رجعت سرخ

کربلا را می سرود این بار روی نیزه ها     با دو صد ایهام معنی دار روی نیزه هانینوای شعر او از نای هفتاد و دو نی     مثل یک ترجیع شد تکرار روی نیزه هاچوب خشک نی به هفتاد و دو گل آذین شده ست     لاله ها را سر به سر بشمار روی نیزه هایا بر این نیزار خون امشب متاب ای ماهتاب     یا قدم آهسته تر بردار روی نیزه ها

کربلا را می سرود این بار روی نیزه ها     با دو صد ایهام معنی دار روی نیزه ها
نینوای شعر او از نای هفتاد و دو نی     مثل یک ترجیع شد تکرار روی نیزه ها
چوب خشک نی به هفتاد و دو گل آذین شده ست     لاله ها را سر به سر بشمار روی نیزه ها
یا بر این نیزار خون امشب متاب ای ماهتاب     یا قدم آهسته تر بردار روی نیزه ها


منبع : محمد علی مجاهدی (پروانه)
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان