همیشه خریدن طلا نیازمند صرف هزینه گزاف نیست و شما می‌توانید با صرف کم‌ترین هزینه انگشتری زیبا و منحصر به فرد تهیه کنید. در آلبوم زیر مدل‌های متنوع و فانتزی از انگشترهای کیا گالری را برای شما گردآوری کرده‌ایم که قیمت آن زیر 500 هزار تومان است.

حدود قیمت: 500 هزار تومان

پیشنهاد طلا زیر 500 هزار تومان

حدود قیمت: 500 هزار تومان

پیشنهاد طلا زیر 500 هزار تومان

حدود قیمت: 334 هزار تومان

پیشنهاد طلا زیر 500 هزار تومان

حدود قیمت: 376 هزار تومان

پیشنهاد طلا زیر 500 هزار تومان

حدود قیمت: 520 هزار تومان

پیشنهاد طلا زیر 500 هزار تومان

حدود قیمت: 500 هزار تومان

پیشنهاد طلا زیر 500 هزار تومان

حدود قیمت: 334 هزار تومان

پیشنهاد طلا زیر 500 هزار تومان

حدود قیمت: 296 هزار تومان

پیشنهاد طلا زیر 500 هزار تومان

حدود قیمت:316 هزار تومان

پیشنهاد طلا زیر 500 هزار تومان

حدود قیمت: 296 هزار تومان

پیشنهاد طلا زیر 500 هزار تومان

حدود قیمت: 293 هزار تومان

پیشنهاد طلا زیر 500 هزار تومان

حدود قیمت: 286 هزار تومان

پیشنهاد طلا زیر 500 هزار تومان