تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب استرالیا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما در استرالیا هستید : دوستان برای شما توطئه خواهند کرد.

به استرالیا میروید : وقایعی گرد روابط شخصی شما با دیگران رخ خواهد داد .

استرالیا را برای رفتن به کشور دیگر ترک میکنید : غم و اندوه

به استرالیا تبعید شده اید : روابط عشقی شما در شرایط بدی هستند .

از استرالیا اخراج شده اید : به کارهایتان کمی نظم و ترتیب بدهید .

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان