روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

مردم‌سالاری و حکمروایی شهری

یکی از مسائل مهمی که امروزه جوامع شهری با آن دست به گریبان هستند، ناکارآمدی نظام های مدیریتی در کاهش معضلات و مشکلات شهرها است زیرا این الگوها با توسعه روابط سطر به ذیل، مانع ورود داده های سیاستگذاری از ذی نفعان و ذی ضرران سیاست های شهری، به مدیران شهری می شود که نتیجه این امر ایجاد موانع مهم در رفع معضلات شهری است.

مردم‌سالاری و حکمروایی شهری

پایداری این وضعیت در کوتاه مدت به نارضایتی های عمومی دامن زده و در بلند مدت  با سلب اعتماد عمومی به کاهش چشم گیر مشارکت اجتماعی منجر می شود.  
شدت این مساله به نسبت توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور ها، متغیر است. کشور هایی که توسعه اجتماعی مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی، صورت گرفته، ورودی داده های سیاستی در نظام مدیریت شهری عمدتا مبتنی بر خواست شهروندان حتی اقشار آسیب پذیر است که نشان از گذار از نقش ساختارهای رسمی و بالا به پایین به عنوان محور تصمیم گیری به نقش جامعه مدنی در اعمال حقوق دموکراتیک و انجام وظایف است.
در پس این گذار، تغییرات جدی در ابعاد مختلف حکمروایی و مدیریت همچون ترتیبات سیاسی، فرآیندهای تصمیم گیری، روش های اطمینان از پاسخگویی، تخصیص نقش ها و مسئولیت بنگاه های بخش عمومی و دیگر تأمین کنندگان بالقوه خدمات و همچنین بین سطوح مختلف حکومت و تجهیز و تخصیص منابع مالی برای توسعه شهری، روی داده است که به شکل گیری نظام های سیاستگذاری کارآمد، شهروند محور و پویا انجامیده است.
در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته، الگوی حکمروایی شهری با مدل های فروتر همچون حکومت شهری که برآمده از نهاد های شبه دموکراتیک است، در مسیر ایجاد مشارکت همه جانبه شهروندان و پیوند میان سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی به چالش کشیده می شود. در این مدل ها، رویکردها عمدتاً بر اصلاحات اقتصادی و اداری برای «مدیریت توسعه ی شهری» قرار دارد و توجه چندانی به ابعاد و جنبه های مختلف حکمرانی و نظرات و خواسته های شهروندان و نهادهای مدنی صورت نگرفته و خروجی نظام سیاستگذاری تناسب چندانی با مسائل و معضلات موجود به لحاظ پیچیدگی، تنوع، پیوستگی، تداوم و روز آوری ندارد. از این منظر، نظام مدیریت کلان شهرهای ما نیز بواسطه چالش های ساختاری نتوانسته، قالب حکمروایی به خود بگیرد و رویه مناسبی در خصوص نحوه مشارکت، تساوی حقوق، شفافیت، پاسخگویی، قانون مداری، مسئولیت پذیری، اثربخشی و داشتن چشم انداز استراتژیک اتخاذ کند.
 هر چند که در برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، احکام خوبی در این خصوص به تصویب رسیده است ولی عملاً با تحقق شاخص های حکمروایی شهری در نیل به مردم سالاری، فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی داریم. متاسفانه ترتیبات موجود، مانع می شود که مدل عام مدیریت شهری کنونی در نقطه تلاقی محور عمودی قدرت و مدیریت سنتی و محور افقی همکاری جدید میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی به ایفای نقش موثر بپردازد. به نظر می رسد در عبور از چالش مذکور، جلب مشارکت های مردمی و ایجاد فرهنگ مردم سالار با رویکرد توانمند سازی شهروندان می تواند موثر  باشد.
افزایش میزان مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و هدفمند اجتماعی در وهله اول نیازمند تقویت اعتماد به نفس شهروندان و حس تعلق و مسئولیت پذیری آنان نسبت به شهر است زیرا هر چه میزان بی قدرتی و بیگانگی و احساس نابسامانی فردی افزایش یابد به همان میزان نیز میزان مشارکت کاهش پیدا کرده و تحقق حکمروایی شهری با چالش مواجه می گردد. در این میان شهرداری می تواند با برعهده گرفتن نقش تقویت‌کنندۀ مشارکت، جهت ایجاد روحیۀ مشارکت در میان شهروندان، اقدام کرده و با انجمن سازی و ایجاد گروه های واسط و حرفه ای و آموزش الگوهای صحیح مشارکتی(رسمی و غیر رسمی) به تقویت مشارکت اجتماعی جهت تحقق مردم سالاری کمک کند. به نظر می رسد با توجه به رویکرد جدید مدیریت شهری تهران در ایجاد شهر زیست پذیر و شهروند مشارکت پذیر، بستر و انگیزه لازم در جهت پیشبرد شهرداری به سوی اتخاذ رویکرد های مردمی بر مدار تحقق الگوی حکمروایی  شکل گرفته است که در صورت همکاری دیگر نهاد ها شاهد حضور موثرتر  شهروندان بعنوان ذی نفعان و ذی ضرران در اتخاذ تصمیمات سیاستی در نظام سیاستگذاری شهر تهران خواهیم بود.

*شهردار منطقه 6 تهران

231

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان