شرایط و آداب استخاره
استخاره منحصر به جايى است كه مثبت يا منفى بودن كار بر انسان روشن نباشد و با تفكّر و حتّى مشورت كردن با افراد مطلع هم روشن نشود؛ جاى استخاره اینجاست و در غير اين صورت استخاره كردن، اشتباه است.

از استخاره هاى مكرّر در يك موضوع بايد پرهيز كرد (مگر اين كه فاصله زمانی قابل توجّهى بین استخاره ها باشد و يا اين كه شرايط تغيير كند). در استخاره هاى مكرّر، همان استخاره اوّل معتبر است و بقيّه اعتبارى ندارد.

انسان بعد از استخاره - با شرايطى كه در بالا گفته شد - باید ترديد نكند و به دنبال آن به راه بيفتد و از خدا خير و صلاح خويش را بطلبد و بر ذات پاك او توكّل كند، و مطمئن باشد نتيجه خواهد گرفت.

توصیه شده انجام استخاره با وضو و در حالت ارتباط قلبی و توجه به خداوند متعال باشد .

به فتوای مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم شیرازی و برخی مراجع دیگر، استخاره با استفاده از نرم افزار مانعی ندارد
استخاره
لطفا پس از نیت و سه بار خواندن سوره اخلاص (قل هو الله احد) روی قران کلیک نمایید