تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن کنجد فدک

آیا واقعا کنکور در سال ۹۸ حذف می شود؟

باز هم موضوع تکراری حذف کنکور سوژه این روزهای سایت های خبری شده است.

پس از اینکه چند سال قبل، نمایندگان مجلس در طرحی به دنبال حذف کنکور در سال 98 بودند؛ اما مسئولین آموزش و پروروش این طرح را رد کرده و تصریح کردند که شرایط و بسترهای لازم برای حذف کنکور وجود ندارد.

با توجه به اینکه کنکور سال 97، آخرین کنکور بر اساس کتاب های نظام قدیم بوده و کنکور 98 بر مبنای کتب نظام جدید آموزشی باید طرح شود؛ خبرها حاکی از آن است که کنکور حداقل تا 2 سال دیگر در کشور اجرا خواهد شد.

نظرات شما
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
روغن کنجد فدک