دعاهای از دست رفته صحیفه سجادیه (مستدرکات صحیفه)

به نقل از سایت امام سجاد(ع)، با توجه به این که تعدادی از دعاهای صحیفه سجادیه از دست رفته است، تعدادی از علمای بزرگ شیعه تلاش کرده‌اند با جستجو در کتاب‌های روایی و آثار به‌جا مانده از اصحاب، به تعدادی دیگر از ادعیه‌ی منتسب به امام زین العابدین دست یابند

دعاهای از دست رفته صحیفه سجادیه  (مستدرکات صحیفه)

به نقل از سایت امام سجاد(ع)، با توجه به این که تعدادی از دعاهای صحیفه سجادیه از دست رفته است، تعدادی از علمای بزرگ شیعه تلاش کرده‌اند با جستجو در کتاب‌های روایی و آثار به‌جا مانده از اصحاب، به تعدادی دیگر از ادعیه‌ی منتسب به امام زین العابدین دست یابند. این ادعیه که با عنوان « مستدرکات صحیفه » جمع‌آوری شده است، به هشت جلد یا بیشتر می‌رسد که بعضی از آنها عبارت‌اند از:

1- آنچه مرحوم ملانقی زیاآبادی قزوینی با عنوان « مما یلحق به » پس از پایان ادعیه آورده است و مشتمل بر 14 دعاست.

2- صحیفه ثانیه سجادیه تدوین صاحب الوسائل، شیخ محمد حسن حر عاملی.

3- صحیفه‌ای دیگر تدوین شیخ محمد بن علی حرفوسی.

4- صحیفه ثالثه سجادیه تدوین میرزا عبدالله افندی صاحب ریاض العما و از بهترین شاگردان علامه مجلسی.

5- صحیفه رابعه سجادیه تدوین حاج میرزا حسین ابن محمد نقی نوری.

6- صحیفه خامسه تدوین سید محسن امین حسینی عامل که شامل 182 دعاست.

7- صحیفه سادسه تدوین شیخ صالح بن میرزا فضل الله مازندرانی حائری.

8- صحیفه تدوین شیخ محمد باقر بن محمد حسن بیرجندی قائمی.

9- صحیفه سابعه تدوین شیخ هادی بن عباس آل کاشف الفطاء.

10- صحیفه ثامنه تدوین حاج میرزا علی حسینی مرعشی شهرستانی حائری.

 با توجه به این که تعدادی از دعاهای صحیفه سجادیه از دست رفته است، تعدادی از علمای بزرگ شیعه تلاش کرده‌اند با جستجو در کتاب‌های روایی و آثار به‌جا مانده از اصحاب، به تعدادی دیگر از ادعیه‌ی منتسب به امام زین العابدین دست یابند. این ادعیه که با عنوان « مستدرکات صحیفه » جمع‌آوری شده است، به هشت جلد یا بیشتر می‌رسد.

اخیراً مجموعه‌ای به نام« الصحیفه السجادیه الجامعه» انتشار یافته است که حاوی همه‌ی ادعیه مذکور در صحیفه‌های فوق و ادعیه «صحیفه سجادیه» اصلی است که به شکل موضوعی تنظیم شده است. البته بهتر بود بین ادعیه صحیفه کامله و سایر ادعیه تفکیکی صورت گرفته بود تا ارزش ادعیه کتاب اصلی محفوظ می‌ماند.


منابع:

الذریعه، ‌ج 15، ص 18 تا 20

 امام شناسی علامه طهرانی - ج 15، ص 54 به بعد

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان