تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

تصاویر آخرالزمانی بیروت لحظاتی پس از انفجار

خبرگزاری رویترز با انتشار این تصاویر نوشت: انفجار در نزدیکی بندر بیروت روی داد و دود قارچی شکل آن به هوا رفت و از بسیاری از نقاط پایتخت دیده شد. این اتفاق مردم را به شوک برده و لبنان روز چهارشنبه را عزای عمومی اعلام کرد. موج این انفجار در تمام بیروت و شهرهای دیگر احساس شده است.

خبرگزاری رویترز با انتشار این تصاویر نوشت: انفجار در نزدیکی بندر بیروت روی داد و دود قارچی شکل آن به هوا رفت و از بسیاری از نقاط پایتخت دیده شد. این اتفاق مردم را به شوک برده و لبنان روز چهارشنبه را عزای عمومی اعلام کرد. موج این انفجار در تمام بیروت و شهرهای دیگر احساس شده است. 

آتش‌نشانان در بندر بیروت در حال خاموش کردن آتش به جا مانده از انفجار در بیروت
آتش‌نشانان در بندر بیروت در حال خاموش کردن آتش به جا مانده از انفجار در بیروت

 

دود و آسیب‌های ناشی از انفجار
دود و آسیب‌های ناشی از انفجار

 

دود پس از انفجار بیروت به بالا رفت و از بیشتر مناطق این شهر دیده شد
دود پس از انفجار بیروت به بالا رفت و از بیشتر مناطق این شهر دیده شد

 

کمک به یک مرد زخمی در محوطه انفجار
کمک به یک مرد زخمی در محوطه انفجار

 

آتش‌نشانان در بندر بیروت در حال انتقال مصدومان
آتش‌نشانان در بندر بیروت در حال انتقال مصدومان

 

دود و آسیب‌های ناشی از انفجار
دود و آسیب‌های ناشی از انفجار

 

مرد زخمی پس از انفجار بزرگ بیروت
مرد زخمی پس از انفجار بزرگ بیروت

 

تصاویر بیروت لحظاتی پس از انفجار
تصاویر بیروت لحظاتی پس از انفجار

 

زن زخمی و آسیب دیده پس از انفجار بیروت
زن زخمی و آسیب دیده پس از انفجار بیروت

 

مردان در حال راه رفتن در محوطه انفجار در بیروت
مردان در حال راه رفتن در محوطه انفجار در بیروت

 

خودروی ویران شده و آوار ناشی از انفجار در بیروت
خودروی ویران شده و آوار ناشی از انفجار در بیروت

 

مردان در حال انتقال یک مصدوم در محوطه انفجار
مردان در حال انتقال یک مصدوم در محوطه انفجار

 

تصاویر بیروت لحظاتی پس از انفجار
تصاویر بیروت لحظاتی پس از انفجار

 

مردم در کنار خودروهای آسیب دیده از انفجار در بیروت
مردم در کنار خودروهای آسیب دیده از انفجار در بیروت

 

تصاویر بیروت لحظاتی پس از انفجار
تصاویر بیروت لحظاتی پس از انفجار

 

 مرد زخمی در نزدیکی محوطه انفجار بیروت
مرد زخمی در نزدیکی محوطه انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت

 

انفجار بیروت
انفجار بیروت
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
نظرات منتشر شده : 1
پاسخمعصومه | 1399/06/08 - 18:16
وای چه وحشتناک
ارسال نظر
پیشخوان