روغن ارده کنجد
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

مفهوم رضایت از زندگی

مفهوم رضایت از زندگی، هرچند که با مفاهیم دیگری مانند خوش‌بینی و شادکامی نزدیک است، اما تعریف خاص خود را دارد. رضایت از زندگی به معنی احساس فرد در مورد عملکرد و شرایط زندگی‌اش است.

سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی را به صورت زیر تعریف کرده است

درک و آگاهی افراد از موقعیت خود در زندگی در متن فرهنگ و نظام ارزش‌های  محل زندگی‌شان و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و مسائل مربوط به خود فرد می‌باشد و با عوامل زیر مرتبط است:

  •  سلامت جسمانی
  •   وضعیت روانی 
  •   میزان استقلال
  •   روابط اجتماعی
  •   باورها و ارزش‌ها

این درک و آگاهی به دو صورت عینی و ذهنی بروز می‌کند. جنبه عینی کیفیت زندگی همان شیوة رفتارهای قابل مشاهده فرد در جنبه‌های مختلف زندگی است، از این‌رو مردم با مشاهده نحوة زندگی یک فرد می‌توانند در مورد کیفیت زندگی او قضاوت کنند. ولی جنبه مهم‌تر کیفیت زندگی تصور ذهنی آن است. به این معنی که امکان دارد دیگران با مشاهدة رفتار فرد، کیفیت زندگی او را مثبت ارزیابی کنند، اما خود فرد چندان تصور مثبتی از آن نداشته باشد. این جنبه ذهنی از کیفیت زندگی را، "رضایت از زندگی" می‌نامند که دربردارندة جنبه‌های گوناگونی از زندگی می‌شود و دارای ثبات نسبی است. به عبارت دیگر یک فرد زمانی از زندگی‌اش راضی است که احساس درونی مثبت و نسبتاً پایایی به جنبه‌های مختلف زندگی‌ خود داشته باشد.

رضایت از زندگی

برای روشن شدن مفهوم رضایت، آن را از چهار بعد فرصت در زندگی، نتایج حاصل در زندگی، ویژگی‌های درونی و ویژگی‌های بیرونی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فرصت‌هایی که در زندگی هر فرد وجود دارد با نتایجی که او به دست می‌آورد متفاوت است. یک فرد ممکن است فرصت‌های زیادی را به دلایل مختلفی از دست بدهد یا از فرصت‌های اندک خود به بهترین نحو استفاده کند. برای درک بیشتر این مطلب به جدول زیر توجه کنید.

گاهی اوقات مفاهیمی مانند لذت، رضایت مقوله‌ای و تجربة اوج با مفهوم رضایت از زندگی اشتباه گرفته می‌شود. لذت، یک احساس خوشی‌ ‌گذرا و محدود به رفتار یا رویداد خاصی مانند خوردن یک غذای خوشمزه و یا خواندن یک کتاب خوب است.

رضایت مقوله‌ای، به رضایتمندی در حوزه خاصی از زندگی مثل کار، خانواده وغیره و نه تمام جنبه‌ها مربوط است. احساس تجربه اوج، نیز به دوره‌های زمانی محدود در زندگی که توأم با رضایت است، گفته می‌شود اما منظور از رضایت از زندگی احساس خرسندی نسبتاً پایدار و همه‌جانبه در زندگی است که به آسانی متزلزل نمی‌شود.

رضایت مندی از زندگی

به طور خلاصه می‌توان گفت رضایت از زندگی به معنی احساس فرد در مورد عملکرد و شرایط زندگی‌اش و یا به عبارت دیگر ارزیابی سلامت و بهزیستی‌اش می‌باشد که شامل موارد زیر است:

  •   دیدگاه اطرافیان درباره زندگی شخص
  •   رضامندی فرد از زندگی فعلی‌
  •   رضامندی فرد از گذشته
  •   رضامندی فرد از آینده‌
  •   میل به بهبود زندگی

 

انواع رضایت از زندگی

  گذرا پایدار

بخشی از زندگی

لذت

رضایت مقوله ای

کل زندگی

تجربه اوج

رضایت از زندگی


 

ارتباط میان فرصت‌های زندگی و ویژگی‌های بیرونی و درونی

 

ویژگی بیرونی

ویژگی درونی

فرصت در زندگی

قابلیت زندگی در محیط

احساس توانایی زندگی کردن

نتایج کسب شده در زندگی

سودمندی و کارآمدی

رضایت از زندگی

 

نظرات خوانندگان ارسال نظر
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر