تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

 

  • آموزش مفهومی و عمیق سطر به سطر کتب درسی

 

  • ارایه برنامه جامع درسی برای موفقیت در امتحانات

 

  • آموزش یافتن کلیدواژه ها در سوالات گرامر و لغت کنکور

 

  • تقویت مهارت های Skimming و Scanning

 

برای پاسخ به سوالات زبان انگلیسی در تلگرام کلیک نمایید 

شماره تلگرام :  09216630942 

فروزنده - مدرس تهران

 

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان کنکور تجربی 97 

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان کنکور ریاضی 97 

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان کنکور انسانی 97 

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان کنکور زبان 97