روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

دستگاه ها برای ارائه عملکرد اشتغال به وزارت کار تا فردا فرصت دارند

دستگاه های اجرایی تا فردا مهلت دارند که گزارش عملکرد میزان اشتغال ایجاد شده در فعالیت های مرتبط با دستگاه های خود را به وزارت کار اعلام کنند.

دستگاه ها برای ارائه عملکرد اشتغال به وزارت کار تا فردا فرصت دارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 23اردیبهشت 98 نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.در این نشست موضوعاتی مانند برنامه اشتغال کشور در سال 98 ؛ طرح حمایت از بیکاران سرپرست خانوار ؛ برنامه توسعه کارآفرینی و اشتغال زنان و طرح توسعه کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 در راستای برنامه های اشتغال سا ل97، هر دستگاه تعهدی برای ایجاد اشتغال داشت که باید بعد از پایان گزارشی را ارائه می کردند،در آن جلسه وزارت کار طی نامه ای مکتوب از  نمایندگان دستگاه‌ها در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال خواست تا 30اردیبهشت نسبت به ارائه عملکرد اشتغال سال گذشته در حوزه‌های مربوط به فعالیت دستگاه خود اقدام کنند.

 عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در همان نشست طی نامه‌ای به نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، درخواست کرد تا 30 اردیبهشت ماه گزارش عملکرد میزان اشتغال ایجاد شده در فعالیت‌های مرتبط با دستگاه خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.

 مطابق برنامه ریزی های انجام شده در سال 97 وزارت جهاد کشاورزی حمایت برای ایجاد 82 هزار و 300 فرصت شغلی، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و فراوری معدنی ایجاد 10 هزار فرصت شغلی و در حوزه صنعت ایجاد 125 هزار شغل برای سال97پیش بینی شده بود.

همچنین تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شغل در حوزه‌های بازرگانی و صنوف 124هزار شغل، تعهد وزارت نیرو ایجاد 25 هزار و 900 فرصت شغلی و برای میراث فرهنگی در حوزه گردشگری ایجاد 84 هزار و 600 شغل و در حوزه صنایع دستی نیز 36هزار و 800 فرصت شغلی برای سال 97بوده است.

 در حال حاضر مهلت وزارت کار به دستگاه های اجرایی تا فرداست تا گزارش عملکرد میزان اشتغال ایجاد شده راارائه دهند تا برنامه اشتغال سال 98را تدوین و برای تصویب در شورای عالی اشتغال در این هفته با حضور رئیس جمهور ارائه کنند.

 

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر