تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تهران بار

تعبیر خواب تاکسی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید تاکسی سوار شده اید ، نشانه لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای دوست داشتنی است .

2ـ اگر ببینید هنگام شب با دیگران سوار تاکسی می شوید ، علامت آن است که می خواهید رازی را از دوستان خود پنهان کنید .

3ـ اگر با زنی سوار تاکسی شوید ، حاکی از آن است که رسوایی شما را بدنام خواهد ساخت .

4ـ اگر خواب ببینید مشغول راندن تاکسی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کاری که به چنگ می آورید ، پشرفت اندکی خواهید کرد .

 

لیلا برایت می گوید:

دیدن تانک در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر خواب ببینید که مشغول راندن تانکى هستید، بیانگر موفقیت در امور کارى است.

 

هانس کورت می گوید:

اگر خواب ببینید به وسیله‏ى تانکى با دشمن مى‏جنگید، به این معنا است که موقعیت‏هاى خوبى براى پیشرفت پیش رو دارید.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان