روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

بدهکارترین کشورهای جهان کدامند؟

به دنبال شیوع کرونا، میزان بدهی اقتصادهای بزرگ به شدت افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۳۰۰ تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است.

بدهکارترین کشورهای جهان کدامند؟

به گزارش ایسنا، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه می، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر 10 برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با 10 کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

1- ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و 818 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به می: 256 و 836 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 1015.44 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 87.83 درصد

2- هلند

جمعیت: 17 میلیون و 112 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به می: 820 میلیارد و 879 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 629 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 73.15 درصد

3- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و 618 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به می: 697 میلیارد و 689 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 298.65 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 49.88 درصد

4- بلژیک

جمعیت: 11 میلیون و 562 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به می: 490 میلیارد و 743 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 298.15 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 127.21 درصد

5- یونان

جمعیت: 10 میلیون و 452 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به می: 203 میلیارد و 301 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 267.18  درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 218.97 درصد

6- پرتغال

جمعیت: 10 میلیون و 213 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به می : 210 میلیارد و 880 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 242.68 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 155.01 درصد

رتبه دیگر کشورها:

- آمریکا

جمعیت: 329 میلیون و 705 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به می: 20 تریلیون 998 میلیارد و 842 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 103.14 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 71.73 درصد

- چین

جمعیت: یک میلیارد و 436 میلیون و 342 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به می : 13 تریلیون و 693 میلیارد و 121 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 16.71 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 52.74 درصد

- ژاپن

جمعیت: 126 میلیون و 718 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به می: چهار تریلیون و 265 میلیارد و 866 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 96.24 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 281.14 درصد

- آلمان

جمعیت: 83 میلیون و 679 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به می: سه تریلیون و 570 میلیارد و 504 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 173.1 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 81 درصد

- انگلیس

جمعیت: 67 میلیون و 691 هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به می: سه تریلیون 286 میلیارد و 388 میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 295.23 درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 104.89 درصد

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر