خواندنی ها برچسب :

Track-Mode

Tesla Model X Plaid از قبل قادر به انجام شتاب‌زنی 0-60 مایل در ساعت در زمانی به‌اندازه 2.5 ثانیه است.
پیشخوان