تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۹۷/۱۲/۱۸

اقتصادنیوز؛ امروز شنبه ۱۸ اسفندماه ۹۷ بازار طلا و ارز پایتخت با افزایش قیمت بازگشایی شد و در ادامه معاملات نیز بازار روی مدار صعودی حرکت کرد. آخرین قیمت‌ دلار و سایر ارزهای رایج، سکه و سایر مسکوکات و مقطوعات طلا در بازار تهران به شرح زیر است:

قیمت دلار، طلا و سکه امروز 97/12/18 ؛ بازار روی مدار صعودی

قیمت انواع سکه

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرده است، بطوری که سکه بهار آزادی که 2 روز پیش تا 4,376,000 (چهار میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار) تومان رسیده بود، در بازار امروز - شنبه، 18 اسفند 1397 مصادف با 09 مارچ 2019 - با رشد 1.57 درصد به 4,446,000 (چهار میلیون و چهارصد و چهل و شش هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4446000 70000 1.57 درصد امروز
4376000 20000 0.45 درصد 2 روز پیش
4396000 50000 1.13 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی در بازار امروز به 4,556,000 (چهار میلیون و پانصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید، که نسبت به 2 روز پیش2.19 درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4556000 100000 2.19 درصد امروز
4456000 43000 0.96 درصد 2 روز پیش
4499000 11000 0.24 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

قیمت نیم سکه امروز با بدون تغییر 0 درصد از 2,499,000 (دو میلیون و چهارصد و نود و نه هزار) تومان به 2,499,000 (دو میلیون و چهارصد و نود و نه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2499000 0 0 درصد امروز
2499000 50000 2 درصد 2 روز پیش
2449000 100000 4.08 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به 2 روز پیشبا 30000 تومان افزایش 1,627,000 (یک میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1627000 30000 1.84 درصد امروز
1597000 20000 1.25 درصد 2 روز پیش
1577000 20000 1.26 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

سکه گرمی در بازار امروز

همچنین قیمت هر سکه گرمی با 2.3 درصد افزایش نسبت به 4 روز پیش868,000 (هشتصد و شصت و هشت هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
868000 20000 2.3 درصد امروز
848000 0 0 درصد 4 روز پیش
848000 0 0 درصد 5 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت طلا

مثقال طلا در بازار امروز

هر مثقال طلا در بازار داخلی هم 1,825,000 (یک میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1825000 42000 2.3 درصد امروز
1783000 6000 0.33 درصد 2 روز پیش
1789000 20000 1.11 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

گرم طلا 18 عیار امروز

امروز هر گرم طلا 18 عیار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرده است، بطوری که هر گرم طلا 18 عیار که 2 روز پیشتا 411,630 (چهارصد و یازده هزار و ششصد و سی ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - شنبه، 18 اسفند 1397 مصادف با 09 مارچ 2019 - با رشد 2.3 درصد به 421,330 (چهارصد و بیست و یک هزار و سیصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا 18 عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
421330 9700 2.3 درصد امروز
411630 1390 0.33 درصد 2 روز پیش
413020 4620 1.11 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا 24 عیار

قیمت هر گرم طلا 24 عیار در بازار امروز به 561,770 (پانصد و شصت و یک هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید، که نسبت به 2 روز پیش2.3 درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا 24 عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
561770 12930 2.3 درصد امروز
548840 1850 0.33 درصد 2 روز پیش
550690 6150 1.11 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

اونس طلا امروز

قیمت هر اونس طلا امروز با افزایش 0.37 درصد از 1,294 (یک هزار و دویست و نود و چهار ) دلار به 1,298 (یک هزار و دویست و نود و هشت ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
1298.38 4.85 0.37 درصد امروز
1293.53 7.45 0.57 درصد روز قبل
1286.08 0.14 0.01 درصد 2 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار و سایر ارزهای رایج

آخرین نرخ دلار

قیمت دلار امروز با افزایش 1.16 درصد از 13,037 (سیزده هزار و سی و هفت ) تومان به 13,191 (سیزده هزار و یکصد و نود و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
13191 154 1.16 درصد امروز
13037 117 0.89 درصد 2 روز پیش
13154 556 4.22 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

یورو در بازار امروز

در بازار امروز یورو نسبت به 2 روز پیشبا 150 تومان افزایش 15,202 (پانزده هزار و دویست و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
15202 150 0.98 درصد امروز
15052 50 0.33 درصد 2 روز پیش
15102 351 2.32 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

پوند در بازار امروز

همچنین قیمت پوند با 0.05 درصد افزایش نسبت به 2 روز پیش17,176 (هفده هزار و یکصد و هفتاد و شش ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
17176 9 0.05 درصد امروز
17167 162 0.94 درصد 2 روز پیش
17329 800 4.61 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ درهم امارات

هر درهم امارات در بازار داخلی هم 3,592 (سه هزار و پانصد و نود و دو ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
3592 38 1.05 درصد امروز
3554 29 0.81 درصد 2 روز پیش
3583 151 4.21 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

لیر ترکیه امروز

قیمت لیر ترکیه امروز با افزایش 1.03 درصد از 2,400 (دو هزار و چهارصد ) تومان به 2,425 (دو هزار و چهارصد و بیست و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2425 25 1.03 درصد امروز
2400 25 1.04 درصد 2 روز پیش
2425 86 3.54 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ رینگیت مالزی

همچنین قیمت رینگیت مالزی با 1.02 درصد افزایش نسبت به 2 روز پیش3,227 (سه هزار و دویست و بیست و هفت ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر رینگیت مالزی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
3227 33 1.02 درصد امروز
3194 26 0.81 درصد 2 روز پیش
3220 127 3.94 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

بات تایلند امروز

قیمت بات تایلند امروز با افزایش 1.2 درصد از 411 (چهارصد و یازده ) تومان به 416 (چهارصد و شانزده ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر بات تایلند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
416 5 1.2 درصد امروز
411 2 0.48 درصد 2 روز پیش
413 16 3.87 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

منات آذربایجان امروز

امروز منات آذربایجان مانند 2 روز پیشرشد قیمت را تجربه کرد. منات آذربایجان که 2 روز پیشتا 7,678 (هفت هزار و ششصد و هفتاد و هشت ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - شنبه، 18 اسفند 1397 مصادف با 09 مارچ 2019 - با رشد 1.05 درصد به 7,760 (هفت هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر منات آذربایجان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
7760 82 1.05 درصد امروز
7678 53 0.69 درصد 2 روز پیش
7625 321 4.2 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ درام ارمنستان

هر درام ارمنستان در بازار داخلی هم 27 (بیست و هفت ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درام ارمنستان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
27 1 3.7 درصد 3 روز پیش
26 1 3.84 درصد 5 روز پیش
27 0 0 درصد 6 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

لاری گرجستان در بازار امروز

قیمت لاری گرجستان در بازار امروز به 4,893 (چهار هزار و هشتصد و نود و سه ) تومان رسید، که نسبت به 2 روز پیش1.2 درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر لاری گرجستان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
4893 59 1.2 درصد امروز
4834 39 0.8 درصد 2 روز پیش
4873 184 3.77 درصد 3 روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر