امام حسین (ع) به چه کسی گفت برو و اینجا نمان؟

کاروان امام حسین(ع) در روز اول محرم به منزلگاه قصر بنی مقاتل رسیدند. تاریخ گفت وگوی امام با دو چهره را در این روز ثبت کرده است.

امام حسین (ع) به چه کسی گفت برو و اینجا نمان؟

به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، به نقل از منابع تاریخی، کاروان امام حسین(ع) در روز اول محرم به منزلگاه قصر بنی مقاتل رسیدند. در این مکان بود کهعمرو بن قیس مشرقیبه همراه پسر عمویش به خدمت امام حسین (ع) آمد و سؤالی از آن حضرت کرد.
بعد امام (ع) پرسید: آیا برای یاری من آمده‌اید؟
عمرو بن قیس مشرقی گفت: خیر زیرا من مردی عیال‌وار هستم و از طرفی مال التجاره زیادی از مردم نزد من است، نمی‌دانم سرنوشت این کار به کجا می‌رسد و صلاح نیست که مال و امانت مردم در دست من ضایع شود!
پسر عموی او هم شبیه همین حرف‌ها را تکرار کرد!
حضرت به آن ها فرمود: « بروید و اینجا نمانید و فریاد مرا نشنوید و سیاهی مرا ننگرید، زیرا هر که فریاد مرا بشنود و یاری‌ام نکند، بر خدای عز وجل، حق است که او را در آتش سرنگون کند.»

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر