روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها
روغن ارده کنجد فرادید
تعرفه تبلیغات در خواندنی ها

جدول حقوق و مزایای کارگران سال ۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، همه کارکنان تحت پوشش قانون کار مشمول مصوبه هفته گذشته شورای عالی کار  در خصوص  افزایش دستمزد  می‌شوند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار دستمزد  سال جاری برای دو گروه از کارگران یعنی «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» متفاوت است.

بر اساس این گزارش، حدود 30 درصد از کارگران در گروه « حداقلی بگیران » و 70 درصد نیز در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند که در ادامه نحوه محاسبه حقوق و مزایای هر دو گروه از کارگران مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق و مزایای «سایر سطوح مزدی» در سال 99

حدود 70 درصد از کارگران در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند؛ تمام کارگرانی که حقوق پایه آنها در سال 98، «بیش از» یک میلیون و 517 هزار تومان است در این گروه قرار می‌گیرند که میزان افزایش دستمزد این کارگران متفاوت از «حداقلی بگیران» است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حقوق پایه این گروه از کارگران در سال 97 به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد، به این صورت که دستمزد این کارگران 15 درصد نسبت به پایه حقوق سال 98 آنها افزایش یافت. علاوه بر این به  حقوق پایه این کارگران روزانه 30,338 ریال معادل ماهیانه 91 هزار تومان اضافه خواهد شد.

بنابراین مجموعِ افزایش 15 درصدی نسبت به پایه 98 و رقم ثابت 91 هزار تومانی، «مزد مبنای» کارگران «سایر سطوح مزدی» در سال 99 خواهد بود. نکته قابل توجه اینکه رقم ثابت برای تمام کارگران (به غیر از حداقلی بگیران) بدون در نظر گرفتن میزان حقوق پایه سال 98 برابر است.

مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟

با توجه به اینکه پایه حقوق کارگران گروه «سایر سطوح مزدی» متغیر است، با فرض اینکه حقوق پایه کارگری در سال 98 معادل 2 میلیون تومان باشد، با احتساب افزایش 15 درصد، 300 هزار تومان به مزد مبنای این فرد در سال 99 اضافه می‌شود.

بنابراین حقوق پایه فردی که در سال 98، دو میلیون تومان باشد، در سال 99 با افزایش 15 درصدی و افزودن 91,000 تومان به عنوان رقم ثابت، به 2 میلیون و 391 هزار تومان می‌رسد.

پایه سنوات به چه کارگرانی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس بخشنامه اسفندماه 91 وزارت کار، تمام کارکنان که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنوات» هستند که این مبلغ باید بر روی مزد مبنای کارگران لحاظ شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنوات» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

بنابراین کارگرانی که در کارگاه جاری حداقل یک سال یا بیشتر سابقه کار دارند مشمول «پایه سنوات» خواهند شد. «پایه سنوات» در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند روزانه 5 هزار و 833 تومان (ماهیانه 174 هزار و 990 تومان) است؛ اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل این نرخ در گروه‌های شغلی بیست گانه مطابق با جدول زیر متغیر خواهد بود.

به این ترتیب با توجه به اینکه در طرح طبقه بندی مشاغل، بیست گروه شغلی تعریف شده، این پایه سنوات برای گروه شغلی دو تا یازدهم به ازای هر گروه روزانه 20 تومان اضافه خواهد شد.

به این معنا که پایه سنوات 58333 تومانی روزانه برای کارگران گروه شغلی یک (174 هزار و 990 تومان)، برای کارگران گروه شغلی دوم روزانه 5 هزار و 853 تومان (ماهیانه 175 هزار و 590 تومان) محاسبه خواهد شد که در گروه شغلی یازدهم نیز این میزان به روزانه 6 هزار و 33 تومان (ماهیانه 180 هزار و 990 تومان) می‌رسد.

همچنین پایه سنوات کارگران گروه‌های شغلی دوازدهم تا بیستم به ازای هر گروه روزانه 40 تومان افزوده می‌شود. به این ترتیب پایه سنوات کارگران گروه شغلی دوازدهم روزانه 6 هزار و 73 تومان (182 هزار و 190 تومان ماهیانه) و پایه سنوات کارگران گروه شغلی بیستم روزانه 6 هزار و 393 تومان (ماهیانه 191 هزار و 790 تومان) محاسبه می‌شود.

حداقل حقوق

با این توضیح، مجموع سه ردیف «افزایش 15 درصدی»، «رقم ثابت 91 هزار تومان» و «پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)» مزد مبنای کارگرانِ دارای سایر سطوح مزدی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین، دستمزد ثابت ماهیانه این فرد با احتساب حق مسکن (100 هزار تومان) و حق بن کارگری (400 هزار تومان) 2 میلیون و 891 هزار تومان می‌شود که بدون احتساب اضافه کار و سایر ردیف‌های متغیر مندرج در فیش حقوقی است. *لازم به ذکر است در صورت افزایش حق مسکن به 200 هزار تومان، 100 هزار تومان به دستمزد این فرد اضافه شود.

کارگران متأهل دارای فرزند زیر 18 سال نیز به ازای هر فرزند مشمول دریافت 183 هزار و 542 تومان حق عائله مندی می‌شوند.

جدول حقوق و مزایای کارگران دارای سایر سطوح مزدی (با فرض حقوق پایه 2.000.000 تومان در سال 98)

حقوق و مزایای کارگران «حداقلی بگیر»

حداقل حقوق

آنچه که تاکنون مطرح شد، نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارگران دارای سایر سطوح مزدی (پایه حقوق بیش از یک میلیون و 517 هزار تومان) بود؛ اما 30 درصد از کارگران کشور «حداقلی بگیر» هستند به این معنا که حقوق پایه آنها بر مبنای سال 98 معادل یک میلیون و 517 هزار تومان است که مزد این گروه از کارگران با 21 درصد افزایش، در سال 99 به یک میلیون و 835 هزار و 427 تومان رسید.

جدول حقوق و مزایای کارگران حداقلی بگیر

حداقل حقوق

بنابراین «مزد مبنای» یک کارگر با کمتر از یک سال سابقه کار در کارگاه فعلی که مشمول دریافت پایه سنوات نمی‌شود، در سال 99، یک میلیون و 835 هزار و 427 تومان است.

حداقل دستمزد کارگران مجرد و متأهل دارای فرزند با احتساب حق مسکن، حق بن کارگری و حق اولاد بدون در نظر گرفتن اضافه کار و سایر ردیف‌های فیش حقوقی به شرح زیر محاسبه می‌شود: (باید تاکید شود که در صورت افزایش حق مسکن به 200 هزار تومان، به اعداد زیر باید رقم 100 هزار نیز افزوده شود.)

حداقل حقوق

نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان