روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

علت احتمالی انفجار در بیروت

احتمال دارد که عامل انفجار نیترات سدیمی باشد که سال گذشته از یک کشتی مصادره شده بود.

علت احتمالی انفجار در بیروت

به گزارش اسپوتنیک، یکی از کانال های تلویزیونی برجسته لبنان LBCI منشا انفجار در بندر بیروت را تجمع احتمالی نیترات سدیم که بیش از یک سال پیش در یکی از کشتی ها مصادره شده انباشه شده بود می داند.

احتمال دارد که عامل انفجار نیترات سدیمی باشد که سال گذشته از یک کشتی مصادره شده بود.

در این گزارش امده است: "پس از آن که ژنرال عباس ابراهیم اظهار داشت که این انفجار در اثر مواد منفجره ذخیره شده در بندر ایجاد شده است ، LBCI اطلاعاتی بدست اورده است که ماده ای که ژنرال ابراهیم در مورد آن صحبت می کرد ، نیترات سدیم انفجاری بود که در کشتی مصادره شده در یکی از انبارهای بندر ذخیره شده بود."

پیش از این، رئیس امنیت کشور لبنان عباس ابراهیم، انفجار پیروتکنیک در بندر بیروت را که قبلاً توسط وزیر بهداشت مطرح شده بود را رد کرد و توضیح داد که این انفجار ناشی از سایر مواد منفجره بوده است.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان