روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تعبیر خواب اقاقیا

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب گل اقاقیا در فصل : ناکامی و مصیبت بزرگ در انتظار شماست .

خواب گل اقاقیا خارج از فصل : آرزوهایتان برآورده می شود .

به شما گل اقاقیا می دهند : شما یک دوست صادق دارید .

گل اقاقیا را بو می کنید : اوقات خوشی فرامی رسد.

تعبیرخواب
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر