تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خرید از آمازون
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خرید از آمازون
خواندنی ها برچسب :

میقات-موسی-علیه-السّلام

در ماهنامه قرآنی ندای وحی، سال نهم، شمارۀ 92 و 93 مقاله ای در تفسیر سورۀ قدر از استاد شهید مطهری قدّس سرّه چاپ شده که در آن بحث از شب قدر به میان آمده است. استاد درقسمتی از مقاله می فرماید:
پیشخوان