روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خواندنی ها برچسب :

کشورهای غربی

کشور‌های غربی با فرونشستن گرد و غبار ناشی از اقدامات تروریست‌ها با یک واقعیت روبرو شده‎اند که باید آن را بپذیرند؛ عدم تفاوت در ساختار سیاسی سوریه و نقش مهم اسد در آینده سیاسی این کشور.