فواید یک آیه شگفت انگیز

آیت الکرسی یکی از دعاهای پرفضیلت و با ارزش است که خواندن آن بسیار توصیه شده است و خواص بسیاری برای انسان دارد. پیامبر(ص) فرموده اند: بقره با فضیلت‌ترین سوره قرآن و آیت الکرسی با فضیلت‌ترین آیه آن است.

فواید یک آیه شگفت انگیز

مرحوم علامه محمدتقی مجلسی در کتاب لوامع صاحبقرانی درباره فواید آیت الکرسی – در دفع و رفع بلایا – می نویسد:

از حضرت امام جعفر صادق (صلوات اللّه علیه) منقولست که هر گاه در منزلی خوف داشته باشید در وقت خواب تسبیح فاطمه زهرا (صلوات اللّه علیها) و آیت الکرسی بخوان.

و آن چه این ضعیف در سفر مکه معظمه مشاهده نمودم این بود که هر شب دوازده مرتبه آیة الکرسی خود می‌خواندم یا بنده زاده می‌خواند آن شب کل حاج ایمن بودند و اگر شبی فراموش می‌شد آن شب تا صبح خایف بودند و دزدان از ایشان چیزها می‌بردند و در قافله فریاد بر آسمان می‌رفت و چون آن وحشت را می‌دیدم چون دوازده مرتبه خوانده می‌شد یک مرتبه همه صداها فرو می‌نشست.

و از کوهکیلویه می‌گذشتیم، و کوهستان بسیار بود، و کجاوه قریب به هزار بود هر روز که دوازده مرتبه آیت الکرسی خوانده می‌شد کجاوه بر کوه نمی‌خورد و به سلامت بودند همه. اتفاقا روزی که از کوهستان بیرون آمدیم و به صحرای هموار رسیدیم مساهله کردم در خواندن در آن روز کجاوه بسیار شکست تا باز خواندم ایمن شدیم…

و این بنده آیت الکرسی را از اعظم معجزات حضرت سید المرسلین صلّی اللّه علیه و آله می‌دانم و در هر حادثه که واقع شد و خواندم آن بلا در ساعت برطرف شد و چون سبب طول می‌شد اختصار نمودم و غرایب بسیار دیده‌ام و حکایت طولانی در آیة الکرسی و تسبیح زهرا صلوات اللّه علیها. ج7، ص417.

مجرب است آیة الکرسی از جهة دفع جمیع بلاها و اعتقاد این ضعیف آن است که همین آیه در اعجاز قرآن کافی است. ج7، ص 395.

و این آیه فی نفسها معجزه‌ای است از معجزات سیّد المرسلین صلی اللّه علیه و آله نظر به خواص و عوام اما خواص به اعتبار اشتمال آن بر اصول معارف الهیه، و اما عوام از جهت حفظ‍‌ چنانکه در جمیع بلاها و مهالک مکرّر تجربه‌ها شد که علم یقینی حاصل است که به سبب این آیه آن بلاها مدفوع شد و هم چنین سوره حمد نیز معجزه‌ایست باهره بحسب صورت و معنی مثل آیة الکرسی و فضایل این آیه بسیار است. ج 4، ص167.

باین اعتبار او را آیت الکرسی می‌گویند که حق سبحانه و تعالی در آن آیه وصف کرسی کرده است و تفصیل آن را در شرح صحیفه کامله بیان کرده‌ام و تا و هو العلی العظیم از آیت الکرسی است و هر جا اطلاق می‌کنند همین قدر می‌خواهند و هر گاه که مراد از آن تا هم فیها خالدون است بیان می‌کنند. ج 2، ص408.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان