تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
کنجدسرا

فروش دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم شخص روحانی بود

مسعود روغنی زنجانی حالا بیش از دودهه است هیچ شغل دولتی ندارد و پس از استعفا دردولت دوم هاشمی رفسنجانی دیگر هرگز به دولت برنگشته است. این مقام اسبق سازمان برنامه و بودجه به اقتصادآزاد گرایش دارد و وقتی دید در دولت آقای هاشمی این گرایش سرکوب می شود از این مقام کناره گیری کرد

مسعود روغنی زنجانی

وی به تازگی درگفت وگو با نشریه اندیشه پویا دربرابر این پرسش قرارگرفت که آیا قبول دارد برنامه و سیاستهای اقتصادی دولت حسن روحانی را مسعود نیلی تدوین کرده است؟ وی درپاسخ گفته است: اینهایی که می گویند دولت با دیدگاههای لیبرالیستی اداره می شود بگویند کجالیبرال های مکتب نیاوران به کنترل ارز اعتقاددارند. چه کسی این تصمیم مشکل ساز را با تک نرخی اعلام کردن نرخ دلار به قیمت 4200 تومان اتخاذکرد و افرادی را در 24 ساعته میلیاردرکرد؟ آیا دکتر نیلی این پیشنهاد را داده است؟   من خبردارم شخص آقای روحانی این تصمیم را گرفت و حتی گفته شدآقای جهانگیری با آن مخالف بوداما هزینه های آین تصمیم را آقای جهانگیری داد و البته مردم دادند. وی از روحانی انتقادکرده و می گوید: چرا نباید روحانی درمجلس بگویدکه من این تصمیم را خودم گرفتم. به رغم تجربه پرشماری که از این نوع سیاستها درایران داشتیم بازهم این تصمیم اشتباه گرفته شد.

وی در باره اینکه کدام اشتباهها موجب شده است این همانی میان دولت روحانی و دولت احمدی نژادایجادشود توضیح داد: به نظر من یکی از مشابهت های دولت فعلی و دولت احمدی نژاد، بی انظباطی بودجه ای و پولی و از هم گسیختگی نظام بانکی و رشد نقدینگی است. این متغیرها موجب شدند دردوره احمدی نژادبازارارز ازتعادل خارج شودوواکنش هایی که در برابر بازارارز از هم گسیخته درآن دولت رخ داد این بارهم تکرارشد. اوادامه داد : آقای روحانی وعده داده بودبا مدیریت علمی و فنی درحوزه های مختلف به خصوص انظباط پولی و بودجه ای اقتصاد را روی ریل صحیح بیندازداما نه تنها این اتفاق نیفتادکه امروز به نظرمی رسد کشتی اقتصاد به گل نشسته است.

آقای روحانی تحولی اساسی را رقم نزده است اما بازار ارز تا بهار  امسال واکنش جدی نشان نداده بود زیرا  مردم و به ویژه طبقه متوسط امیدداشتند که با اتخاذ سیاستهای درست و به سرانجام رسیدن برجام وارد مرحله جدید رشد و توسعه می شویم. آقای روحانی در تلویزیون به مردم وعده داداقتصاد را طوری مدیریت خواهدکرد که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند، اما دولت روحانی به مرور به تله سیاستهای غلط پولی افتاد. مثال این سیاست نادرست دامن زدن به رشد نقدینگی است.

دولت روحانی وقتی سرکارآمد نقدینگی 400 هزار میلیارد تومان بود اما الان به 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است. بسیاری از اقتصاددانان می گفتنداین میزان نقدینگی سیل ایجاد می کند و بازارها را از تعادل خارج می کند. برخی اقتصاددانان باوردارند جهش دیگری در قیمت کالاها و خدمات درسطح عمومی می افتد ولی زمان آن نامشخص است. این دولت خودش همه را دعوت می کند بیایید با دلار 4200 تومانی کالا واردکنید ووقتی کالا وارد می شود آن رادرگمرک نگه می داردو می گوید مابه التفاوت باید پرداخت کنید. دولت نیازمند این است که هزینه های ناکارآمدی اش را بدهد.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر