تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

هزینه کفن و دفن در سال ۱۳۲۸ چقدر بود؟

هزینه تدفین در سال ۱۳۲۸.

هزینه تدفین

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر