تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تقویتی کنکور
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن کنجد فدک

دسته بندی آنتی بیوتیک ها چگونه است؟

آنتی بیوتیک ها در میان داروهای رایج تجویز شده در پزشکی مدرن هستند. آنتی بیوتیک ها با کشتن یا آسیب رساندن به باکتری بیماری را درمان می کنند. اولین آنتی بیوتیک پنی سیلین بود، که به طور تصادفی کشف شد. دسته بندی آنتی بیوتیک ها متفاوت است .آن ها امروزه دسته بندی های مختلفی دارند و بیش از ۱۰۰ آنتی بیوتیک مختلف برای عفونت های مضر و حیاتی وجود دارد.

آنتی بیوتیک ها در میان داروهای رایج تجویز شده در پزشکی مدرن هستند. آنتی بیوتیک ها با کشتن یا آسیب رساندن به باکتری بیماری را درمان می کنند. اولین آنتی بیوتیک پنی سیلین بود، که به طور تصادفی کشف شد. دسته بندی آنتی بیوتیک ها متفاوت است .آن ها امروزه دسته بندی های مختلفی دارند و بیش از 100 آنتی بیوتیک مختلف برای عفونت های مضر و حیاتی وجود دارد.

.دسته بندی آنتی بیوتیک ها

گرچه آنتی بیوتیک ها برای انواع مختلف عفونت مفید هستند، مهم است بدانیم که آنتی بیوتیک ها فقط با عفونت های باکتریایی مواجه می شوند. آنتی بیوتیک ها در برابر عفونت های ویروسی (مثلا سرماخوردگی) و عفونت های قارچی (مانند کرم سلولی) بی فایده هستند. پزشک شما بهترین را می تواند تعیین کند که آیا آنتی بیوتیک مناسب برای وضعیت شما است یا خیر.

گرچه بیش از 100 آنتی بیوتیک وجود دارد، اکثریت از چند نوع دارو استفاده می کنند. موارد زیر دسته های اصلی آنتی بیوتیک ها هستند:

1. پنی سیلین ها مانند پنی سیلین و آموکسی سیلین.

2. سفالوسپورین ها مانند سفالکسین.

3. ماکرولیدها مانند آریترومایسین، کلاریترومایسین و آزیترومایسین.

4. فلوروکینولون ها مانند سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین و افلوکساسین.

5. سولفونامیدها مانند کوتریموکسازول و تری متوپریم.

6. تتراسایکلین ها مانند تتراسایکلین و داکسی سایکلین.

7. آمینوگلیکوزیدها مانند جنتامایسین و توبرامایسین.

انواع آنتی بیوتیک ها

اکثر آنتی بیوتیک ها دارای دو نام، نام تجاری یا برند هستند که توسط شرکت دارویی تولید می شوند و یک نام عمومی بر اساس ساختار شیمیایی آنتی بیوتیک یا کلاس شیمیایی است.

هر آنتی بیوتیک تنها برای انواع خاصی از عفونت موثر است و پزشک شما بهترین توانایی شما را در مقایسه با داروهای موجود دارد. همچنین ممکن است یک فرد آلرژی داشته باشد که یک کلاس از آنتی بیوتیک را از بین ببرد، مانند آلرژی پنی سیلین که مانع از تجویز آموکسی سیلین از پزشک شما می شود.

در هنگام انتخاب یک آنتی بیوتیک دیگر عوامل ممکن است مورد توجه قرار گیرد. هزینه دارو، برنامه دوز و عوارض جانبی رایج اغلب در نظر گرفته می شود. الگوهای عفونت در جامعه شما نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرد.

نظرات خوانندگان ارسال نظر
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر