تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

افزایش سرمایه جدید شرکت های بورس و فرابورس در زمستان ۹۹

افزایش سرمایه شرکت های بورسی در طول سال با گزارش توجیهی افزایش سرمایه که مستند به مدارک قانونی و توجیه کننده سازمان بورس است، روی کدال می رود و سازمان پس از بررسی مستندات و مدارک، مجوز افزایش سرمایه صادر می کند.

افزایش سرمایه جدید شرکت های بورس و فرابورس در زمستان 99

افزایش سرمایه شرکت های بورسی در طول سال با گزارش توجیهی افزایش سرمایه که مستند به مدارک قانونی و توجیه کننده سازمان بورس است، روی کدال می رود و سازمان پس از بررسی مستندات و مدارک، مجوز افزایش سرمایه صادر می کند.

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و سود نقدی و میزان تجدید ارزیابی دارایی ها و آورده نقدی رخ می دهد و دلایل زیادی دارد مثل اصلاح ساختار مالی شرکت یا ارتقا توان مالی شرکت به منظور فعالیت بیشتر در حوزه تولید کالا و خدمات. در سال 99، صدها شرکت بورسی افزایش سرمایه داشته و خواهند داشت.

شرکت در افزایش سرمایه همیشه مناسب نیست چرا که سبب می شود تا میزان سهام افزایش یافته و پس از اعمال افزایش سرمایه، قیمت افت کرده و مدت ها سهم، لنگ دامنه نوسان و حجم مبنا و بازی های بازیگردان سهم شود که نمونه اش را در نمادهایی چون: خصدرا و خودرو و غیره در سال 99 مشاهده کردیم.

در ادامه، مجوز افزایش سرمایه برخی از شرکت های بورسی که از 50 درصد تا 3380 درصد را شامل می شود مشاهده می کنید.

پیشنهادهای هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه در شرکت ها

 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم فولاد مبارکه اصفهان 46 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم دماوند: 733  درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم فسرب: 3552 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم وبرق : 200 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم وگردش: 140 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم پلاسک: 40 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم پدرخش : 200 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم اوان : 150 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم حریل : 69 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم پاکشو : 29 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم وثنو : 150 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم پخش :  800 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم شنفت: 100 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم کماسه : 1132 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم والبر  : 810 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم وهنر : 101 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم سدید  :  873 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم وایران:  100 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم قنیشا: 1085 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم ورفاه : 796 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم شپاکسا:  298 درصد
 • پیشنهاد هیات مدیره به مجموع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه سهم شستا :  78 درصد

مواردی که در بالا ارائه شده، پیشنهاد هیات مدیره است و هنوز به تایید سازمان بورس نرسیده است. اما مواردی که در زیر مشاهده می کنید، تاییدیه سازمان بورس مبنی بر اعمال افزایش سرمایه است.

افزایش سرمایه

مجوز افزایش سرمایه فخوز به میران 162 درصد در آذر ماه 99

مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری آوا نوین با نماد وآوا به میزان 120 درصد از محل سود انباشته

مجوز افزایش سرمایه شرکت بیسکویت گرجی به میزان 50 درصد از محل سود انباشته

مجوز افزایش سرمایه صنایع کاغذ سازی کاوه با نماد چکاوه به میزان 180 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

مجوز افزایش سرمایه شرکت فولاد آلیاژی ایران با نماد فولاژ از محل سود انباشته به میزان 100 درصد

 

مجوز افزایش سرمایه شرکت توزیع داروپخش با نماد توزیع به میزان 100 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران

مجوز افزایش سرمایه کشت و صنعت پیاذر با نماد غاذر به میزان 112 درصد از محل سود انباشته به منظور اجرای طرح های توسعه و بازسازی خطوط تولید

مجوز افزایش سرمایه شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد با نماد زشگزا از محل سود انباشته به میزان 900 درصد برای اصلاح ساختار مالی

مجوز افزایش سرمایه شرکت شکر با نماد قشکر از محل مازاد تجدید ارزیابی داریی ها به منظور اصلاح ساختار مالی به میزان 1100 درصد

مجوز افزایش سرمایه شرکت ایران ترانسفو با نماد بترانس از محل سود انباشته به میزان 800 درصد به منظور اصلاح ساختار مالی

مجوز افزایش سرمایه شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) با نماد خکار از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی به میزان 50 درصد

مجوز افزایش سرمایه شرکت صنعتی آما با نماد فاما از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی به میزان 67 درصد

مجوز افزایش سرمایه شرکت سرامیک های صنعتی اردکان با نماد کسرا از محل سود انباشته به منظور عدم خروج نقدینگی جهت اجرای بخشی از طرح توسعه شرکت به میزان 68 درصد

مجوز افزایش سرمایه شرکت تولیدی ایران تایر با نماد پتایر از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان 3350 درصد به منظور اصلاح ساختار مالی برای حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

مجوز افزایش سرمایه شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان با نماد گکوثر به میزان 3381 درصدی که شرکت را رکورد دار افزایش سرمایه در سال 99 می کند از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر با نماد وصنا به میزان 50 درصد از محل سودانباشته به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و رشد پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت

مجوز افزایش سرمایه شرکت نیرو ترانس با نماد بنیرو به میزان 100 درصد از محل سود انباشته به منظور اصلاخ ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش

مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا با نماد وارس به میزان 300 درصد از محل سود انباشته

مجوز افزایش سرمایه شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (کسعدی) به میزان 100 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور افزایش تولید گرانول و سرامیک از طریق تجهیز خطوط تولید

مجوز افزایش سرمایه شرکت کارخانجات داروپخش با نماد دارو به میزان 100 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور افزایش ظرفیت تولید

مجوز افزایش سرمایه شرکت کشت و دامداری فکا با نماد فکا به میزان 300 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

مجوز افزایش سرمایه شرکت مبین انرژی خلیج فارس با نماد مبین به میزان 200 درصد از محل سود انباشته

شایعات درباره افزایش سرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی زیاد است. همچنین برای شرکت هایی که قصد عرضه اولیه دارند و پذیرش شده اند نیز شایعات درباره افزایش سرمایه آینده آن ها زیاد است. مراقب باشید که تحلیل شما مبتنی بر شواهد مستندل و مستند باشد تا خطا در تحلیل به دلیل شایعات و اطلاعات غیر راستی آزمایی شده، سرمایه شما را معطل و هدر ندهد. همواره با پول مازاد، سهام بنیادی جا مانده از رشد خریداری کرده و به صورت بلند مدت سهامداری کنید.

بیشترین سود در تاریخ بورس ایران (از جنس لبوتان 40 هزار برابری و دعبید 8000 برابری ظرف 20 سال)، مدیون سهامداری بلند مدت شامل دریافت افزایش سرمایه ها و سود نقدی و افزایش قیمت سهام بوده که سودهای رویایی را به پرتفو سرمایه گذار تقدیم کرده است. لذا نگاه کوتاه مدتی خود در بورس ایران با تراژدی دامنه نوسان 5 درصدی را به نگاه بالای یکسال ارتقا دهید.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر