روغن ارده کنجد
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

چرا بعضی از مردم گناهکارند ؟

عوامل مختلف در فساد افراد دخالت دارد که مهمترین آنها عبارتند از: ۱- محیط ناسالم خانواده:  اولین محیطی که زمینه انحراف را در فرد به وجود میآورد، خانواده است

عوامل مختلف در فساد افراد دخالت دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
1- محیط ناسالم خانواده:  اولین محیطی که زمینه انحراف را در فرد به وجود میآورد، خانواده است. تحقیقات و شواهد زیادی گویای این واقعیت است که بسیاری از منحرفان به خانواده هایی تعلق دارند که از نظر تربیتی ضعیف میباشند و مادر یا پدر منحرفی داشتهاند. از پدر مشروبخوار و مادر بدکار فرزندان صالح کمتر بار میآد. یا در خانوادهای بوده که از محبت و تفاهم چندان خبری نبوده و یا از نعمت پدر محرم بوده است و یا مادرش طلاق گرفته و همواره شاهد درگیری و زاعهای پدر ومادر بوده است.
 2 - محیط ناسالم مدرسه و محل زندگی: دوستان و اطرفیان نقش مؤثری در شکلگیری شخصیت انسان دارند. رفاقت با افراد منحفرف خواه ناخواه در گرایش آدمی به زشتیها و پلیدیهای اخلاقی وعملی مؤثر است .
امام صادق(ع) میفرماید: آن که با دوست ناباب رفاقت داشته باشد، حتما آلوده میشود.
3 - بیکاری:  آن چه بیشتر جوانان را به انحراف میکشاند، بیکاری است، امام علی(ع) میفرماید: ... فراغت زیاد باعث تباهی میشود.
4- فقر:  یکی از عوامل انحراف و بدکاری، فقر و تهیدستی است. امام علی(ع) میفرماید: فقر باعث نقصان دین، سراسیمگی عقل و برانگیختن خشم میشود.
5- ضعف ایمان:  بسیاری از مفاسد اجتماعی ریشه در عدم التزام به اصول اسلامی دارد.
کسی که ایمان واقعی نداشته باشد، به راحتی دست به جنایت و ظلم و تضییع حقوق دیگران میزند.
 

 


منبع : پاسخگو
نظرات خوانندگان ارسال نظر
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر