رقابت بر سر منابع و تهدید علیه صلح

آب «مساله اصلی زیست محیطی و اجتماعی قرن بیست و یکم» است. بحران آب ژئوپلیتیکی است و رقابت بر سر منابع، صلح را تهدید می کند.

رقابت بر سر منابع و تهدید علیه صلح

به گزارش خبرآنلاین، نشریه فرانسوی لاکروا در گزارشی نوشت: آب «مساله اصلی زیست محیطی و اجتماعی قرن بیست و یکم»است. بحران آب بین المللی و ژئوپلیتیکی است.

طوفان، سیل، خشکسالی... افزایش تعداد بلایای طبیعی در سراسر جهان نشان می دهد که بحران اقلیمی بحران آب است.

با افزایش جمعیت، پیش بینی می شود تعداد افرادی که دسترسی کافی به آب ندارند تا سال 2050 از 5 میلیارد نفر فراتر رود. بحران آب نیز ژئوپلیتیکی است و رقابت بر سر منابع، صلح را تهدید می کند.

در سال 2010، کشورهایی که در سازمان ملل متحد گرد آمدند، دسترسی به آب آشامیدنی را به عنوان یک حقوق اساسی بشر به رسمیت شناختند. در سال 2015، آنها متعهد شدند تا سال 2030 به دسترسی جهانی و مدیریت پایدار آب دست یابند.

صد و هفت کشور در مسیر تضمین مدیریت پایدار آب یا دسترسی جهانی تا سال 2030 نیستند. رویارویی با این چالش ها غیرممکن نیست، راه حل هایی مانند بهبود مدیریت مشترک آب، حفاظت از منابع، برنامه ریزی بهتر، تامین مالی را به شدت افزایش دهد.

چارچوب کلی باید توسط سازمان ملل متحد با مأموریت گردآوری منظم کشورها، تسریع و هماهنگی تلاش ها، بسیج اراده سیاسی و تضمین اهداف بین المللی ایجاد شود.

311311

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان