تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
آکام آتا
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
آکام آتا
خواندنی ها برچسب :

آلمان

رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه پایانی سال 2019 صفر درصد اندازه‌گیری شد.
کاخ سفید و کنگره در کنار تروئیکای اروپایی در یک هماهنگی آشکار مشغول شبیخون اقتصادی علیه ملت ایران هستند. اما در این سوی میدان هیچ نشانه‌ای از آرایش جنگ اقتصادی در دولت مشاهده نمی‌شود.
هوآوی به عنوان کارفرمای برتر در سال 2020 میلادی در کشورهای مختلف اروپایی انتخاب شد.