روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

دریافت تسهیلات بانکی ۶۰۴ میلیارد تومانی در پوشش شرکت‌های بدون فعالیت

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گروه جهانبانی از متهمان بانک سرمایه در شعبه ۳ دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

دریافت تسهیلات بانکی 604 میلیارد تومانی در پوشش شرکت‌های بدون فعالیت

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان گروه جهانبانی برگزار شدبه گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گروه جهانبانی از متهمان بانک سرمایه در شعبه 3 دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

متهمان این پرونده محمدرضا جهانبانی فرزند علی، متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 6 هزار و 40 میلیارد ریال است.

احمد کوپائی فرزند علی، مالک خداشاهی فرزند اسماعیل، حمید فرحانی خواه فرزند شاهرخ، مهدی الله یاری فرزند فریدون، ابوالحسن خداشاهی فرزند ابراهیم، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی، محمدرضا کریمی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ 6 هزار و 40 میلیارد ریال در دادگاه حاضر شدند.


بیشتر بخوانید: بررسی پرونده مهره‌های کلیدی یک شبکه اختاپوسی/ ارسال پیامک با اسم رمز برای زد و بند در بانک سرمایه


در ابتدای دادگاه قاضی از قهرمانی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

قهرمانی نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست گفت: در این پرونده محمدرضا جهانبانی متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به ملبغ 604 میلیارد تومان است.

او افزود: گروه جهانبانی در سال 92 تا 94 با استفاده از شرکت‌های بدون فعالیت و صدور فاکتور‌های صوری اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌های کشور کرده است.

قهرمانی گفت: محمدرضا جهانبانی مدیرعامل شرکت تجارت نور ابرار است که هیچ فعالیت اقتصادی نداشته و اخذ تسهیلات با استفاده از شرکت‌های شکوه نور احسان، تجارت نصر البرز، افضل حکمت، سروش تجارت برین، شکوه نوآروان آفتاب و جهان تجارت تیوا انجام شده است.

نماینده دادستان افزود: در روند اخذ تسهیلات به مرور مدیرعاملان شرکت‌ها تغییر می‌کرد تا از مدیران قبلی رفع مسئولیت شود و در نهایت تمام تسهیلات اخذ شده به حساب شرکت تجارت نور ابرار به مدیرعاملی محمدرضا جهانبانی واریز می‌شد.

قهرمانی گفت: شرکت نور احسان در سال 87 در مشهد ثبت شده است و در سال 91 به تهران تغییر آدرس می‌دهد. فعالیت این شرکت انجام کلیه امور بازرگانی از جمله واردات گوشت، برنج و سویا بوده است.

او افزود: شرکت شکوه نور احسان در مجموع سه فقره تسهیلات به مبلغ 118 میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت کرده است. در سال 92 احمد یوسفی کوپائی مدیرعامل شرکت از شعبه فاطمی بانک سرمایه درخواست اخذ تسهیلات به مبلغ 40 میلیارد تومان می‌کند که در کوتاه ترین زمان تسهیلات با شرط پرداخت 10 درصد سپرده نقدی، 10 درصد وثیقه ملکی و 80 درصد چک و سفته پرداخت شد.

قهرمانی بیان کرد: ردیابی‌های انجام شده حاکی از آن است که تمام وجوه بعد از واریز به حساب شکوه نور احسان در نهایت به حساب تجارت نور ابرار واریز می‌شود.

او گفت: شرکت نور احسان در مرحله دوم اخذ تسهیلات، اقدام به تغییر مدیرعامل می‌کند و حمید رضا فرحانی خواه مدیر عامل شرکت می‌شود.
مدیر عامل جدید دو هفته بعد از دریافت تسهیلات مجدد در خواست اخذ تسهیلات 81 میلیارد تومانی از شعبه فاطمی بانک سرمایه می‌کند که این وام در تاریخ 92/6/19 به حساب شرکت واریز می‌شود. در مرحله سوم و با تغییر مجدد مدیرعامل شرکت شکوه نور احسان، آقای مالک خداشاهی در تاریخ 93/2/29 درخواست افزایش تسهیلات تا سقف 118 میلیارد تومان از بانک سرمایه می‌کند که بانک نیز با این درخواست موافقت می‌کند.

قهرمانی افزود: تمام تسهیلات دریافتی از سوی شرکت شکوه نور احسان در وضعیت مشکوک الوصول است و ریالی بازپرداخت نشده است.

او بیان کرد: شرکت تجارت نصر البرز با فعالیت واردات و صادرات ماشین آلات کشاورزی و مواد غذایی طی سه مرحله به میزان 100 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. در مرحله اول مهدی الهیاری مدیرعامل شرکت درخواست 40 میلیارد تومان تسهیلات از شعبه سید جمال بانک سرمایه می‌کند. در مرحله دوم عبدالحسن خداشاهی مدیر عامل جدید شرکت تجارت نصر البرز از بانک سرمایه در خواست دریافت 41 میلیارد تومان تسهیلات می‌کند که وجه تسهیلات در تاریخ 92/6/20 به حساب شرکت واریز می‌شود و در مرحله سوم، مجدد این شرکت درخواست افزایش تسهیلات تا سقف 100 میلیارد تومان می‌کند که پرداخت می‌شود.

نماینده دادستان افزود: هیچ یک از تسهیلات شرکت تجارت نصر البرز باز پرداخت نشده است.

قهرمانی افزود: شرکت بازرگانی افضل حکمت به مدیرعاملی مصطفی خداشاهی طی یک مرحله 110 میلیارد تومان تسهیلات از شعبه سید جمال بانک سرمایه دریافت کرده است.

او گفت: شرکت سروش تجارت برین با فعالیت واردات ماشین آلات صنعتی و مواد غذایی طی دو مرحله 86 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

قهرمانی افزود: شرکت جهان تجارت تیوا طی دو مرحله 110 میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده است. در مرحله اول محمدرضا کریمی نایب رئیس شرکت از بانک سرمایه درخواست دریافت 50 میلیارد تومان تسهیلات می‌کند. در مرحله دوم عمار صالحی مدیر عامل شرکت از بانک سرمایه درخواست 60 میلیارد تسهیلات می‌کند که پرداخت می‌شود.

نماینده دادستان گفت: شرکت شکوه نورآوران آفتاب که در مشهد به مدیرعاملی حسن جهانبانی ثبت شده است، 80 میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه دریافت کرده که تمامی وجوه به حساب شرکت تجارت نور ابرار به مدیرعاملی محمدرضا جهانبانی واریز شده است.

او در رابطه با نحوه تأمین وثایق تسهیلات به بانک سرمایه گفت: برای دریافت تسهیلات 10 درصد سپرده نقدی از طرف شرکت تجارت نور ابرار تأمین شد.

قهرمانی گفت: برای تأمین 10 درصد وثیقه ملکی، محمدرضا جهانبانی با کمک مهرداد کهرام اقدام به امضا 170 قرارداد با شهروندان کرده‌اند تا املاک آن‌ها را در رهن بانک قرار دهند. روند کار اینگونه بود که جهانبانی و کهرام از مالکان وکالت تام الاختیار می‌گرفتند و املاک آن‌ها را در رهن بانک قرار می‌دادند تا تسهیلات کلان دریافت کنند، بعد از دریافت تسهیلات آن‌ها به مالکان وام پرداخت می‌کردند و طی قراردادی جهانبانی و کهرام مالک و افرادی که وام دریافت کرده اند مستأجر می‌شوند، بعد از پرداخت اقساط وام، املاک به نام مالکان اولیه می‌شد.

او گفت: جهانبانی از این طریق با 170 نفر قرارداد امضا کرده است.

قهرمانی تصریح کرد: بعد از دریافت تسهیلات، تمام مدیر عاملان تغییر می‌کردند تا از آن‌ها رفع مسئولیت شود.

او افزود: با توجه به کلان بودن تسهیلات، اتهام مندرج در پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور است و همچنین به علت اینکه وجوه در جای خودش مصرف نشده، اتهام جعل فاکتور و خیانت در امانت نیز برای متهمان محرز است.

قهرمانی در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده فرزند علی، شغل آزاد، از تاریخ 6 / 10 / 95 به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت است و در حسابرسی مهارت دارد و اتهام او اخلال در نظام عمده اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان 604 میلیارد تومان از بانک سرمایه است و در اخذ تسهیلات مشارکت مدنی داشته و اتهام خیانت در امانت هم متوجه او بوده است.

او افزود: احمد یوسفی کوپائی متهم ردیف دوم پرونده و بازنشسته و با قرار وثیقه آزاد و فاقد سابقه کیفری است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.

قهرمانی گفت: مالک خداشاهی متهم ردیف سوم، متأهل و با قرار وثیقه آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است و حمید فرحانی خواه متهم ردیف چهارم پرونده فرزند شاهرخ، بازنشسته و فاقد سابقه محکومیت است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان است.

او افزود: مهدی الله یاری متهم ردیف پنجم پرونده فرزند فریدون، دانشجو و فاقد سابقه محکومیت کیفری و با قرار وثیقه آزاد است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز است و همچنین ابوالحسن خداشاهی متهم ردیف ششم پرونده متولد 1359 و کارمند، متأهل و با قرار وثیقه آزاد و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز است.

قهرمانی گفت: سید مصطفی خداشاهی متهم ردیف هفتم پرونده، متأهل و فاقد سابقه محکومیت و با قرار وثیقه آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت افضل حکمت است، همچنین امین خداشاهی متهم ردیف هشتم، متأهل و فاقد سابقه محکومیت و آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین است.

او افزود: بهزاد خداشاهی متهم ردیف نهم پرونده، آزاد و فاقد سابقه کیفری است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین است. عمار صالحی متهم ردیف دهم پرونده متولد 1359، فاقد سابقه کیفری و آزاد است و اتهام او معاونت در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا است.

او افزود: محمدرضا کریمی متهم ردیف یازدهم متولد 1356، فاقد سابقه کیفری و آزاد است و اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام اتهام محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده را به او تفهیم کرد و پرسید آیا اتهامات را قبول داری؟

متهم جهانبانی ضمن رد اتهامات وارده، فرازی از نامه 53 نهج البلاغه را خواند.

سپس این متهم گفت: در سال 96 اقدام به تأسیس شرکت شکوه نور احسان کردم و صادرات و واردات زعفران به خارج و داخل از کشور را انجام دادم و در کنار شرکت اصلی نیاز بود تا چندین شرکت فرعی ایجاد کنیم، به همین دلیل اعضای هیأت مدیره را از بستگان و خویشاوندان خود انتخاب کردم.

او افزود: من یک بدهکار بانکی هستم و حاضر به تسویه حساب و تهاتر با بانک هستم و مکاتبه هم کردم و نیاز به مساعدت شما دارم. من و همکارانم غیر از خدمت به نظام هدف دیگری نداشتیم و اگر در زندان نبودم، بدهی جاری‌ خود را تسویه می‌کردم. من از سال 95 بازداشت شدم و طی این چند سال قرارم تشدید شد و نهایتا در 19 فروردین 98 پرونده‌ام به دادگاه ارسال شد و در کمال ناباوری اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به من وارد کردند.

جهانبانی افزود: با عنایت به ندای رهبری و وظیفه انقلابی‌ام، زندگی روز مره‌ام را کنار گذاشتم و به عنوان سرباز ولایت‌مدار به مبارزه با دشمن پرداختم و در امر واردات کالا‌های اساسی مثل گوشت و شکر و جو در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا در خدمت نظام و انقلاب و رفع تنگنا‌های اقتصادی مردم بودم و در تنظیم نهاد‌های دامی نقش موثری داشتم.

او افزود: من از سال 91 تا 93 به مدت 4 سال به نام 7 شرکتم جمعا 701 میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که از این میزان 365 میلیارد تومان را در سررسید‌ها پرداخت کردم.

در حال تکمیل...

نقش 6 شرکت غیرفعال در پرونده بانک سرمایه چه بود؟

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر