روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب همسر دوم و ازدواج مجدد چیست؟

در این مطلب با تعبیر خواب همسر دوم از دیدگاه معبران برجسته و مشهور در خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی مجله آرگا خواهیم بود که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید.

تعبیر خواب همسر دوم و ازدواج مجدد چیست؟

تعبیر خواب همسر دوم بیانگر احساس نگرانی خواب بیننده از دیده نشدن یا ناکارآمدی در زندگی بیداری می باشد و معبران مختلف دیدگاه های متفاوتی برای دیدن این رویا بیان کرده اند که شما می توانید با توجه به جزئیاتی که مشاهده کرده اید خواب خود را به راحتی تفسیر نمایید.

تعبیر خواب همسر دوم از دیدگاه معبران مختلف

دیدن خواب ازدواج و نامزدی و … از انواع رویاهایی هستند که دارای تعابیری متفاوت می باشند و این تعبیرها می توانند روی زندگی بیننده رویا دارای تاثیر مثبت یا منفی باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب ازدواج و تعبیر خواب نامزدی و تعبیر خواب تولد را مطالعه کردید در ادامه با تعبیر خواب همسر دوم آشنا خواهید شد.

تعبیر خواب ازدواج مجدد

دیدن همسر دوم در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

  • تعابیر مختلف برای دیدن همسر دوم 

اگر فردی در خواب ببیند که شوهرش همسر دومی دارد نشانه این است که بیننده رویا احساس پوچی و بی ارزشی می کند.

اگر زنی در خواب ببیند که شوهرش تجدید فراش کرده است جای هیچ نگرانی نیست و خواب وی دارای تفسیر بد نمی باشد.

داماد شدن شوهر در عالم رویا می تواند بیانگر از دست رفتن برکت مال و بوجود آمدن گرفتاری و مشکلات روحی و مالی برای بیننده رویا باشد.

تعبیر مشاهده همسر دوم

اگر فردی در خواب ببیند که پدرش همسر دوم گرفته است و رخت دامادی بر تن دارد نشانه این است که یکی از نزدیکان بیننده رویا در سن جوانی فوت می شود.

اگر فردی پدرش مرده باشد و در عالم رویا ببیند که پدر وی همسر دوم گرفته و قصد رفتن به حجله را دارد نشانه مرگ زودرس بینده رویا و رخ دادن اتفاقی تلخ و ناگوار است.

تعبیر خواب همسر دوم

  • کارل گوستا یونگ

اگر فردی در خواب ببیند که همسرش همسر دومی دارد نشانه حالات آشفته درونی بیننده رویا و ترس از نادیده گرفته شدن وی توسط دیگران می باشد.

  • ابن سیرین 

اگر زنی در عالم رویا ببیند که شوهرش زن دوم گرفته است نشانه خیر و برکت و افزایش مال و ثروت برای بیننده رویا می باشد.

تعبیر دیدن همسر دوم در عالم رویا

  • ابراهیم کرمانی 

اگر زن شوهرداری در خواب ببیند که شوهر دیگری دارد ولی مراسم عروسی اش را نبیند نشانه این است که مال و اموال زیادی بدست می آورد و شرافت و عزت او افزایش پیدا می کند.

تعبیر دیدن تجدید فراش

در این مطلب با تعبیر خواب همسر دوم آشنا شدید که امیدواریم از مطالعه این تعابیر نهایت بهره را ببرید و بتوانید با توجه به تفاسیر ذکر شده رویای خود را به راحتی تفسیر نمایید.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر