روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

فروش ۶۵.۲ میلیارد ریال سفته و برات در تهران/ معادل ۸۰۰برگ سفته و برات واخواست شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا، براساس آمار بانک مرکزی حدود 65 میلیارد و 200 میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه 99 در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل 300.9 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.1 درصد کاهش یافت. در دو ماه اول سال 99 بالغ بر 81.4 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 6.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اردیبهشت ماه 99 معادل 800 برگ سفته و برات به مبلغی معادل 207.6 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 103.1 و 112.6 رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب 280.4 درصد و 570.2 درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 23.5 درصد و از لحاظ مبلغ 48.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه 1399 به عدد 109.2 رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه 1398 معادل 91.1 بوده است. در دو ماه اول سال 1399 معادل 1000 برگ سفته و برات به مبلغی معادل 238.6 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید.

در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 65.1 و 64.7 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 0.5 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 12.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول سال 1399 به عدد 85.7 رسید. عدد شاخص مذکور در دو ماه اول سال 1398 معادل 86.8 بوده است.

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر