روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خواندنی ها برچسب :

شهردار-سابق

قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین از صدور رای بدوی متهمان پرونده یکی از شهرداری‌های استان با عناوین اتهامی فراهم کردن موجبات ارتشاء و گرفتن رشوه خبر داد.