تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خرید از آمازون
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خرید از آمازون
خواندنی ها برچسب :

تاس کباب مرغ

سینه مرغ: 2 عدد، بزرگ و پوست‌گرفته و دو نیم شده. ران مرغ: 4 عدد، پوست گرفته
پیشخوان