تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب خواهر زاده

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب خواهر زاده خود را ببیند ، نشانه آن است که در آیندة نزدیک امتحانات غیر منتظره ای از او خواهد شد .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر