آدم ثانى و طبقهاى آسمانى

طاووس یمانى گوید: سالى به‌  حج شدم . خواستم که‌  سعى کنم میان صفا  ‌و‌  مروه

طاووس یمانى گوید: سالى به‌  حج شدم . خواستم که‌  سعى کنم میان صفا  ‌و‌  مروه . چون در‌  کوه صفا شدم جوانى را‌  دیدم با‌  جامه اى کهنه پوشیده ، آثار صالحان در‌  روى او‌  مشاهده کردم . چون بر‌ درجه هاى صفا شد چشمش بر‌ کعبه افتاد، رو‌  به‌  آسمان کرد  ‌و‌  گفت : انا عریان کما ترى ، انا جائع کما ترى فیما ترى یا‌  من‌  یرى  ‌و‌  لا‌  یرى .(1)
لرزه بر‌ اعضاى من‌  افتاد. نگاه کردم ، دو‌  طبق دیدم که‌  از‌  آسمان فرود آمد: دو‌  برد(2) بر‌ زبر(3) طبقها در‌  پیش وى نهاده شد. میوه ها دیدم بر‌  ‌آن طبقها که‌  مثل  ‌آن هرگز ندیده بودم .
وى به‌  من‌  نگریست  ‌و‌  گفت : یا‌  طاووس ! گفتم : لبیک یا‌  سیدى !  ‌و‌  تعجبم زیادت شد از‌  آنکه وى مرا بشناخت .
گفت : ترا بدین حاجت هست ؟ گفتم : به‌  جامه ام حاجت نیست اما بدانچه در‌  طبق است ، آرى ، وى مشتى دو‌  از‌   ‌آن به‌  من‌  داد. من‌   ‌آن را‌  به‌  طرف جامه احرام خود بستم . آنگه وى  ‌آن بردها یکى را‌  رداى خود ساخت  ‌و‌  یکى را‌  ازار خود کرد  ‌و‌   ‌آن کهنه که‌  داشت به‌  صدقه بداد  ‌و‌  روى به‌  مروه نهاد.  ‌و‌  مى گفت : رب اغفر وارحم  ‌و‌  تجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم .(4) من‌  در‌  عقب وى برفتم . زحمت  ‌و‌  انبوه خلق میان من‌   ‌و‌  او‌  جدایى افکند. یکى را‌  از‌  صالحان دیدم  ‌و‌  وى را‌  از‌   ‌آن جوان پرسیدم . گفت : طاووس ! تو‌  او‌  را‌  نمى شناسى ؟! او‌  آدم دویم است ، او‌  راهب عرب است ، او‌  مولانا زین العابدین على بن‌  الحسین علیه السلام است . پس‌  در‌  فراق وى بودم  ‌و‌  حسرت مى خوردم تا‌  به‌  خدمت وى رسیدم  ‌و‌  از‌  وى نفع بسیار بگرفتم .


 


پاورقی:

1- ((برهنه ام آنگونه که‌  مى بینى  ‌و‌  گرسنه ام  ‌آن چنان که‌  مى بینى ، در‌  آنچه که‌  مى نگرى ، اى کسى که‌  مى بینى  ‌و‌  دیده نمى شوى )). حدیقه الشیعة ، 518.
2- نوعى پارچه کنانى راه راه .
3- بر‌ روى .
4- ((پرودگارا! ببخش  ‌و‌  بیامرز  ‌و‌  در‌  گذر از‌  آنچه که‌  مى دانى ، همانا توئى که‌  بسیار گرامى  ‌و‌  بخشنده هستى )). روض الجنان ، 2/256.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان