روغن ارده کنجد
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

گناهان دائمیه چیست؟

تعبیر گناهان دائمیه معنای صحیح ندارد. گناه کار دائمی داریم، اما گناهان دائمیه نداریم، گناه همیشه گناه است

تعبیر گناهان دائمیه معنای صحیح ندارد. گناه کار دائمی داریم، اما گناهان دائمیه نداریم، گناه همیشه گناه است. انسان مادامی که آلوده به گناهی باشد و از آن توبه نکند گناه کار محسوب میشود. البته گناهان متفاوت هستند. بعضی از گناهان آثار بسیار بدی دارند مانند: بدعت گذاری و بر پا کردن یک سنّت سیئه و و ناپسند در جامعه، تا مادامی که این سنّت سیئه در جامعه ودر فکر و ذکر مردم هست و جامعه را دچار انحراف میکند، برای آن شخص سنّت گذار گناه نوشته میشود، مانند کسی که بت پرستی را رواج داد یا کسانی که اماکن و جایگاهی برای اشاعه فساد ایجاد میکنند گرچه خودشان بمیرند مادامی که آن مکان فساد وجود دارد برای آن شخص گناه ثبت میشود.
در روایت آمده است: من استنّ حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها من غیر أن ینقص من أجورهم شیء ومن استنّ سنّة سیئة فعلیه وزرها من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارهم شیء؛ هر کس سنّتی نیکو نهد پاداش آن پاداش کسانی که بدان عمل کنند به وی داده شود بی آن که از پاداش عمل کنندگان چیزی کم شود و کسی که سنّت زشتی بنا نهد گناه آن و گناه عمل کنندگان به آن به وی رسد بی آنکه از گناه آنان کاسته شود.
گاهی یک گناه آثار بسیار بدی ایجاد میکند، مثلاً گاهی با یک حرف اهانتآمیز به فردی او را دچار بیماری طاقت فرسا میکند یا او را از اعتبار میاندازد. اینها گناهانی بسیار بزرگ است و برخی از گناهان هم انسان را به کفر میکشاند.
توبه و پشیمانی از گناه، انسان را پاک میگرداند. پیامبر(ص) فرمود: پشیمانی از گناه توبه است.
امام صادق (ع) فرمود: هر بندهای که دچار گناهی شود پس پشیمان شود خداوند او را میآمرزد.
 

 


منبع : پاسخگو
نظرات خوانندگان ارسال نظر
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر