تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خرید از آمازون
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
خرید از آمازون
خواندنی ها برچسب :

کتاب-انگیزشی

هر کدام از این کتاب‌ها می‌تواند درس‌های بسیار خوبی برای رشد و توسعه فردی دربرداشته باشد و ما را برای موفقیت و رسیدن به خواسته‌های خودمان توانمندتر کند
کتاب «مثبت فکر نکنید» به تحریر «گابریله اوتینگن» که بیش از بیست سال تحقیق در زمینه دانش انگیزه انسان برای یافتن دلیل کوتاهی خرد متعارف انجام داده است. موانعی که فکر می‌کنیم مانع تحقق عمیق‌ترین آرزو‌ها می‌شوند، در واقع می‌توانند منجر به تحقق آن‌ها شوند
کتاب «مثبت فکر نکنید» به تحریر «گابریله اوتینگن» که بیش از بیست سال تحقیق در زمینه دانش انگیزه انسان برای یافتن دلیل کوتاهی خرد متعارف انجام داده است. موانعی که فکر می‌کنیم مانع تحقق عمیق‌ترین آرزو‌ها می‌شوند، در واقع می‌توانند منجر به تحقق آن‌ها شوند
اگر در دهه بیستم عمر خود هستید و احساس ناامیدی و سردرگمی می کنید و نمی توانید به خودتان انگیزه بدهید نگاهی به لیست کتاب های زیر بیندازید. شرایط هر چقدر هم سخت باشد همیشه منبعی برای انگیزش وجود دارد. بدونیم لیستی از این منابع انگیزشی آورده است که انتخاب و مطالعه هر کدام از آن ها زندگی شما را به کلی تغییر خواهد داد.
پیشخوان