عرشیان امشب صلای شور و ماتم می زنند از مریم توفیقی

عرشیان امشب صلای شور و ماتم می زنندبر حسین فاطمه اشکی دمادم می زنندنوحه گردان فلک امشب نوا سر داده استبر زمین نینوا بانگ عزا سر داده استشام امشب شرم دارد از نگاه آسماناز گلوی پاره پاره از رقیه از زنانیا اخا برتو مبارک باد منزل یاد توقطره قطره می چکد بر خانه ی دل یاد توبا تو هستم کربلا امروز قلبت سنگ شد؟پیش چشمت بر حسین فاطمه نیرنگ شد ؟دل شکسته گشت ...

عرشیان امشب صلای شور و ماتم می زنند
بر حسین فاطمه اشکی دمادم می زنند
نوحه گردان فلک امشب نوا سر داده است
بر زمین نینوا بانگ عزا سر داده است
شام امشب شرم دارد از نگاه آسمان
از گلوی پاره پاره از رقیه از زنان
یا اخا برتو مبارک باد منزل یاد تو
قطره قطره می چکد بر خانه ی دل یاد تو
با تو هستم کربلا امروز قلبت سنگ شد؟
پیش چشمت بر حسین فاطمه نیرنگ شد ؟
دل شکسته گشته ای ؟ چشم یتیمان را ببین
جای زخم تازیانه بر اسیران را ببین
با تو هستم کربلا زینب پیمبر گشته است
روی تل زینبیه همچو حیدر گشته است
زینب امشب در نهان بغضش شکسته یا حسین
از دو چشم داغدارش نور رفته یاد حسین
یا اخا بر تو مبارک باد منزل یاد تو
قطره قطره می چکد بر خانه ی دل یاد


منبع : مریم توفیقی
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان