روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

طالع‌بینی ازدواج دختران و پسران متولد بهمن ماه

تاکنون به اثبات نرسیده که ماه تولد می‌تواند معیاری برای ازدواج باشد و این طالع‌بینی‌ها بیش از آن‌که جنبه علمی داشته باشند سرگرمی محسوب می‌شوند.

طالع‌بینی ازدواج دختران و پسران متولد بهمن ماه

بعضی‌ها به طالع بینی ماه تولد خیلی باور دارند و چنین باوری ریشه در این موضوع دارد که متولدین هر ماه ویژگی‌های شخصیتی خاص خودشان را دارند اما تاکنون به اثبات نرسیده که ماه تولد می‌تواند معیاری برای ازدواج باشد و این طالع‌بینی‌ها بیش از آن‌که جنبه علمی داشته باشند سرگرمی محسوب می‌شوند. به هر حال طالع بینی ازدواج دختران و پسران متولد بهمن ماه را بخوانید:

بهمن با فروردین :( بد ) پیوند متولدین بهمن و فروردین ماه بد است زیرا افرادی سلطه گر، آرمان گرا هستند و موقعیت درک یکدیگر را ندارند.

بهمن با اردیبهشت :( بد ) پیوند متولدین بهمن و اردیبهشت ماه بد است و این افراد کنجکاو ،آزادی خواه و آرمان گرا هستند و ایده متفاوت از یکدیگردارند.

بهمن با خرداد :( بسیار خوب ) پیوند متولدین بهمن و فروردین ماه بسیار خوب است و هر دو روحیه انسان دوستی دارند و همیشه آماده کمک به همدیگرهستند.

بهمن با تیر :( متوسط ) پیوند متولدین بهمن و تیرماه می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد.

بهمن با مرداد :( خوب ) پیوند متولدین بهمن و مرداد ماه خوب است زیرا هردو آرمان گرا و ایده آلیست هستند و پیوندی موفق دارند.

بهمن با شهریور :( متوسط ) پیوند متولدین بهمن و شهریورماه با سعی و کوشش می تواند خوب باشد.

بهمن با مهر :( بد ) پیوند متولدین بهمن و مهر ماه بد است و این افراد پر جنب و جوش ،بیقرار ،تنوع طلب و سرکش هستند.

بهمن با آبان :( بد ) پیوند متولدین این ماه با یکدیگر بد است زیرا یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری می باشد.

بهمن با آذر :( بسیار خوب ) پیوند متولدین بهمن و آذرماه از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند.

بهمن با دی :(متوسط ) پیوند متولدین بهمن و دی ماه متوسط است زیرا یکی محتاط و محافظه کار و دیگری سختگیر و جدی است.

بهمن با بهمن :( خوب ) پیوند متولدین بهمن با یکدیگر پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف است.

بهمن با اسفند :(خوب) پیوند متولدین بهمن و اسفند خوب است زیرا یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگرهستند.

 

منبع : دوات آنلاین

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر