روغن ارده کنجد فدک
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فدک
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

وزارت صنعت آمار داد:

کاهش قیمت سیمان فله و پاکتی در شهریور ۹۹

بررسی قیمت سیمان فله و پاکتی در شهریور امسال نسبت به مرداد ماه گویای کاهش قیمت در کمتر از پنج درصد را نشان می دهد، ضمن اینکه نسب به شهریور ماه پارسال افزایشی است.

بررسی قیمت سیمان فله و پاکتی در شهریور امسال نسبت به مرداد ماه گویای کاهش قیمت در کمتر از پنج درصد را نشان می دهد، ضمن اینکه نسب به شهریور ماه پارسال افزایشی است.

گزارش ایرنا برپایه جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت گویای آن است که سیمان خاکستری تیپ 325- 1 فله هرتن در شهر یور امسال دو میلیون و 797 هزار و 126 ریال بود و نسبت به مرداد ماه 99 که دو میلیون و 907 هزار و 543 ریال بود، افت 3.8 درصدی را ثبت کرد.

ضمن اینکه نسبت به شهریور ماه 98 که هرتن دو میلیون و 239 هزار و 696 ریال بود، افزایش 24.9 درصدی دارد.

همچنین سیمان خاکستری تیپ 325- 1 پاکتی در شهریور امسال هر پاکت 177 هزار و هفت ریال نرخ داشت که در مقایسه با مرداد ماه با قیمت 181 هزار و 577 ریال کاهش 2.5 درصدی را نشان می دهد.

شهریور ماه 98 این نوع سیمان پاکتی به ازای هر پاکت 141 هزار و 490 ریال بود که اکنون افزایش 25.1 درصدی را ثبت کرد.

کاهش 3.7 درصدی سیمان فله  تیپ 2

علاوه براین سیمان خاکستری تیپ 2 فله تیپ 2 در شهریور99 به ازای هرتن دو میلیون و 803 هزار و 212 ریال نرخ داشت که نسبت به مرداد امسال با قیمت هرتن دو میلیون و 909 هزار و 513 ریال افت 3.7 درصدی یافت، اما در مقایسه با شهریور ماه پارسال که هر تن دو میلیون و 252 هزار و 187 ریال بود، افزایش 24.5 درصد را نشان می دهد.

افت قیمت 4.1 درصد سیمان پاکتی تیپ 2

بررسی آمار وزارت صنعت، نشانه آن است که در شهر یورماه امسال قیمت هر پاکت سیمان خاکستری تیپ 2 برابر با 179 هزار و 936 ریال بود که نسبت به مرداد 99 با رقم 187 هزار و 621 ریال ، افت 4.1 درصدی داشت. ضمن اینکه در مقایسه با شهریورماه 98 که هرپاکت 142 هزار و 480 ریال بود، افزایش 26.3 درصدی یافت.

کاهش اندک قیمت سیمان سفید

باستناد داده های وزارتخانه یاد شده، هر پاکت 50 کیلو گرمی سیمان سفید در شهریورماه امسال به ارزش 328 هزار و 156 ریال عرضه شد که نسبت به مرداد 99 با رقم 330 هزار و 480 ریال کاهش 0.7 درصدی را ثبت کرد، اما در برابر نرخ شهریورماه پارسال که هر پاکت 241 هزار و 526 ریال بود، 35.9 درصد رشد دارد.

قیمت هرپاکت گچ سفید

هرپاکت گچ سفید 40 کیلو گرمی برابر جداول آماری ثبت شده وزارت صنعت در شهریورماه 99 به قیمت یکصد هزار و 967 ریال بود و نسبت به مرداد ماه امسال که یکصد هزار و 242 ریال نرخ داشت، افزایش 0.7 درصدی را ثبت کرد، ضمن اینکه در مقایسه با شهریور ماه سال گذشته که هر پاکت 82 هزار و 378 ریال بود، رشد 22.6 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش ایرنا، تولید سیمان در 6 ماهه نخست امسال به رقم 35 میلیون و 639.6 هزار تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال افزایش 14.4 درصدی را ثبت کرد.

نیمه نخست سال 98 میزان تولید سیمان کشور 31 میلیون و 153.5 هزار تن بود ، ضمن اینکه واحد های سیمانی کشور در شهر یور 99 میزان تولید خود را به رقم 6 میلیون و 58 هزار تن رساند ند.     

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان