روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

انتشار پیش نویس نظام نامه تهیه کنندگی

پیش نویس نظام نامه تهیه کنندگی فیلم منتشر شد. به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، به منظور تعیین شرایط شکل گیری، نحوه فعالیت، رده بندی و ارتقای تهیه کنندگان حقیقی و حقوقی در حیطه های سینمایی وغیر سینمایی پیش نویس نظامنامه تهیه کنندگی فیلم در یک مقدمه، ۵ فصل، ۱۸ ماده و ۳ تبصره آماده شد

انتشار پیش نویس نظام نامه تهیه کنندگی

پیش نویس نظام نامه تهیه کنندگی فیلم منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، به منظور تعیین شرایط شکل گیری، نحوه فعالیت، رده بندی و ارتقای تهیه کنندگان حقیقی و حقوقی در حیطه های سینمایی وغیر سینمایی پیش نویس نظامنامه تهیه کنندگی فیلم در یک مقدمه، 5 فصل، 18 ماده و 3 تبصره آماده شد.
سازمان سینمایی امیدوار است که صاحب نظران وکارشناسان با انتقادات و پیشنهادهای خود، به جامعیت این نظام نامه یاری رسانند.
از صاحب نظران و فعالان تقاضا می شود نظرات خود را تا پایان فروردین ماه به نشانی [email protected] ارسال نمایند تا با جمع بندی نهایی در اجران آن لحاظ شود.

پیش نویس نظام تهیه کنندگی فیلم 

اشتراک گذاری در:

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان