکرده اند (ر. ک: «علم رجال و مسأله توثیق» (نقش ابراهیم بن هاشم قمی در حدیث شیعه)، کیهان فرهنگی، سال هشتم، ش8).
134. ر. ک: الکافی، ج7، ص364؛ الفقیه، ج4، ص139؛ التهذیب، ج10، ص171.
135. الکافی، ج2، ص536.
136. المقنعة، ص42.
137. التهذیب، ج4، ص96.
138. وسائل الشیعة، ج6، ص88.
139. در واقع نصاب اول یک چهلم است و نصاب دوم یک هشتادم و نصاب های بعدی یک صدم است.
140. گفت و گوی شفاهی با بهبودی.
141. همان.
 

منبع:کتاب علوم حدیث شماره 49-50
نظرات شما
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
روغن کنجد فدک