تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
طراحی سایت سازمند
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
طراحی سایت سازمند

نیازمند دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر همسایگان هستیم

درک دکتر رضایی از سیاست خارجی، یک درک اقتصادی واقع بینانه و عملگرایانه است و به درستی معتقد است تمرکز دستگاه سیاست خارجی باید تقویت پیوندهای اقتصادی ایران با کشورهای همسایه در چارچوب درک ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک باشد.

نیازمند دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر همسایگان هستیم

موسوی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: باید در دیپلماسی از جو سیاسی و شعارهای زیبا عبور کنیم و متوجه شویم که به دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر همسایگان نیازمندیم.

دکتر سید علی موسوی نماینده ملکان در مجلس و عضو کمیسیون صنایع در گفتگو با تابناک، ضمن استقبال از سخنان اخیر دکتر محسن رضایی مبنی بر "نیاز کشور به دیپلماسی اقتصادی با اولویت تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه"، گفت: درک دکتر رضایی از سیاست خارجی، یک درک اقتصادی واقع بینانه و عملگرایانه است و به درستی معتقد است تمرکز دستگاه سیاست خارجی باید تقویت پیوندهای اقتصادی ایران با کشورهای همسایه در چارچوب درک ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک باشد.

موسوی افزود: واقعیت این است که بسیاری از حرفها که رسانه های بیگانه درباره دیپلماسی ایران می گویند، نیازهای واقعی کشور و مردم نیست. نیاز کشور ما جهش تولد و رونق تولید و ایجاد اشتغال است و تحقق این هدفها در گرو یک دیپلماسی اقتصادی با اولویت بخشیدن به روابط با همسایگان است و سفرای کشور باید از نقش قدیمی خود که محدود به سیاسی است، خارج شوند و تلاش بیشتری برای منافع اقتصادی کشور کنند.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان