تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
کنجدسرا

۶ هزار میلیارد ریال خسارت سیل به استان چهارمحال وبختیاری

طبق اعلام استاندار چهارمحال وبختیاری ۶ هزارمیلیارد ریال کل خسارت وارد شده می باشد که ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی، ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال به حوزه زیرساخت و یکهزار و ۱۲۰ میلیارد ریال به مسکن شهری و روستایی وارد شد.

6 هزار میلیارد ریال خسارت سیل به استان چهارمحال وبختیاری

 دربخش کشاورزی 14 هزار هکتار از اراضی بخش کشاورزی دچار خسارت شد که شش هزار و 500 هکتار با خسارت 100 درصد و مابقی 20 تا 80 درصد خسارت 106 میلیارد تومان، چهار هزار و 140 هکتار از باغات با 25 میلیارد تومان، تلفات دام 520 راس، زیرساختی 740 مورد با خسارت برآورد شده 112 میلیارد تومان و پرورش ماهی با 20 میلیارد تومان خسارت گزارش شد.

در بخش  راهها سیلاب های فروردین ماه یک هزار و 10 میلیارد ریال خسارت به جاده ها، پل ها و زیرساخت های حمل و نقل جاده ای استان وارد کرد ودردر پی وقوع سیلاب های اخیر در استان 800 کیلومتر از راه های استان دچار خسارت، رانش، از بین رفتن شانه و خسارت شد

 در بخش گاز سیل اخیر افزون بر 155میلیارد ریال به زیرساخت های خطوط انتقال، تغذیه و توزیع گاز استان خسارت وارد شد و 2هزار و 300متر از خطوط انتقال گاز که در معرض رانش زمین و فرسایش خاک قرار داشت، دچار آسیب شد.

در پی سیلاب اخیر، افزون بر 37 میلیارد و750 میلیون ریال به حوزه معدن و واحدهای صنعتی خسارت وارد شدودر پی  سیلاب های اخیر، 2هزار و 300متر از خطوط انتقال گاز که در معرض رانش زمین و فرسایش خاک قرار داشت، دچار آسیب شده است.

اسیبهای فراوانی  به همه بخشهای اعم از صنعت، کشاورزی مسکن وغیره وارد شده است

درفضای کنونی باید از بحثهای حاشیه ای پرهیز نمود و  به تقویت همدلی  میان مسئولین ومردم پرداخت.

 باید  مسئولین استانی  با برنامه ریزی دقیق تر  آسیبهای سیل اخیر را  جبران و هم درجهت پیشگیری از آسیب ها به زیرساختها حرکت کرد واین طور نباشد که مردم تا ابری به آسمان آمد استرس این را داشته باشند که ممکن است این باران باعث خرابی ساختمانی یا جاده  ای شود.

دربارش های اخیر  مکانهای خطر شناسایی شده است و مسئولین میتوانند با برنامه ریزی وگرفتن اعتبار بیشتر نسبت به پیشگیری از حادثه اقدام نمایند.

به امید آن روز

46

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر