تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خرید از آمازون
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خرید از آمازون
خواندنی ها برچسب :

مقام-معظم-رهبری

اوایل که ما به ایران آمده بودیم، چون خانواده شهدا کم بودند، رسیدگی بهتری داشتند اما در طول زمان که شهدای فاطمیون بیشتر شدند و اوضاع اقتصادی ایران هم با سختی‌هایی روبرو شد، رسیدگی‌ها هم کمتر شد.
اوایل که ما به ایران آمده بودیم، چون خانواده شهدا کم بودند، رسیدگی بهتری داشتند اما در طول زمان که شهدای فاطمیون بیشتر شدند و اوضاع اقتصادی ایران هم با سختی‌هایی روبرو شد، رسیدگی‌ها هم کمتر شد.
مشارکت انتخاباتی به کارنامه و محبوبیت نامزدها مربوط است یا به "مشروعیت نظام"!؟ مقام معظم رهبری طی بیاناتی در سال 94 به این سؤال فلسفی پاسخ دادند.
مشارکت انتخاباتی به کارنامه و محبوبیت نامزدها مربوط است یا به "مشروعیت نظام"!؟ مقام معظم رهبری طی بیاناتی در سال 94 به این سؤال فلسفی پاسخ دادند.
«هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است.» این جملات بخشی از اطلاعیه اخیر روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب است و درباره مطالب و تفسیرهایی از برخی استفتائات اخیر منتسب به دفتر معظم له منتشر شده بود که شائبه ورود به رقابت های انتخاباتی را به ذهن متبادر می کرد
«هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است.» این جملات بخشی از اطلاعیه اخیر روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب است و درباره مطالب و تفسیرهایی از برخی استفتائات اخیر منتسب به دفتر معظم له منتشر شده بود که شائبه ورود به رقابت های انتخاباتی را به ذهن متبادر می کرد
«هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است.» این جملات بخشی از اطلاعیه اخیر روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب است و درباره مطالب و تفسیرهایی از برخی استفتائات اخیر منتسب به دفتر معظم له منتشر شده بود که شائبه ورود به رقابت های انتخاباتی را به ذهن متبادر می کرد
«هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است.» این جملات بخشی از اطلاعیه اخیر روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب است و درباره مطالب و تفسیرهایی از برخی استفتائات اخیر منتسب به دفتر معظم له منتشر شده بود که شائبه ورود به رقابت های انتخاباتی را به ذهن متبادر می کرد
«هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است.» این جملات بخشی از اطلاعیه اخیر روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب است و درباره مطالب و تفسیرهایی از برخی استفتائات اخیر منتسب به دفتر معظم له منتشر شده بود که شائبه ورود به رقابت های انتخاباتی را به ذهن متبادر می کرد
«هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است.» این جملات بخشی از اطلاعیه اخیر روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب است و درباره مطالب و تفسیرهایی از برخی استفتائات اخیر منتسب به دفتر معظم له منتشر شده بود که شائبه ورود به رقابت های انتخاباتی را به ذهن متبادر می کرد
پیشخوان