پماد درمان بواسیر
وردپرس 24
پماد درمان بواسیر
وردپرس 24
بست ویکی

متن انگلیسی درباره دوست با جملات و مفاهیم زیبا

در این بخش از سرگرمی مجل آرگا مجموعه ای از متن انگلیسی درباره دوست با جملاتی زیبا و پرمفهوم در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد که امیدواریم از بین آن ها بتوانید جمله ای زیبا را برای ارسال انتخاب کنید.

متن انگلیسی درباره دوست با جملات و مفاهیم زیبا

داشتن دوست صمیمی و خوب از بزرگ ترین نعمت هایی است که باید قدرش را دانست و اگر شما تمایل دارید دوستان صمیمی تان را غافلگیر کنید می توانید متن انگلیسی درباره دوست با مضمونی زیبا و دلنشین را برای آن ها در مناسبت های خاص یا بدون هیچ مناسبتی ارسال کنید.

متن انگلیسی درباره دوست با جملاتی زیبا

جملات درباره دوست دارای مضمونی صمیمی و طنز و … می باشند که شما می توانید از بین آن ها متنی زیبا را برای دوستان خود ارسال نمایید و به آن ها یادآوری کنید که در هر شرایطی به یادشان هستید.

 متن انگلیسی درباره دوست

متن انگلیسی در مورد دوست

A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have

دوست خوب مانند شبدر چهار برگ است، پیدا کردنش سخت است و داشتنش خوش شانسی.

**************

 True friends are like morning ,you can’t have them whole day .., But can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & forever…

دوستان حقیقی مثل صبح هستند ، تو نمی توانی برای همه روز آنها را داشته باشی ، اما میتوانی مطمئن باشی آنها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز ، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

**************

Good friend don’t let you do stupid things … alone

دوست خوب نمی گذارد کارهای احمقانه را به تنهایی انجام دهی!

**************

If you have great friends, take the time to let them know that they are great

وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

جملاتی در مورد دوست

متن انگلیسی درباره دوست همراه با ترجمه فارسی

The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul

خوبی دوستان جدید این است که انرژی تازه ای به روحت تزریق می کنند.

**************

 Good friends are like stars. You don’t always see them, but you know they’re always there

دوستان خوب مانند ستاره ها هستند، همیشه آن ها را نمی بینی اما می دانی همیشه آن جا هستند.

**************

A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are

دوست کسیه که گذشته تو رو درک می کنه، به آینده تو ایمان داره و تو رو با همین طوری که هستی قبول داره

جملات انگلیسی درباره دوست
جمله زیبا انگلیسی در مورد دوست

Nothing makes the earth seem so spacious as to have friends at a distance; they make the latitudes and longitudes

هیچ چیزی نمی تواند باعث شود زمین آن قدر بزرگ به نظر برسد که میان دوستان فاصله بیندازد، بلکه این دوستان هستند که طول و عرض جغرافیایی را تعریف می کنند.

**************

In my friend, I find a second self

در دوستم، خود دومم را پیدا کردم.

**************

A old and true friend reaches for your hand and touches your heart

دوست قدیمی و واقعی دستانت را می گیرد و قلبت را لمس می کند.

متن انگلیسی درباره دوست با مضامین زیبا

جملات زیبا انگلیسی در مورد دوست

A friend who understands your tears is much more valuable than a lot of friends who only know your smile

دوستی که اشک تو را می فهمد با ارزش تر از دوستانی است که تنها لبخند تو را درک می کنند.

**************

True friends are like morning ,you can’t have them whole day ..,

But can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & forever…

دوستان حقیقی مثل صبح هستند ،

تو نمی توانی برای همه روز آنها را داشته باشی ،

اما میتوانی مطمئن باشی آنها پیش تو خواهند بود.

**************

True friends are the ones who lift you up

when no one else has noticed you’ve fallen

دوستان واقعی کسانی هستند که تو را از زمین بلند می کنند

زمانی که هیچ کس حتی به افتادن تو توجهی نکرده است.

متن پرمحتوا انگلیسی درباره دوست

جمله های انگلیسی در مورد دوست با مضمون پرمحتوا

.Friend is the

sunshine of life

دوست

خورشید زندگی است.

**************

A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount

of happiness and tears mixed,

the result is a colorful bridge between two hearts

دوستی عمیق مثل رنگین کمونه،وقتی مقدار معینی از اشک و شادی

با هم مخلوط می شن،نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.

**************

Good friends care for each other… close friends understand each other… and true friends Stay forever…

دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می کنند،و دوستان واقعی برای همیشه می مانند….

متن انگلیسی درباره دوست با جملاتی دلنشین

متن ناب در مورد رفیق

 Being a friend is not just sharing a joke, a conversation, a cup of coffee or a funny story. It means sharing an honest and true part of yourself.

دوستی صرفا تبادل گفتگو،جک ،یک قصه خنده داریا خوردن یک فنجان قهوه نیست،بلکه به معنای تبادل قسمتی از وجود صادقانه شماست.

**************

.A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words

یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه ‎و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی ‎اونا رو واسه ات بخونه.

**************

 God evidently does not intend us all to be rich, or powerful, or great, but He does intend us all to be friends

‎آشکار است که خداوند صلاح ندیده است ‎که ما همه ثروتمند، قدرتمند یا بزرگ باشیم ولی او اراده کرده است که همگی دوست یکدیگر باشیم.

متن انگلیسی و زیبا درباره دوست

در این مطلب گلچینی از متن انگلیسی درباره دوست را پیش رو داشتید که امیدواریم از مطالعه آن ها نهایت بهره را برده باشید و مورد توجه تان قرار گرفته باشند.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان