روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خواندنی ها برچسب :

آلاینده-ازن

هوای تهران در تابستانی که گذشت 75 روز در شرایط سالم و 18 روز در شرایط نامطلوب قرار داشت.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت طی برخی ساعات امروز (3 مهر) در شرایط نامطلوب قرار می‌گیرد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت طی 24 ساعت گذشته در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران پیش‌بینی کرده است که بعد ازظهر امروز (25 شهریور) احتمال افزایش آلاینده ازن در تهران وجود دارد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، به دنبال افزایش موقتی غلظت برخی آلاینده‌ها در هوای پایتخت طی امروز (24 شهریور)، کیفیت هوا در برخی مناطق برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران افزایش سرعت باد در برخی ساعات امروز (23 شهریور) آسمان برخی مناطق پایتخت را غبار آلود می‌کند..
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کیفیت هوای پایتخت هوای در شرایط سالم قرار دارد ولی در طول روز طی برخی ساعات غلظت برخی آلاینده‌ها به‌طور موقت افزایش می‌یابد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با افزایش تابش نور خورشید و در دسترس بودن سایر عوامل لازم برای انجام واکنش‌های فتوشیمیایی در برخی ساعات بعدازظهرامروز (16 شهریورماه) افزایش نسبی در غلظت آلاینده ازن مشاهده می‌شود.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران افزایش موقتی غلظت آلاینده‌های ازن و ذرات معلق در هوای تهران طی امروز (13 شهریور) کاهش موقتی کیفیت هوا را به دنبال دارد.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده ازن طی ساعات 14 تا 18 امروز (10 شهریور) به‌طور موقت افزایش می‌یابد.