روغن کنجد فدک در بامیلو
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن کنجد فدک در بامیلو
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

انتقاد شدید یک بازیگر به کارهای مجری معروف

رفتار مجری معروف تلویزیون با کودکان میهمان برنامه اش صدای اعتراض سینماگر را در آورد.

ایران آنلاین: رفتار مجری معروف تلویزیون با کودکان میهمان برنامه اش صدای اعتراض سینماگر را در آورد

.امیر محمدزند خطاب به علی ضیا و تلویزیون نوشت: چرا با بچه هایی که به اقتضای سن و به خاطر فیزیک شان بامزه اند این کار را می کنید؟

می دانید چه خیانتی به این بچه ها می کنید؟:این شهرت هیچ آینده ای نداردچرا با بچه هایی که به اقتضای سن و به خاطر فیزیک شان بامزه اند این کار را می کنید؟

انتقاد شدید یک بازیگر به کارهای مجری معروف

نظرات شما
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
سینما تیکت
رایتلآی هومروغن کنجد فدکایران نوین