تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
آکام آتا
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
آکام آتا

تعبیر خواب تمبر پستی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن تمبرپستی در خواب ، علامت انظباط کاری و گرفتن پاداش است .

2ـ استفاده از تمبرهای باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است .

3ـ گرفتن تمبر از کسی در خواب ، نشانه آن است که به سرعت امتیازاتی در زندگی به دست خواهید آورد .

4ـ دیدن تمبرهای پاره در خواب ، نشانه وجود مانع در راه شماست .

 

لیلا برایت می گوید:

دیدن تمبرهاى خارجى در خواب نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر